Ku wielokulturowościbr /

Podtytuł: 83-7308-120-8
ISBN:
15,00 zł
Tematem badań i rozważań autorki były aksjologiczne przesłanki wychowania w rodzinie na litewskim pograniczu kulturowym. Autorka wybrała do swoich badań Wilno, w którym zamieszkują różne narodowości...
Ilość

Tematem badań i rozważań autorki były aksjologiczne przesłanki wychowania w rodzinie na litewskim pograniczu kulturowym. Autorka wybrała do swoich badań Wilno, w którym zamieszkują różne narodowości. W grupie badawczej znalazły się rodziny reprezentujące głównie środowiska narodowościowe zamieszkujące Litwę, tj. rodziny litewskie, białoruskie, rosyjskie i polskie. Analizą objęte zostały podstawowe wymiary wychowania międzykulturowego, czyli narodowościowe zróżnicowanie na Litwie, sytuacja egzystencjalna badanych rodzin, zakres i dynamika funkcji wychowawczej w badanych rodzinach, szanse na wychowanie międzykulturowe

83-7308-120-8
100 Przedmioty

Szerląg Alicja

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Pedagogiki na tym Uniwersytecie oraz kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej.

Jest specjalistką w zakresie wielokulturowości i międzykulturowości (edukacja oraz komunikacja międzykulturowa). Tematyce tej poświęciła swoje liczne publikacje.

Była inicjatorką i kierowniczką naukową wielu krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencji naukowych poświęconych mniejszościom narodowym, etnicznym i wyznaniowym.

Sprawuje opiekę naukową nad pracami magisterskimi i doktorskimi, które dotyczą

problematyki wielokulturowości i dialogu na kulturowych pograniczach.

Jest również animatorką działań środowiskowych na rzecz zrozumienia, porozumienia i współdziałania środowisk odmiennych kulturowo.

 

Ku wielokulturowości

Wstęp

 

I           Wielokulturowość wyzwaniem aksjologicznym dla wychowania

 

1          Kultura (wielokulturowość – międzykulturowość) źródłem kształtowania się    podmiotowych perspektyw

2          Edukacja międzykulturowa w kontekście intencjonalnych i naturalnych oddziaływań wychowawczych

3          Aksjologiczne aspekty wychowania międzykulturowego

a)     Wartości znaczące

b)     Wartości realne

c)      Wartości wychowawcze

 

II          Człowiek w społeczeństwie posttotalitarnym

 

         1      Od określoności ku wieloznaczności i różnorodności

2            Dylematy jednostki uwikłanej w rzeczywistość posttotalitarną

a)   Ambiwalencje świata społeczno-kulturowego

b)     Transformacja ekonomiczna obszarem nowych podmiotowych              doświadczeń

 

III          Aksjologiczny sens wychowania międzykulturowego w perspektywie metodologicznej

 

                     1      Podejście metodologiczne

2            Procedura badawcza

 

IV        Narodowy kontekst litewskiego pogranicza kulturowego końca XX wieku

 

1              Struktura narodowościowa Litwy po 1989 roku

2              Litewska oświata i jej narodowościowe zróżnicowanie

 

V         Przesłanki wychowania w rodzinach – litewskich, rosyjskich, polskich i białoruskich –    zamieszkujących litewskie pogranicze kulturowe i ich uwarunkowania

1              Sytuacja egzystencjalna

2              Zakres i dynamika funkcji wychowawczej

3              Wartości preferowane przez badanych rodziców

a.      Wartości ostateczne

b.      Wartości instrumentalne

 

 

VI        Szanse na wychowanie międzykulturowe. Uniwersalizm czy polifonia pogranicza?

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Streszczenie

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło