Studenci wobec godnościbr /

Podtytuł: 83-7308-393-6
ISBN:
14,80 zł
Godność jest pojęciem trudnym do sprecyzowania
i niezbyt chętnie przyciągającym uwagę naukowców...
Ilość

Godność jest pojęciem trudnym do sprecyzowania i niezbyt chętnie przyciągającym uwagę naukowców. W prezentowanej publikacji po raz pierwszy opisano badania godności w odniesieniu do populacji studentów. "Dlatego też czyta się tę książkę
z ogromną radością, a nawet poczuciem narodowej i ludzkiej dumy, że mimo tak wielu katastroficznych wizji i przestróg, jakimi karmią nas współcześni humaniści
i wizjonerzy - Urszula Ostrowska potrafi nie tylko odczytać wraz ze swoimi podopiecznymi studentami, ale także zaangażować ich mentalnie w różne poziomy godności, by nie schodzili poza nią i by nie kreowali w swoim życiu, czy w życiu swoich przyszłych wychowanków godności fałszywej" (z rezenzji prof.zw.dr hab. Bogusława Śliwerskiego). Książka zainteresować powinna nauczycieli akademickich, którzy kształcą pokolenia pedagogów i nauczycieli, a także kolejnych badaczy fenomenu godności - filozofów, socjologów, psychologów i innych pedagogów.

83-7308-393-6
100 Przedmioty

Ostrowska Urszula

 

Prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska pracuje w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW, jest kierownikiem Katedry Aksjologii Pedagogicznej i Metodologii Badań.

Wiodące zainteresowania badawcze: elementy antroposfery aksjologicznej (w tym wieloletnie badania własne takich wartości, jak: autorytet, wolność, odpowiedzialność, mądrość, godność), aksjologiczne podstawy edukacji, badania jakościowe w konwencji hermeneutyczno-fenomenologicznej, dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, badania w działaniu. Aktualnym przedmiotem zainteresowań badawczych jest język edukacji akademickiej, zwłaszcza w ujęciu z perspektywy – między odtwarzaniem, przyswajaniem a inspiracją twórczą (w toku monografia na ten temat) oraz doskonalenie autorskiej koncepcji badań jakościowych - action education research.

Autorka wielu książek i ponad dwustu artykułów o tematyce koncentrującej się głównie na zagadnieniach aksjologicznych w edukacji.

Wydała między innymi następujące rozprawy:
Doświadczanie wartości edukacyjnych w szkole wyższej. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, ss. 335;
Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000, ss. 207;
Studenci wobec godności. Między nieodzownością a kontestacją, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004, ss. 327.

Jest redaktorem naukowym kilku książek, w tym między innymi:
Aspekty aksjologiczne w edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2000, ss. 267;
Edukacja przełomu wieków wobec kwestii aksjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2001, ss. 316;
Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002, ss.229.
Ponadto jest współredaktorką prac zbiorowych:
Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego W Olsztynie, Bydgoszcz – Olsztyn 2002, ss. 221 oraz
Kreatywność – kluczem do sukcesu w edukacji, Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 263.

Oprócz tego jest autorką rozdziału szóstego w międzynarodowym podręczniku akademickim Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, pod red. B. Śliwerskiego, tom 1, wydanego nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Pedagogicznego, Gdańsk 2006, pt. Aksjologiczne podstawy wychowania.

http://www.wydawnictwo.ukw.edu.pl/autorzy.php?id=182

Studenci wobec godności.

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie        

 

Rozdział I. Problematyka badań świetle literatury przedmiotu

 • Przegląd literatury przedmiotu      
 • Kontestacja godności        
 • Zagadnienie godności w edukacji (przegląd wybranych stanowisk)   

 

Rozdział II. Podstawy metodologiczne badań własnych

 • Cel badań i koncepcja badawcza
 • Procedura badań    
 • Interpretacja materiałów badawczych      

 

Rozdział III. Godność w obszarze prawnym badań

 • Uwagi wprowadzające       
 • Godność w aspekcie podstaw prawnych
 • Uwagi podsumowujące      

 

Rozdział IV. Godność w obszarze religijnym badań

 • Uwagi wprowadzające       
 • Godność w kontekście religijnym 
 • Uwagi podsumowujące      

 

Rozdział V. Godność w obszarze bioetycznym badań

 • Uwagi wprowadzające       
 • Godność w pryzmacie bioetycznym         
 • Uwagi podsumowujące      

 

Rozdział VI. Doświadczanie poczucia godności przez badanych

 • Uwagi wprowadzające       
 • Podstawy doświadczania poczucia godności przez badanych           
 • Kwestia godności pracy i płacy w opiniach badanych  
 • Podejmowanie się opieki nad starszymi członkami rodziny oraz nad osobami przewlekle chorymi/niepełnosprawnymi podstawą doświadczania poczucia godności  
 • Wolontariat jako źródło doświadczania godności w opinii badanych 
 • Kwestia godności człowieka w mediach 
 • Godność w życiu codziennym badanych 
 • Uwagi podsumowujące      

Zamiast podsumowania – quo vadis dignitatis homine?          

 

Bibliografia   

Spis rycin      

Aneksy                      

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło