Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkolebr /

Podtytuł: 978-83-7587-252-1
ISBN:
24,80 zł
Dwóch doświadczonych pedagogów przedstawia w prezentowanej publikacji idee pedagogiki Montessori i ich funkcjonowanie w praktyce. W odpowiednio przygotowanym otoczeniu nauczyciele prowadzą swoją prace zgodnie z potrzebami dziecka. Dziecko jest zawsze w centrum, a nauczyciel stoi z boku, zawsze gotów do udzielania pomocy. Otoczenie dziecka jest zorganizowane w taki sposób, aby odpowiadało potrzebom dziecka w różnych fazach rozwoju...
Ilość

            Dwóch doświadczonych pedagogów przedstawia w prezentowanej publikacji idee pedagogiki Montessori i ich funkcjonowanie w praktyce. W odpowiednio przygotowanym otoczeniu nauczyciele prowadzą swoją prace zgodnie z potrzebami dziecka. Dziecko jest zawsze w centrum, a nauczyciel stoi z boku, zawsze gotów do udzielania pomocy. Otoczenie dziecka jest zorganizowane w taki sposób, aby odpowiadało potrzebom dziecka w różnych fazach rozwoju.

            Książka jest adresowana zarówno do przyszłych i obecnych pedagogów, jak i do rodziców.

 

978-83-7587-252-1
100 Przedmioty

Skjöld Wennerström Kristina

Uczy od 1969 roku.

Na nauczycielkę Montessori dla dzieci w wieku 6-12 lat kształciła się we Włoszech (Bergamo) w latach 1976-1877, przy poparciu AMI (Association Montessori International).

W latach 1993-1997, wspierana przez SMI (Svenska Montessori Institutet), ukończyła szkolenie dotyczące pedagogiki dzieci w wieku do 6 lat.

Svenska Montessori Institutet opiera się na wykładach St. Nicholas Montessori Centre w Londynie.

Autorka ma za sobą również jednoroczne specjalistyczne kształcenie nauczycielskie.

Obecnie uczy w szkole podstawowej dzieci opóźnione w rozwoju, a także jako doświadczony nauczyciel Montessori od wielu lat kształci nauczycieli tej metody.

W 1995 roku otworzyła razem z Mari Bröderman Smeds Szkołe Montessori Castello dla dzieci w wieku 3-12 lat.

Pedagogika Montessori

Spis treści:

 

Wprowadzenie

Życie Marii Montessori

Założenia pedagogiki Montessori

 

Rozdział 1

Duchowy plan rozwoju dziecka według Marii Montessori

            Wewnętrzna siła dziecka

            Zmysł absorbujący

            Wrażliwe fazy

            Cztery okresy rozwoju

            Samodzielność

            Porządek

            Ruch

            Język

 

Rozdział 2

Spotkanie dziecka z pedagogiką Montessori

            Wolność

            Szacunek

            Dyscyplina

            Praca i cykl pracy

            Normalizacja – znalezienie samego siebie

            Fantazja – wyobraźnia

            Kreatywność

 

Rozdział 3

Rodzice w spotkaniu z pedagogiką Montessori

            Praktyczne porady

            Dlaczego pedagogika Montessori?

            Jak uczą się dzieci?

 

Rozdział 4

Przedszkole Montessori

            Przedszkolak

            Przygotowywanie otoczenia

            Nauczyciel Montessori

            Materiał Montessori

            Prezentacja materiału

            Trzy kroki lekcyjne

            Codzienne ćwiczenia praktyczne

            Materiał sensoryczny

            Materiał kulturalny

            Materiał językowy

            Materiał matematyczny

 

Rozdział 5

Szkoła Montessori

            Dziecko w wieku szkolnym

            Przygotowane środowisko

            Nauczyciel Montessori

            Materiał Montessori

            Sześciolatki w szkole

            Kontakt z domem i szkołą

            Świetlica

            Przedmioty

            Kosmiczne wykształcenie – holistyczny punkt widzenia

            Matematyka

            Geometria

            Język ojczysty

            Nauka języka obcego (angielskiego)

            Przedmioty wiedzy o społeczeństwie

            Przedmioty nauk ścisłych

            Gimnastyka

            Muzyka

            Nauki plastyczne

            Prace ręczne

            Klasy wyższe

 

Pojęcia i wyrażenia stosowane w pedagogice Montessori

Bibliografia

Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole

            Pedagogika Marii Montessori jest teraz bardzo popularna. Właściwie w każdym przedszkolu wykorzystuje się elementy metody słynnej włoskiej nauczycielki i pedagoga. Także wiele szkół czerpie z idei Marii Montessori dotyczącej tego, jak wychować dziecko, aby dać mu najlepszy start w życiu. Jeśli dziecko idzie do montesoriańskiego przedszko­la to na pewno nauczy się szybko samoobsługi i będzie samodzielne. Ale jeśli chodzi o przygotowanie do szkoły, to ciężar spada na rodzica. Będzie wymagało więcej pracy, niż te chodzące do przedszkoli tra­dycyjnych" - można przeczytać na forach internetowych, Rodzice lu­bią przedszkola i szkoły prowadzone według zasad Marii Montessori. Wypytują o nie w Internecie, wśród znajomych. Ta książka na pewno wyjaśni wiele wątpliwości i odpowie na wiele pytań. Na czym polega w pedagogice Montessori wolność, szacunek, wyobraźnia, jakie miej­sce zajmuje w niej dyscyplina i praca? Jaka jest rola rodziców w przed­szkolach i szkołach prowadzonych tą metodą? Jak uczą się dzieci? Jak wygląda program nauczania? Jaki materiał mają opanować? Dlaczego lekcje nie są podzielone na przedmioty i nie mają wyznaczonego cza­su trwania? Autorki, doświadczone pedagożki przedstawiają idee Marii Montessori i ich funkcjonowanie w praktyce. W dużym skrócie wygląda to tak: dziecko w centrum, nauczyciel w cieniu, otoczenie dostosowu­je się do potrzeb dziecka. W praktyce, w odpowiednio przygotowa­nym otoczeniu nauczyciele prowadzą swoją pracę zgodnie z potrze­bami dziecka.

 

Magazyn Literacki "Książki", nr 12/2009

Joanna Habiera

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło