Model pedagogicznej pracy naukowejbr /

Podtytuł: 83-7308-094-5
ISBN:
4,80 zł
W pozycji tej w sposób ustruktualizowany pokazano, co należy przedsięwziąć w toku czynności związanych z określonymi badaniami pedagogicznymi, by sprawnie i skutecznie osiągnąć zamierzony cel...
Ilość

W pozycji tej w sposób ustruktualizowany pokazano, co należy przedsięwziąć w toku czynności związanych z określonymi badaniami pedagogicznymi, by sprawnie i skutecznie osiągnąć zamierzony cel. Posługiwanie się tym opracowaniem wymaga solidnych podstaw teoretycznych z zakresu metodologii badań pedagogicznych, logiki oraz statystyki.

            Publikacja składa się z dwu części. W pierwszej części przedstawiono etapy i fazy cyklu działań niezbędnych w trakcie przygotowania i pisarskiego ujęcia pracy naukowej, w drugiej – zamieszczono program samokształcenia metodologicznego wraz z wybranymi wzornikami praktyczno-metodologicznymi.

            Jego adresatami są głównie studenci stacjonarni i zaoczni oraz doktoranci wyższych uczelni przygotowujący prace magisterskie i doktorskie z pedagogiki.

83-7308-094-5
100 Przedmioty

Puślecki Władysław

w 1967 ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W 1666 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych z zakresy pedagogiki. Specjalizuje się w dydaktyce ogólnej i alternatywnej.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raportyWyszukiwanie/listaLudzieNauki.fs

 

Model pedagogicznej pracy naukowej

Wstęp

Część pierwsza

Etapy I fazy pedagogicznej pracy naukowej

I.                   Etap koncepcji pracy

II.                  Etap przygotowania badań

III.                 Etap badań właściwych

IV.                Etap opracowania zgromadzonego materiału

V.                 Etap redagowania tekstu

     Część druga

     Program samokształcenia metodologicznego i wzorniki prakseologiczno - metodologiczne

I.                    Program samokształcenia metodologicznego

II.                   Podstawowa literatura metodologiczna

III.                  Kartkowy system notowania poznawanej literatury i jego teoretyczne podstawy

IV.                 Wzorniki ustalania celów badań pedagogicznych

V.                  Sposoby formułowania pedagogicznych problemów badawczych i hipotez roboczych

VI.                Klasyfikacja metod gromadzenia materiału empirycznego

VII.               Klasyfikacja metod i technik opracowania materiału empirycznego

Przykładu układu pedagogicznych prac naukowych

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło