O stresie inaczej

Podtytuł: 83-7308-403-7
ISBN:
14,80 zł
Głównym celem publikacji jest spojrzenie na problem stresu z pozycji neurobiologii, psychologii zdrowia oraz pedagogiki. Książka stanowi kompendium wiedzy z procesów neurobiologicznych zaangażowanych w reakcję na stres. Autorka odwołuje się do wielu badań z różnych dziedzin (szczególnie psychologii zdrowia) wskazujących na sposoby wzmacniania psychicznej kondycji człowieka (nawiązanie do najważniejszych faz rozwoju)...
Ilość

Głównym celem publikacji jest spojrzenie na problem stresu z pozycji neurobiologii, psychologii zdrowia oraz pedagogiki. Książka stanowi kompendium wiedzy z procesów neurobiologicznych zaangażowanych w reakcję na stres. Autorka odwołuje się do wielu badań z różnych dziedzin (szczególnie psychologii zdrowia) wskazujących na sposoby wzmacniania psychicznej kondycji człowieka (nawiązanie do najważniejszych faz rozwoju).

Oprócz teorii w książce zaprezentowano przykładowy zestaw ćwiczeń do wykorzystania z dziećmi w zabawie, a poprzez myślenie twórcze zmuszające do szukania rozwiązań w bardzo trudnych sytuacjach.

Na przykładzie przeprowadzonych zajęć ze studentami Autorka omawia również sposób prowadzenia spotkania w modelu synektycznym. Opis został zilustrowany pracami studentów, ukazującymi jak w wielu odcieniach stres może być obnażony.

Ze względu na sposób podejścia do tematu książka jest pozycją oryginalną. Daje możliwość zrozumienia zachowania poprzez jego biologię, ale także wpływ na świadomość człowieka.

Książka powinna zainteresować nauczycieli oraz psychologów odpowiedzialnych za sposoby kształcenia, a model synektyczny otwiera możliwość kreatywnego myślenia dziecka. Adresatami publikacji  są również edukatorzy zdrowia, studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych oraz medycznych.

 

83-7308-403-7
100 Przedmioty

Łukasik Izabella Maria

adiunkt w Zakładzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów kompetencji społecznych zwłaszcza samoskuteczności i dyspozycyjnego optymizmu, samotności, stresu, problemów depresji i zachowań agresywnych, kompetencji nauczycielskich, uwarunkowań zdrowotnych zwłaszcza młodzieży gimnazjalnej, wpływu reklamy na zachowania zdrowotne. Szczególne miejsce zajmuje holistyczne podejście do zagadnienia ciało-umysł, stąd zainteresowanie socjologią fenomenologiczną, kinezjologią, fascynacja mózgiem odkrywanym przez neurobiologię, neurofizjologię, neuroetykę .Dużą przyjemność daje jej kontakt z malarstwem, sama trochę amatorsko malowała.  Publikuje w „Lubelskim Roczniku Pedagogicznym”, „Edukacji i Dialogu”, „Nowej Szkole”, „Problemach Rodziny”, „Małżeństwie i Rodzinie”,” Opiece Wychowaniu Terapii”, „ Annales UMCS”.


Najnowsze publikacje:

  • Zachowania antyzdrowotne a poczucie satysfakcji z życia i umiejętność panowania nad emocjami – na przykładzie grupy osób palących tytoń, {w:] Styl życia a zdrowie. Wybrane zagadnienia, (red.), V.Tuszyńskiej-Boguckiej, J.Boguckiego, Wyd. Czelej, Lublin 2005, s. 133-142.
  • O stresie inaczej. Wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 /pozycja zwarta/.
  • Magia reklamy a poczucie własnej skuteczności i kontroli nad negatywnymi emocjami, [w:] „Dzisiejsze czasy” – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, (red.), Witold Jakubowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

O stresie inaczej

SPIS TREŚCI

Wstęp

Neurobiologia stresu

  1.. Oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa
(hypothalamic-pituctary-adrenal HPA)
1.1.             Ku jądru przykomorowemu PCV

1.2.             W odpowiedzi na impuls

1.3.             Do zniszczenia

  2.. Reakcje na poziomie synaps
2.1.             Synapsy elektryczne i chemiczne

2.2.             Rodzaje neuroprzekaźników

2.3.             Wpływ glikokortykoidów na nuroprzekaźniki

2.4.             Szczególna rola GABA

2.5.             Obecność neuropeptyd i tlenków azotu oraz tlenku wegla

2.6.             Glutaminian a LTP

2.7.             Biochemiczne powstrzymywanie stresu

  3.. Współdziałanie hormonalne
3.1.             Zadania glikokortykoidów

3.2.             Adrenalina i noradrenalina

3.3.             Oś tyreotropowa

3.4.             Oś somatropowa

  4.. Rola autonomicznego układu nerwowego
  5.. Układ immunologiczny
5.1.             Współzależności

5.2.             Odporność

5.3.             Uwarunkowania psychiczne

5.4.             Depresja i lęk

  6.. Inne struktury układu nerwowego odpowiedzialne za odpowiedź na stres
6.1.             Znaczenie móżdżku

6.2.             Ciało migdałowate a stres

6.3.             O hikokampie

6.4.             Testowanie leków

6.5. Neurogeneza

2. Zasoby do radzenia sobie w sytuacji trudnej

2.1. Przytul mnie mamo

2.2. Co zamiast słodyczy?

2.3. Strategie radzenia sobie ze stresem

2.4. Dzisiaj włożę te żółte skarpetki

2.5. Zobacz zawiązałem sznurowadła!

2.6. Gdy mnie uniesiesz troszeczkę w górę, to zdejmę gwiazdkę z nieba

2.7. Wprawki

2.7.1. Kot mi przebiegł drogę

2.7.2. Zając na kołku

2.7.3. Myszka pod kloszem

2.7.4. Za zamkniętymi drzwiami

2.7.5. Góra

2.7.6. Beczka śmiechu

2.7.7. Oszczędzaj wodę

2.7.8. Lew i Mrówka

2.7.9. Balon

2.7.10. Uwolnić się od lęków

3. Synektyczny model uczenia się i nauczania

3.1. Przykłady myślenia mateaforycznego (prace studentów)

3.1.1. Obłęd normalności

3.1.2. Wybuchowość ciszy

3.1.3. "Samotność w tłumie"

3.1.4. Tożsamość inności

3.1.5. Krzycząca obojętność

3.1.6. Razem a jednak osobno

3.1.7. Walka bezradności

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło