Edukacja i wychowanie różnych warstw społecznych na ziemiach polskichbr / - od drugiej połowy wieku XIX do roku 1918br /

Podtytuł: 83-7308-299-9
ISBN:
19,80 zł
Opracowanie to powinno znaleźć się w kanonie obowiązującej literatury studentów wszystkich kierunków pedagogicznych, jak również może stanowić uzupełnienie lektury dla studentów historii, polonistyki, socjologii, a nawet teologii...
Ilość

Opracowanie to powinno znaleźć się w kanonie obowiązującej literatury studentów wszystkich kierunków pedagogicznych, jak również może stanowić uzupełnienie lektury dla studentów historii, polonistyki, socjologii, a nawet teologii. Po raz pierwszy bowiem to, co potocznie określa się mianem "historii wychowania" dla drugiej połowy XIX wieku, ukazane zostało rzetelnie, bez tzw. białych plam, bez niedomówień i uprzedzeń. Dogłębne poznanie dziejów wychowania - typowego dla wszystkich warstw społecznych - pomoże przyszłym nauczycielom w umiejętnym dokonywaniu wyborów i umiejętnym przekazywaniu wartości.

83-7308-299-9
100 Przedmioty

Korzeniowska Wiesława

historyk, pedagog, profesor, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, między innymi: Komisji Historycznej PAN; „Wspólnoty Polskiej”; Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach; Komisji PAN ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Oddział w Cieszynie; Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Katowicach; “Societas Scientiis Favendis Silesiae Superiores" w Katowicach.

Współredaktor serii polsko-czeskiej „Dialog bez Granic”; członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Materiały i Studia z Dziejów Śląska”.

Autorka ponad 260 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 39 prac zwartych (autorskich: 15 oraz 24 – redakcyjnych i współredakcyjnych). W przygotowaniu: Dzieje rodziny i wychowania w rodzinie; Dzieje myśli pedagogicznej- chronologiczny słownik biograficzny oraz Ziemiaństwo górnośląskie i jego wkład w przemiany kulturowe regionu (wiek XIX i pierwsza połowa XX).

 

 

Edukacja i wychowanie różnych warstw społecznych na ziemiach polskich

Wstęp

Rozdział I

Przemiany gospodarczo-społeczne na ziemiach polskich okresu pouwłaszczeniowego (do roku 1918)

 1. Przeobrażenia gospodarcze
 2. Przemiany społeczne: charakterystyka warstw plebejskich
 3. Wielka własność: stan po uwłaszczeniu

 

Rozdział II

Modele wychowania okresu wczesnodziecięcego

 1. Dzieciństwo w rodzinach plebejskich

1.1.Środowisko rodzinne: edukacja międzypokoleniowa

1.2.Ochronki

 1. Wychowanie domowe w rodzinach wielkiej własności

 

Rozdział III

Edukacja elementarna

 1. Prowincje monarchii pruskiej i cesarstwa niemieckiego
 2. Zabór austriacki
 3. Zabór rosyjski

 

Rozdział IV

Edukacja ponadelementarna warstw plebejskich

 1. Praktyczna nauka zawodu w środowisku wiejskim i miejskim
 2. Edukacja w szkolnictwie zawodowym
 3. Nauka w szkołach średnich typu gimnazjalnego i realnego
 4. Seminaria, studia wyższe

 

Rozdział V

Edukacja ponadelementarna w rodzinach ziemiańskich

 1. Edukacja w szkołach średnich
 2. Studia wyższe

 

Rozdział VI

Inne formy kontynuowania – oświata pozaszkolna

 

Podsumowanie

Bibliografia (wybrane publikacje zawarte)

Indeks nazwisk (nie uwzględniono nazwisk występujących w przypisach i bibliografii)

Indeks miejscowości i nazw geograficznych

Indeks instytucji edukacyjnych, wychowawczych i oświatowych

Summary

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło