Rodzinabr / Historia i współczesnośćbr / br /

Podtytuł: 978-83-7587-351-1
ISBN:
39,80 zł
Prezentowany tom powstał w wyniku współdziałania wielu polskich ośrodków naukowych. Problematyka rodziny została ujęta w trzech zasadniczych aspektach: Rodzina w myśli chrześcijańskiej, Modele rodziny dawniej i dziś, Funkcje i zadania rodziny...
Ilość

Prezentowany tom powstał w wyniku współdziałania wielu polskich ośrodków naukowych. Problematyka rodziny została ujęta w trzech zasadniczych aspektach: Rodzina w myśli chrześcijańskiej, Modele rodziny dawniej i dziś, Funkcje i zadania rodziny. Każdy z tych działów ukazuje bardzo ważne dla rodziny zagadnienia (m.in. małżeństwo i rodzina w koncepcjach Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, bł. Marceliny Darowskiej, Augusta Hlonda; rodzina
i wartości przez nią przekazywane na przestrzeni wieków, wzorce rodzinne w różnych okresach historycznych oraz różnych regionach Polski (także rozbiorowej). Najbardziej rozbudowana jest część trzecia książki Funkcje i zadania rodziny, gdzie opisano m.in. problem wyzwań wychowawczych stojących przed rodzicami (rodziny pełne, rozbite, rodzice samotnie wychowujący dzieci, trójkąty rodzinne), rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci m.in. przez kulturę i sztukę.

Ta obszerna publikacja sygnalizuje wiele problemów, przed którymi stoi polska (i nie tylko) rodzina i z którymi przychodzi jej się zmagać. Książka, poprzez opisanie wielu nurtujących społeczeństwo problemów dotykających rodzinę, stanowi swoistą pomoc dla studentów i pracowników pedagogiki, socjologii, psychologii oraz osób i instytucji współpracujących z rodziną, lub tylko zainteresowanych jej problemami i kondycją, a także dla wszystkich, którym jest bliska wartość rodziny współczesnej.

 

978-83-7587-351-1
100 Przedmioty

Rodzina - historia i współczesność


Spis treści

 

Wstęp 

  Część I
  Rodzina w myśli chrześcijańskiej   

Małżeństwo – rodzina – wychowanie w wypowiedziach Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 

Troska ludzi Kościoła o polską rodzinę – na przykładzie działalności
bł. Honorata Koźmińskiego (kapucyna) i jego zgromadzeń 

Wychowanie do rodziny w koncepcji bł. Marceliny Darowskiej 

Wychowanie w rodzinie – w nauczaniu Jana Pawła II
(wybrane zagadnienia) 

Zagadnienia życia rodzinnego w publikacjach Augusta Hlonda 

Rodzina i wychowanie wobec wyzwań III tysiąclecia w świetle
dokumentów Kościoła 

Formacja religijna w rodzinie chrześcijańskiej 

Małżeństwo i rodzina. Kluczowe elementy personalno-chrześcijańskiej koncepcji rodziny 

Debata na temat małżeństwa i regulującego go systemu prawa
małżeńskiego w Polsce międzywojennej 

Wychowanie w tożsamości chrześcijańskiej – wychowaniem do wyboru powołania 

Rola Kościoła katolickiego w powstaniu współczesnego stereotypu
kobiety 


  Część II

  Modele rodziny dawniej i dziś  

Modele i wartości rodziny dawnej i współczesnej 

Rodzina i wartości przez nią przekazywane na przestrzeni wieków 
 
Syn głupi i utratny, czyli o kłopotach wychowawczych staropolskich
rodziców 

Kobieta w stadle rodzinnym w XVII w. 

Pozycja mężczyzny w rodzinie (od historii ku współczesności) 

Inicjacja religijna w rodzinie w kontekście filozofii nauczania
wychowującego J. F. Herbarta 

Wartości przekazywane w rodzinach ziemiańskich na przykładzie
górnośląskich Reitzensteinów 

Wychowanie i edukacja młodego ziemianina Józefa Ostrowskiego
w drugiej połowie XIX w. w Królestwie Polskim 
 
Rodzina polska i jej kobiety na Śląsku Cieszyńskim w latach okupacji
hitlerowskiej (szkic do problemu) 

Młodzież wobec religii oraz problemu integracji europejskiej
– socjologiczne studium o przekazie międzypokoleniowym
w rodzinie 

Status współczesnej rodziny na podstawie badań ankietowych
młodzieży szkolnej 

Etos małżeństwa a wychowanie 

  Część III

  Funkcje i zadania rodziny  


Wychowanie do życia w rodzinie jako wspólnocie osób 

Wartości w wychowaniu do miłości 

Rodzice w procesie wdrażania dziecka do aktywności
samokształceniowej 

Współczesna rodzina i jej edukacyjne powinności wobec przemian
cywilizacyjnych – niektóre zagadnienia 

Rola rodziny w procesie wychowania dziecka przez samotne matki 

Dziecko wobec mediów. Wyzwania wychowawcze 

Rodzina – Media – Kultura 

Trójkąty rodzinne a funkcjonowanie w grupie 

Rodzina i jej funkcje w zmieniających się warunkach społecznych.
Wprowadzenie do problematyki 

Psychoprofilaktyka wieku rozwojowego w działaniach pedagoga
formą wspierania rodziny 

Dziecko niepełnosprawne w środowisku rodzinnym 
 
Znaczenie podjęcia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka dla osobistego
rozwoju jej uczestników oraz dla funkcji wychowawczej rodziny
w zakresie wychowania do trzeźwości 

Rozważania o rodzinie jako specyficznym środowisku wychowawczych oddziaływań interpersonalnych 

Dom i zadomowienie w życiu i poezji 

Potrzeby dziecka 

Rodzina – muzycznie aktywnym środowiskiem dziecka 

Rola rodziny w rozwoju zdolności wybitnych muzyków (z analiz
materiałów biograficznych) 

Rodzina a rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci 

Rodzina a rozwój czytelnictwa wśród dzieci w młodszym wieku
szkolnym 

Rola rodziny w rozwoju zainteresowań i zdolności dziecka
(ze szczególnym uwzględnieniem zdolności matematycznych) 

Współczesne państwo a rodzina 

Uwagi o niektórych problemach współczesnej rodziny 

Bibliografia 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło