Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wiekubr /

Podtytuł: 83-7308-290-5
ISBN:
34,80 zł
Prezentowany podręcznik jest obszernym dziełem napisanym z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dr hab. inż. Kazimierza Uździckiego.
Praca składa się z pięciu części...
Ilość

Prezentowany podręcznik jest obszernym dziełem napisanym z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dr hab. inż. Kazimierza Uździckiego.

Praca składa się z pięciu części, z których pierwsza stanowi część okolicznościową poświęconą prof. Uździckiemu - niestrudzonemu badaczowi i organizatorowi edukacji ogólnotechnicznej; w drugiej części zatytułowanej "Cywilizacja - Człowiek - Edukacja" omówiono m.in. zagadnienia rozwoju cywilizacji a humanizmu kształcenia ogólnotechnicznego, przymusu i wolności w edukacji człowieka, edukację techniczną w kontekście cywilizacji informatycznej. Trzecią część pt. "Problematyka pracy i kształcenia zawodowego" tworzą teksty na temat problemów pedagogicznych pracy człowieka. Na czwartą część składają się teksty podejmujące refleksje nad podstawowymi przemianami edukacji ogólnotechnicznej oraz szczegółowe problemy dydaktyki techniki. Ostatnia część "Nauczyciel - realizator edukacji ogólnotechnicznej" - dotyczy m.in. czynników warunkujących efektywność doskonalenia zawodowego nauczycieli, kształcenia nauczycieli edukacji naukowo-technicznej oraz techniki i informatyki, związków między założeniami edukacji ogólnotechnicznej i koncepcjami kształcenia nauczycieli techniki.

Adresatami prezentowanego podręcznika są studenci kierunku edukacja techniczno-informatyczna, pracownicy naukowi oraz nauczyciele techniki i informatyki.

83-7308-290-5
100 Przedmioty

Jakowicka Maria

w 1958 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim,  profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w pedagogice społecznej i pedagogice wczesnoszkolnej. Promotor prac doktorskich oraz recenzent prac zarówno doktorskich jak i habilitacyjnych.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=62695&lang=pl

 

Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku

Część okolicznościowa poświęcona Jubileuszowi prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierza Uździckiego

 

Cywilizacja – człowiek – edukacja

 

·        Cywilizacja i edukacja

·        Rozwój cywilizacji a humanizm kształcenia ogólnotechnicznego

·        przymusie i wolności w całożyciowej edukacji człowieka

·        Edukacja techniczna a cywilizacja informacyjna

·        Metodologiczne problemy badania skuteczności reformy edukacji

 

Problematyka pracy i kształcenia zawodowego

 

·        U źródeł poglądów na pracę fizyczną

·        Geneza i prekursorzy kształcenia przedzawodowego

·        Rola pracy w orientacjach życiowych współczesnych ludzi

·        Uwzględnianie stałych indywidualnych cech osobowości przy wyborze zawodu

·        Wiedza i umiejętności ogólnotechniczne w strukturze standardu kwalifikacji zawodowych

·        Wybrane aspekty przygotowania młodzieży do pracy

·        Kształcenia zawodowe a funkcjonalne i jakościowe przygotowanie do pracy

 

Edukacja ogólnotechniczna

 

 • Edukacja ogólnotechniczna a pedagogika pracy
 • Zur Weltbildfunktion allgemeiner technischer Bildung
 • Edukacja ogólnotechniczna jako problem badawczy pedagogiki pracy
 • Podstawowe założenia nowego modelu polskiej edukacji ogólnotechnicznej w kontekście przemian cywilizacyjnych
 • Technische Bildung In den allgemeinbildenen Schulen nach dem gesellschaftlischen umbrach im Osten Deutschlands, Beispiel Sachsen-Anhalt
 • Wychowanie techniczne w dobie poprzemysłowej
 • Rzeczywistość szkolna w ocenie nauczycieli techniki informatyki
 • Wpływ kształcenia na przygotowanie człowieka do życia we współczesnym świecie
 • Integracja kształcenia ogólnotechnicznego z edukacją regionalną w szkole podstawowej (na przykładzie Muzeum Techniki w Wałbrzychu)
 • Przemiany w koncepcjach kształcenia technicznego w edukacji wczesnoszkolnej
 • Potrzeba modyfikacji kształcenia dzieci i młodzieży do komunikacji drogowej
 • Motywy uczenia się a wyniki pracy szkolnej uczniów w przedmiocie technika

 

Nauczyciel – realizator edukacji ogólnotechnicznej

 

 • Czynniki warunkujące efektywność doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Kształcenie nauczycieli edukacji informatyczno-technicznej (na przykładzie technologii)
 • Integracja treści w kształceniu nauczycieli techniki i informatyki
Związki między założeniami edukacji ogólnotechnicznej i koncepcjami kształcenia nauczycieli techniki

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło