Ukryty program w edukacjibr /

Podtytuł: 83-7308-224-7
ISBN:
28,00 zł
Problematyka poruszona w publikacji dotyczy ukrytego programu edukacji, czyli tego wszystkiego co zostaje przyswojone przez uczniów podczas nauki w szkole obok oficjalnego programu nauczania...
Ilość

Problematyka poruszona w publikacji dotyczy ukrytego programu edukacji, czyli tego wszystkiego co zostaje przyswojone przez uczniów podczas nauki w szkole obok oficjalnego programu nauczania. W książce Autor wyjaśnia pojęcie ukrytego programu, dokonuje przeglądu dotychczasowych studiów nad tym problemem, podejmuje rozważania ma temat tego, jak rozwiązania architektoniczne mogą wpływać na efekty uczenia się, omawia treści podręczników szkolnych zawierających niespójności i przekłamania. W książce poruszone są także problemy stereotypów i ukrytych przesłań w baśniach dla najmłodszych oraz zawarta jest analiza przemocy strukturalnej i symbolicznej w edukacji. Publikacja adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich, a także rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży.

83-7308-224-7
100 Przedmioty

Żłobicki Wiktor

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Teoretyk i praktyk edukacji, pracował jako pedagog szkolny, wychowawca dzieci z obniżoną normą intelektualną i dzieci niedosłyszących, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, języka polskiego. Absolwent rocznego stażu edukacji psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz międzynarodowych szkoleń warsztatowych prowadzonych przez Stephena Schoena, Michèle Combeau, Anne i Jean-François Aillaudów oraz Thomasa Schwingera. Odbył staże naukowe w Wiedniu, Hannowerze, Münster, Kassel, Lucernie, Dreźnie i Darmstadzie.

Autor książek: Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej (Kraków 2000), Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją (Kraków 2002), Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt. O wspieraniu rozwoju osoby (wyd. I – Kraków 2008; wyd. II – Kraków 2009) oraz ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych.

Współpracownik niemieckiego instytutu Freundschaft mit Kindern, członek Gestaltpädagogische Vereinigung w Berlinie, członek rady naukowej czasopisma „Gestalt”. Zainteresowania badawcze: teoria wychowania, pedeutologia, pedagogika humanistyczna, współczesne alternatywne nurty pedagogiczne.

 

Ukryty program w edukacji

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Rozdział I

Edukacja z perspektywy ukrytego programu

 1. Jak rozumieć ukryty program?
 2. Obszary analizy ukrytego programu
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Środowisko pozaszkolne

 

Rozdział II

Teoretyczne i empiryczne spojrzenie na przestrzeń edukacyjną

 1. Użytkownicy przestrzeni szkoły
 2. Starania o szkołę… dla ucznia
 3. W poszukiwaniu niejawnych przekazów przestrzeni szkoły
 4. (Nie)szkolna architektura – przeciwko „wyszukiwaniu charakterów”

 

Rozdział III

Książki a ukryte aspekty edukacji

 1. Treści podręczników
 2. Ikonografia

 

Rozdział IV

Syndrom Kopciuszka, czyli ukryty program baśni

 1. W poszukiwaniu innych znaczeń baśniowej narracji

 

Rozdział V

W przedpokoju do świata dorosłych – nauczyciele i uczniowie a przemoc strukturalna i symboliczna w edukacji.

1. Niejawność przemocy strukturalnej i symbolicznej

2. Nauczyciele a ukryty program

3. Opowieści o niejawnym programie

4. Rozpoznawanie ukrytego programu

 

Zakończenie

Bibliografia

 

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło