Zachowania młodzieży w sytuacjach społecznych jako transmisja wzorów rodzinnychbr /

Podtytuł: 83-7308-481-9
ISBN:
24,80 zł
W książce przedstawiono pedagogiczne ujęcie relacji zachowania człowieka uwikłanego w różne sytuacje społeczne. Szczególny nacisk położono na rodzinę i jej szczególne znaczenie w procesie przekazywania wzorów zachowań...
Ilość

W książce przedstawiono pedagogiczne ujęcie relacji zachowania człowieka uwikłanego w różne sytuacje społeczne. Szczególny nacisk położono na rodzinę i jej szczególne znaczenie w procesie przekazywania wzorów zachowań.

Praca została podzielona na trzy części. Pierwsza, będąca przeglądem teorii, zawiera rozważania dotyczące kluczowym problemów dla przedmiotu pracy. W części drugiej opisano podstawowe założenia organizacji badań własnych wraz z uzasadnieniem własnej koncepcji procedury ich przeprowadzenia (założenia metodologiczne badań, narzędzia badawcze oraz dobór próby i jej charakterystyka). Część trzecia książki zawiera analizę wyników badań. Opisano doświadczenia rodzinne w czterech sferach (sytuacji społeczo-komunikatywnych, gotowości do działania, sytuacji zdrowotnych i relaksacyjnych oraz w wymiarze więzi emocjonalnych). W ostatnim rozdziale zebrano główne myśli wyrażane w toku wcześniejszych analiz.

 

83-7308-481-9
100 Przedmioty

Doliński Artur

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obecnie pracuje w Zakładzie Resocjalizacji i Psychologii na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ukończył liczne kursy psychologiczne i pedagogiczne. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się kształceniem instruktorów - wychowawców ZHP.
Współtwórca Stowarzyszenia Edukacyjnego Pedagogów Praktyków "Cogito".

Autor wielu programów wychowawczych, organizator różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz świetlic socjoterapeutycznych. Autor publikacji z zakresu spostrzegania agresji w różnych kontekstach sytuacyjnych, spostrzegania rzeczywistości społecznej przez młodzież. Zajmuje się wzorami zachowań w różnych kontekstach społecznych.

Zachowania młodzieży w sytuacjach społ

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

 

Część pierwsza

Przegląd teorii

 

Rozdział pierwszy

Paradygmat rozwoju człowieka w kontekście sytuacji społecznych

 

Rozdział drugi

Osobowość w paradygmacie sytuacji społecznych

 

Rozdział trzeci

Socjalizacja i wychowanie jako proces kształtowania się wzorów zachowań

 

Rozdział czwarty

Rodzina jako grupa społeczna warunkująca transmisję wzorów zachowań

 

Rozdział piąty

Kulturowe podstawy tworzenia wzorów zachowań

 

Rozdział szósty

Rola indywidualnych doświadczeń rodzinnych w genezie transmisji wzorów zachowań

 

Rozdział siódmy

Transmisja wzorów zachowań, profilaktyka zaburzeń zachowań oraz model działania poradnianego w paradygmacie przystosowania

 

1.         Transmisja wzorów zachowań

2.         Profilaktyka społeczna, korekcja zachowań – jako szczególny

            typ relacyjny

3.         Modele działania poradnianego

4. Paradygmat przystosowania

 

 

Część druga

Założenia metodologiczne badań własnych

 

Rozdział pierwszy

Założenia metodologiczne badań

 

Rozdział drugi

Narzędzia badawcze

 

Rozdział trzeci

Dobór próby badawczej i jej charakterystyka

 

 

Część trzecia

Doświadczenia rodzinne jako źródło transmisji wzorów zachowań

 

Wprowadzenie

 

Rozdział pierwszy

Doświadczenia rodzinne w sferze sytuacji społeczno-komunikatywnych

 

Rozdział drugi

Doświadczenia rodzinne w sferze zmagania się z codziennymi sytuacjami życiowymi (wymiar osiągnięć)

 

Rozdział trzeci

Doświadczenia rodzinne w sferze sytuacji zdrowotnych i relaksacyjnych

 

Rozdział czwarty

Doświadczenia rodzinne w wymiarze więzi emocjonalnych

 

Podsumowanie

 

 

 

Część czwarta

Transmisja rodzinnych wzorów a zachowania młodzieży

 

Wprowadzenie

 

Rozdział pierwszy

Rodzaj doświadczeń rodzinnych młodzieży w sferze społeczno-komunikatywnej a obecnie przejawiane przez nią wzory zachowań

 

1.         Porównanie osób o pożądanych i niepożądanych

            doświadczeniach rodzinnych w poszczególnych wymiarach

            sfery społeczno-komunikatywnej

 

Rozdział drugi

Rozkład profilów zachowań młodzieży w sferze społeczno-komunikatywnej – podsumowanie końcowe

 

Rozdział trzeci

Rodzaje i skutki transmisji wzorów zachowań w sferze społeczno-komunikatywnej

 

Rozdział czwarty

Rodzaj doświadczeń rodzinnych młodzieży w sferze gotowości do działania a obecnie przejawiane przez nią wzory zachowań

 

1.         Porównanie osób o pożądanych i niepożądanych

            doświadczeniach rodzinnych w poszczególnych wymiarach

            sfery gotowości do działania

 

Rozdział piąty

Rozkład profilów zachowań młodzieży w sferze gotowości do działania – podsumowanie końcowe

 

Rozdział szósty

Rodzaje i skutki transmisji zachowań w sferze gotowości do działania

 

Rozdział siódmy

Rodzaj doświadczeń rodzinnych młodzieży w sferze zdrowotnej i relaksacyjnej a obecnie przejawiane przez nią wzory zachowań

 

1.         Porównanie osób o pożądanych i niepożądanych

            doświadczeniach rodzinnych w poszczególnych wymiarach

            sfery zdrowotnej i relaksacyjnej

 

Rozdział ósmy

Rozkład profilów zachowań młodzieży w sferze zdrowotnej i relaksacyjnej – podsumowanie końcowe

 

Rozdział dziewiąty

Rodzaje i skutki transmisji zachowań w sferze zdrowotnej i relaksacyjnej

 

Rozdział dziesiąty

Wpływ rodzinnych doświadczeń emocjonalnych na zachowania młodzieży w różnych sferach aktywności

 

1. Porównanie osób o zaburzonych i harmonijnych

            emocjonalnych więziach rodzinnych w poszczególnych

            wymiarach sfery społeczno-komunikatywnej

 

Rozdział jedenasty

Rodzaj emocjonalnych doświadczeń rodzinnych młodzieży a przejawiane przez nią wzory zachowań w sferze gotowości do działania

 

1.         Porównanie osób o zaburzonych i harmonijnych

            emocjonalnych więziach rodzinnych w poszczególnych

            wymiarach sytuacji wymagających gotowości do działania

 

Rozdział dwunasty

Rodzaj emocjonalnych doświadczeń rodzinnych młodzieży a przejawiane przez nią wzory zachowań w sferze zdrowotnej i relaksacyjnej

 

1.         Porównanie osób o zaburzonych i harmonijnych

            emocjonalnych więziach rodzinnych w poszczególnych

            wymiarach zachowań w sferze zdrowotnej i relaksacyjnej

 

Rozdział trzynasty

Transmisja wzorów zachowań w badanych sferach aktywności a podmiotowe i rodzinne zmienne niezależne

 

Wnioski ogólne

 

Bibliografia

 

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło