Wartości w procesie wychowania

Podtytuł: 83-7308-205-0
ISBN:
19,80 zł
Niniejsza publikacja w dział pedagogiki wnosi wiele ważnych treści. Jest cennym źródłem informacji i obszernej wiedzy dotyczącej problematyki introcepcji wartości, tak rzadko poruszanej w literaturze naukowej...
Ilość

Niniejsza publikacja w dział pedagogiki wnosi wiele ważnych treści. Jest cennym źródłem informacji i obszernej wiedzy dotyczącej problematyki introcepcji wartości, tak rzadko poruszanej w literaturze naukowej. Praca profesora Kunowskiego jest bardzo ważnym dziełem i rozpowszechnianie jej należy do powinności każdego pedagoga. Pozycja składa się z sześciu rozdziałów, z których pierwszy dotyczy współczesnych prądów pedagogicznych opisujących proces wychowania. Rozdział drugi porusza problematykę filozofii wartości wyjaśniającej proces wychowania (teoria wartości Maxa Schelera, inne systemy wartości, spór o istotę wartości i kultury, znaczenie wartości w pedagogice). Trzeci rozdział skoncentrowany jest na temacie introcepcji wartości jako czynnika procesu wychowawczego, natomiast czwarty omawia znaczenie introcepcji wartości w pedagogice. Kolejne rozdziały książki obszernie poruszają zagadnienia praw introcepcji wartości oraz jej przebiegu.

83-7308-205-0
100 Przedmioty

Kunowski Stefan

(1909-1977)

nauczyciel akademicki KUL i wybitny uczony.
Urodzony w Muszkietowie na Ukrainie, związał prawie całe życie z Lublinem. Na KUL-u ukończył studia akademickie na Wydziale Filologii Polskiej, by następnie oddać się całkowicie pedagogice, najpierw jako asystent przy katedrze pedagogiki, potem osiągając wszystkie stopnie naukowe aż do tytułu profesora nadzwyczajnego, który otrzymał w roku 1977.
 W latach wojny brał udział w kampanii wrześniowej, za co odznaczono Go Krzyżem Walecznych. Pracował również przez cały okres okupacji w tajnym nauczaniu.
Reprezentatywne w tym względzie są publikacje Profesora: „Założenia i aktualne potrzeby wychowania katolickiego”, „Podstawy dojrzałej osobowości wychowawcy chrześcijańskiego”, „Problemy wychowania chrześcijańskiego w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II” oraz „System chrześcijańskiego wychowania” zawarty w podręczniku „Podstawy współczesnej pedagogiki”. Niezwykle cennym wkładem do wychowania chrześcijańskiego jest ujęcie w normy pedagogiki rozwoju życia wewnętrznego, którym dotąd interesowała się zasadniczo ascetyka katolicka. Tutaj należy zwrócić uwagę na opracowanie „Podstawy pedagogiczne rozwoju życia wewnętrznego”. Naukowa twórczość Profesora Kunowskiego została chyba najpełniej zaprezentowana w obszernym podręczniku: „Podstawy współczesnej pedagogiki” (Wydawnictwo Salezjańskie 1981), uznanym za „obszerną monografię dającą wielostronny wgląd w strukturę i problemy naukowe pedagogiki”.
 


 

 

Wartości w procesie wychowania

SPIS TREŚCI

 

 

Przedmowa

 

Rozdział I

Współczesne prądy pedagogiczne o procesie wychowania               

    1.    Chaos w określaniu celów i zadań wychowania

    2.    Funkcje i wyznaczniki wychowania

    3.    Teoria wartości w pedagogice

 

Rozdział II

Filozofia wartości wyjaśnieniem procesu wychowania

    1.    Teoria wartości Maxa Schelera

    2.    Inne systemy wartości

    3.    Spór o istotę wartości i kultury

    4.    Znaczenie teorii wartości w pedagogice

 

Rozdział III

Introcepcja wartości istotnym czynnikiem procesu wyhowawczego

    1.    Ogólne pojęcie introcepcji wartości

    2.    Introcepcja wartości istotnym zadaniem wychowania

 

Rozdział IV

Znaczenie introcepcji wartości w pedagogice

    1.    Ogólny udział introcepcji wartości w procesie wychowawczym

    2.    Znaczenie introcepcji w pedagogice

 

 

Rozdział V

Prawa introcepcji wartości

    1.    Prawa introcepcji według prof. Mysłakowskiego

    2.    Introcepcja wartości a aksjomat Kerschensteinera

    3.    Introcepcja wartości a resentyment Schelera

    4.    Introcepcja wartości a osoba

    5.    Prawa realizacyjne introcepcji wartości

    6.    Prawa genetyczne wartości

    7.    Prawo hierarchii w introcepcji wartości

    8.    Prawa współistnienia i zaniku wartości

 

Rozdział VI

Przebieg introcepcji wartości

    1.    Prawa introcepcji a przebiegi indywidualne introcepcji wartości

    2.    Czynniki realizujące introcepcję wartości

    3.    Czynniki modyfikujące introcepcję

    4.    Zjawiska w introcepcji wartości

    5.    Zarys kryteriologii introcepcji wartości

 

Zakończenie

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło