Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczychbr /

Podtytuł: 83-7308-213-1
ISBN:
24,80 zł
Książka ma charakter informacyjno-podręcznikowy. Poszczególne części zawierają: ogólny zarys problematyki, omówienie zagadnień związanych z edukacją, potrzebami edukacyjnymi, wartościami, stylami życia...
Ilość

Książka ma charakter informacyjno-podręcznikowy. Poszczególne części zawierają: ogólny zarys problematyki, omówienie zagadnień związanych z edukacją, potrzebami edukacyjnymi, wartościami, stylami życia, wyjaśnienia metodologiczne; ponadto zarys sytuacji szkoły jako instytucji wiodącej w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, przegląd celów i dążeń życiowych młodzieży oraz wartości i style życia, jakie najczęściej reprezentują, a także wzajemne implikacje pomiędzy edukacją, wartościami i stylami życia.

Podręcznik adresowany jest do studentów pedagogiki, kadry naukowej oraz pedagogów praktyków.

83-7308-213-1
100 Przedmioty

Wilk Teresa

W 2000 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych młodzieży w warunkach zmiany społecznej w Polsce” uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej i pedagogice społecznej. Jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pełni także stanowisko adiunkta w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka.

 

 

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=90420&lang=pl

 

 

Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych

Wprowadzenie

 

Rozdział I

Zarys problematyki

      1.      Edukacja a potrzeby edukacyjne

      2.      Wartości, potrzeby i orientacje wartościujące jako wyznaczniki zachowania

      3.      Styl życia a proces socjalizacji

 

Rozdział II

Problematyka badań

      1.      Zarys koncepcji przedmiotowych badań — założenia metodologiczne

      2.      Cel, przedmiot i zakres badań

      3.      Metody badań oraz źródła informacji

      4.      Zasady doboru i cechy zbiorowości badanych — teren badań

 

Rozdział III

Szkoła jako instytucja społeczna warunkująca zaspokojenie potrzeb życiowych młodzieży

      1.      Systemy edukacyjne a zagadnienia decentralizacji oświaty

      2.      Szkoła a edukacja aksjologiczna. Próba oceny współczesnej szkoły

 

Rozdział IV

Edukacja i wybór określonych wartości a style życia

     1.      Uwagi wstępne

     2.      Wykształcenie jako wartość

     3.      Poziom wykształcenia w sferze oczekiwań młodzieży

     4.      Czynniki motywujące podnoszenie poziomu wykształcenia

     5.      Przegląd celów i dążeń życiowych młodzieży a czynniki decydujące o ich osiągnięciu

     6.     Wartości autoteliczne i instrumentalne oraz style życia preferowane przez młodzież

 

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło