Zjawisko wypalenia wśród matek dzieci niepełnosprawnych

Podtytuł: 83-7308-397-9
ISBN:
24,80 zł
Tematyka związana z syndromem wypalenia rodziców dzieci niepełnosprawnych jest obszarem mało znanym i słabo zbadanym. Autorka zajęła się tą problematyką między innymi dlatego, że pracując z dziećmi niepełnosprawnymi miała możliwość poznania ich matek i dostrzegła problem ogromnego zmęczenia i osamotnienia w zmaganiach z codziennością...
Ilość

Tematyka związana z syndromem wypalenia rodziców dzieci niepełnosprawnych jest obszarem mało znanym i słabo zbadanym. Autorka zajęła się tą problematyką między innymi dlatego, że pracując z dziećmi niepełnosprawnymi miała możliwość poznania ich matek i dostrzegła problem ogromnego zmęczenia i osamotnienia w zmaganiach z codziennością.

Książka składa się z 5 rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest charakterystyce zjawiska wypalenia na podstawie literatury przedmiotu. W drugim rozdziale ukazano odmienność trudności,
 jakimi zmagają się matki dzieci niepełnosprawnych: po pierwsze, przez sam fakt bycia kobietą i konieczność wypełniania obowiązków związanych z płcią, a po drugie przez konieczność opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Trzeci rozdział zawiera przedmiot, cele, problematykę i metody badań własnych Autorki. Interpretacja przeprowadzonych otwartych wywiadów pogłębionych z pięcioma matkami dzieci niepełnosprawnych znajduje się w czwartym rozdziale. W ostatnim rozdziale Czytelnik znajdzie syntezę wyników badań w odniesieniu do teoretycznej wiedzy na temat zjawiska wypalania się sił. Aneks zawiera dokładną treść przeprowadzonych wywiadów.

 

83-7308-397-9
100 Przedmioty

Dąbrowska Małgorzata

Dąbrowska Małgorzata

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. SYNDROM WYPALENIA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU.

1.1. Syndrom wypalenia - definicje, modele, poglądy.
1.2. Przegląd procesu wypalania się sił.
1.3. Symptomy występowania syndromu wypalenia.
1.4. Przyczyny występowania zjawiska wypalenia.
 1.4.1. Cechy indywidualne sprzyjające rozwojowi wypalenia.
 1.4.2. Własności otoczenia jako czynniki sprzyjające występowaniu wypalenia.
 1.4.3. Stres a wypalanie się sił.
1.5. Zapobieganie wypaleniu.

2. ZRANIONE MACIERZYŃSTWO - BYĆ MATKĄ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO.

2.1. O kobiecie - kilka faktów z historii i współczesności.
2.2. Zranione macierzyństwo.
2.3. Zjawisko wypalenia wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych.
2.4. Zapobieganie wypaleniu i jego przezwyciężanie przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.

3. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH.

3.1. Rozważania nad wyborem orientacji metodologicznej.
3.2. Przedmiot, cele i problemy badawcze.
3.3. Metody i narzędzia badawcze.
 3.3.1. Otwarty wywiad pogłębiony.
 3.3.2. Obserwacja.

4. LINIE ŻYCIA - INTERPRETACJA TREŚCI WYWIADÓW.

 4.1. Ala - parabola.
 4.2. Maria - sinusoida.
 4.3. Agata - wyścig.
 4.4. Bożena - trzymanie pioniu.
 4.5. Ola - równia pochyła.

5. Próba syntezy.

 5.1. Część łączna zbiorów - co łączy matki.
 5.2. Część rozłączna zbiorów - co dzieli matki.
 5.3. Postscriptum.

Literatura.

Aneks - treść wywiadów.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło