Nauczyciel i uczeńbr /

Podtytuł: 83-7308-469-X
ISBN:
28,00 zł
Książka podejmuje aktualną z pedagogicznego punktu widzenia tematykę odnoszącą się do reguł rządzących rzeczywistością szkoły rozumianej nie tylko jako środowisko wychowawcze, ale i system społeczno-kulturowy. Celem pracy było ustalenie wpływu interakcji i wartości w ich obrębie zawartych na kształtowanie się samoświadomości uczniów liceum, procesu nabywania wyobrażeń o świecie społecznym i tworzenia jego reprezentacji w umysłach uczniów...
Ilość

Książka podejmuje aktualną z pedagogicznego punktu widzenia tematykę odnoszącą się do reguł rządzących rzeczywistością szkoły rozumianej nie tylko jako środowisko wychowawcze, ale i system społeczno-kulturowy. Celem pracy było ustalenie wpływu interakcji i wartości w ich obrębie zawartych na kształtowanie się samoświadomości uczniów liceum, procesu nabywania wyobrażeń o świecie społecznym i tworzenia jego reprezentacji w umysłach uczniów. Ze strony praktycznej założono usprawnienie procesu komunikacji między uczniami i nauczycielami poprzez znoszenie blokad oraz ustalanie znaczeń rozbieżności w rozumieniu przekazów interakcyjnych.

Książka składa się z dwóch części. Część teoretyczna opisuje różne koncepcje roli społecznej w socjologii oraz modele badań nad środowiskiem szkoły, a także ich rozwój w kontekście historycznym. W części metodologicznej przedstawiono koncepcje badań etnograficznych dotyczących interakcji w klasie szkolnej, a także ich procedurę i wyniki.

Książka adresowana jest do studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli-praktyków, początkujących badaczy edukacji, wychowawców, a także wszystkich tych, którzy chcą spojrzeć na szkołę inaczej, zajrzeć głębiej w jej strukturę i dynamikę, odnaleźć obraz szkoły widziany z dwóch różnych perspektyw – uczniowskiej i nauczycielskiej.  

 

 

83-7308-469-X
100 Przedmioty

Karkowska Magda

doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany, adiunkt na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz wykładowca łódzkich uczelni niepublicznych.Zainteresowania naukowe:społeczne problemy edukacji, kultura współczesna i jej przemiany, problematyka gender w edukacji i wychowaniu, jakościowe metody badań społecznych.
Autorka czterech  publikacji książkowych:Przemoc w szkole – wraz z W Czarnecką (Kraków,Impuls, 2000), Uczeń i nauczyciel.Interakcje a wartości w klasie szkolnej (analiza etnograficzna ) (Kraków, Impuls, 2005), Socjologia wychowania –wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna( wyd nauk WSHE, Łódź 2007, 2009)i Kultura-socjalizacja -tożsamość  wraz z T .Skalskim (Kraków, Impuls ,2010) oraz kilkunastu artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych.

Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą uwarunkowaniom kształtowania tożsamości młodzieży.

Prywatnie kolekcjonerka perfum, miłośniczka książek, kotów wszelkiej maści i rozmiarów oraz  nadmorskich plaż.   

 

Nauczyciel i uczeń

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Rozdział I

Podstawy teoretyczne badań

1.1. Różne ujęcia roli społecznej w socjologii

1.2. Proces nabywania roli społecznej a przynależność jednostki do kręgów środowiskowych

1.3. Młodzież jako kategoria społeczna

1.4. Środowisko wychowawcze szkoły jako system społeczno-kulturowy

1.5. Szkoła w ujęciu interakcyjnym

 

Rozdział II

Szkoła jako środowisko wychowawcze. Modele badań nad zróżnicowaniami szans edukacyjnych uczniów i ich efektami społecznymi – przegląd badań

2.1. Model indywidualnych różnic i model normatywny badań nad środowiskiem szkolnym a aspiracje i osiągnięcia uczniów

2.2. Role społeczne uczniów i nauczycieli w świetle interpretatywnego modelu badań nad środowiskiem szkolnym a proces socjalizacji

 

Rozdział III

Metodologiczne podstawy badań

3.1. Założenia dotyczące badań etnograficznych szkoły

3.1.1. Fazy badań etnograficznych

3.2. Etnograficzne badanie szkoły i jego specyfika

3.3. Rola analizy ramowej w badaniach etnograficznych

3.4. Interakcje w klasie szkolnej jako przedmiot badań etnograficznych

3.5. Techniki i narzędzia badawcze. Organizacja badań

3.6. Analiza i interpretacja danych w badaniach o charakterze jakościowym

3.7. Organizacja badań w klasie szkolnej jako mikrostrukturze społecznej. Wstępne spostrzeżenia badawcze

 

Rozdział IV

System społeczno-kulturowy szkoły. Charakterystyka interakcji werbalnych

4.1. Nauczyciele w opinii uczniów. Uczniowie w opinii własnej i nauczycieli

4.2. Obraz interakcji w kontaktach nauczyciel – uczniowie.

Typowość interakcji

 

Rozdział V

Wyobrażenia młodzieży licealnej o rolach społecznych

5.1. Interakcje a wartości. Obszary zróżnicowań

5.2. Wpływ interakcji na wyobrażenia o rolach społecznych

Świadomość uczestnictwa społecznego badanych

5.3. Tożsamość jednostki a nabywanie wyobrażeń o rolach społecznych

5.4. Wyobrażenia młodzieży o rolach społecznych w szkole a świat wartości poza nią

 

Załączniki

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło