Inspiracje edukacyjnebr /

Podtytuł: 83-7308-335-9
ISBN:
19,80 zł
Publikacja ta składa się z trzech części, zawierających rozprawy autorów polskich i niemieckich. Ukazuje ona z jednej strony recepcję wspólnych dla naszych kultur idei, z drugiej określa możliwe granice ich wzajemnego przenikania...
Ilość

Publikacja ta składa się z trzech części, zawierających rozprawy autorów polskich i niemieckich. Ukazuje ona z jednej strony recepcję wspólnych dla naszych kultur idei, z drugiej określa możliwe granice ich wzajemnego przenikania do struktur i rozwiązań programowych systemów szkolnych.

            W części pierwszej znajdują się trzy rozprawy odnoszące się do wybranych fundamentalnych zagadnień metodologicznych współczesnej pedagogiki: Christoph Lüth przedstawia polemikę Schleiermachera z pedagogiką oświeceniową; Gerd Wegmarshaus pokazuje, jak „na nowo” można odczytywać poglądy J. Dewey’a na temat demokracji jako sposobu na życie w obszarze kształcenia, wychowania i komunikacji; M. Głażewski przedstawia zaś fenomenologiczną metodę poszukiwania pewności we współczesnej pedagogice.

            Część druga skupia się na aspektach polityki oświatowej i modelach reformowania szkoły, które współstanowią o toczących się procesach socjalizacyjnych. Analizuje rolę programów szkolnych w doskonaleniu kooperacji, kultury szkolnej, kultur uczenia się i organizacji szkoły.

            Część trzecia odnosi się do rodziny jako naturalnego środowiska życia oraz socjalizacji dzieci i młodzieży. Mówi o ruchu edukacji domowej jako alternatywnej formie edukacji i zaprasza do poszerzania możliwości wdrażania w polskiej rzeczywistości oświatowej doświadczeń pedagogów z różnych krajów, z uwzględnieniem realiów prawnych naszego systemu oświatowego.

83-7308-335-9
100 Przedmioty

Głażewski Michał

 

 

 

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w pedagogice porównawczej i teorii wychowania.  Rozprawa doktorska na temat: Ciągłość i zmiana wychowania w instytucjach edukacyjnych - model szkoły Waldorfskiej. Pracownik Zakładu Teorii Wychowania i Pedeutologii Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=26679&lang=pl

 

Inspiracje edukacyjne

WSTĘP

Czy jest możliwa naukowa „gra w klasy”?

 

CZĘŚĆ I

Teoria współczesnej edukacji – między redukcjonizmem a fenomenologią

(Theorie der zeitgenössischen Bildung – zwischen Reduktionismus und Phänomenologie)

 

Christoph Lüth (Universität Potsdam)

Schleiermachers Kritik an der Pädagogik der Aufklärung – eine Überwindung der Aufklärungspädagogik? 

Schleiermachera krytyka pedagogiki Oświecenia– przezwyciężenie pedagogiki oświeceniowej? (streszczenie

 

Gert-Rüdiger Wegmarshaus (Universität Viadrina)

Demokratie als Lebensweise – Bildung, Erziehung und Kommunikation.

John Dewey neu gelesen 

Demokracja jako sposób życia – nauczanie, wychowanie i komunikacja. John Dewey odczytany na nowo (streszczenie

 

Michał Głażewski (Uniwersytet Zielonogórski)

O fenomenologicznej metodzie poszukiwania pewności w pedagogice

Zur phänomenologischen Methode der Suche nach Sicherheit in der Pädagogik (Zusammenfassung

 

 

CZĘŚĆ II

Szkoła – patiens czy agens nowoczesnej edukacji?

(Schule – Patiens oder Agens der modernen Bildung?)

 

Günter Warnken (Hochschule Vechta)

Wohin treibt das Schulsystem in Deutschland? 

Dokąd podąża system edukacji w Niemczech? (streszczenie

 

Detlev Lindau-Bank, Frank Simon (Hochschule Vechta)

Schulprogramme – Ein Beitrag zur Verbesserung von Schulen 

Programy szkolne – przyczynek do poprawy funkcjonowania szkół(streszczenie)

 

Lech Sałaciński (Uniwersytet Zielonogórski)

Granice nauczycielskiej możności etycznej 

Die Grenzen des ethischen Vermögens des Lehrers (Zusammenfassung

 

Krystyna Stech (Uniwersytet Zielonogórski)

Relacje nauczyciel – uczniowie w świadomości nauczycieli 

Die Lehrer – Schüler – Verhältnisse im Bewusstsein der Lehrer (Zusammenfassung

 

 

CZĘŚĆ III

Rodzina – między modernizmem a postmodernizmem

(Familie – zwischen Modernismus und Postmodernismus)

      

Marek Budajczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

„Edukacja domowa” – „odkurzona” alternatywa 

Homeschooling – eine „entstaubte” Alternative (Zusammenfassung)

 

Harald Uhlendorff (Universität Potsdam)

Familie und Familienorientierung in Ostdeutschland 

Rodzina, orientacje i postawy wobec rodziny w byłej NRD (streszczenie

 

Angelika Traub, Beate Schuster (Universität Potsdam)

Single Mothers in East Germany

Samotne matki w byłej NRD (streszczenie

 

Arkadiusz Żukiewicz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)

Bezpieczeństwo dzieci w środowisku lokalnym 

Die Sicherheit der Kinder in der lokalen Umwelt (Zusammenfassung

 

POSŁOWIE

Skąd przychodzimy i dokąd idziemy? (Lech Sałaciński) 

 

INFORMACJA O AUTORACH

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło