Przezwiska nauczycieli

Podtytuł: 83-7308-214-X
ISBN:
14,80 zł
Jednym z wielu motywów napisania książki była wieloletnia praca nauczycielska Autora w szkole podstawowej i średniej. Tutaj Autor zetknął się z przezwiskami, jakimi młodzież obdarzała większość z grona pedagogicznego...
Ilość

Jednym z wielu motywów napisania książki była wieloletnia praca nauczycielska Autora w szkole podstawowej i średniej. Tutaj Autor zetknął się z przezwiskami, jakimi młodzież obdarzała większość z grona pedagogicznego. W prezentowanej publikacji Autor poruszył zagadnienia relacji interpersonalnych w szkole, psychologicznych i pedagogicznych aspektów przezwisk. Omówione zostało także pochodzenie przezwisk, ich związek z osobą danego nauczyciela, zabarwienie emocjonalne oraz ich związek z osobowością i autorytetem pedagogów. W obszernym aneksie umieszczono w tabelach wybrane przykłady przezwisk nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz przykłady związane z pochodzeniem przezwisk.

83-7308-214-X
100 Przedmioty

Śnieżyński Marian

Pedagogicznego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jest także wykładowcą Katedry Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Jest promotorem i recenzentem wielu prac dyplomowym w tym doktorskich i habilitacyjnych.

 

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=35251&lang=pl

 

Przezwiska nauczycieli

Słowo wstępne

 

Rozdział I

Rola i znaczenie relacji interpersonalnych w szkole

 1. Szkolne interakcje a spostrzeganie osób
 2. Dialog i szkolne interakcje
 3. Czynniki zakłócające relacje interpersonalne
 4. Szkolne relacje interpersonalne w świetle badań
 5. Dialogiczny charakter relacji interpersonalnych

 

Rozdział II

Psychologiczne i pedagogiczne aspekty przezwisk szkolnych

 1. Wyjaśnienia terminologiczne
 2. Psychologiczne aspekty spostrzegania osoby nauczyciela
 3. Pedagogiczne determinanty przezwisk
 4. Przezwiska w świetle dotychczasowych badań

 

Rozdział III

Metodologiczne przesłanki badań własnych

 1. Problematyka badań
 2. Metody i techniki badań
 3. Organizacja badań

 

 

Rozdział IV

Pochodzenie i związek przezwisk z osobą nauczyciela

 1. Geneza przezwisk nauczycielskich
 2. Związek przezwisk z osobą nauczyciela

 

Rozdział V

Przezwiska i ich zabarwienie emocjonalne

 1. Uczucia i emocje a ekspresywność języka
 2. Zabarwienie emocjonalne przezwisk nauczycielskich

 

Rozdział VI

 1. Związek przezwisk z cechami osobowości nauczyciela
 2. Związek przezwisk z autorytetem nauczyciela
 3. Ogólne zależności i związki przezwisk z osobowością i autorytetem nauczyciela

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Aneks

            Przezwiska nauczycieli poszczególnych przedmiotów

            Pochodzenie przezwisk

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło