Problemy edukacji lingwistycznej - Tom Ibr /

Podtytuł: 83-7308-112-7
ISBN:
12,00 zł
Tematyka zawartej w dwóch tomach pracy została podjęta w związku z przemianami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi. Adresatami tej pozycji jest szeroki krąg odbiorców...
Ilość

Tematyka zawartej w dwóch tomach pracy została podjęta w związku z przemianami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi. Adresatami tej pozycji jest szeroki krąg odbiorców, którym bliskie jest poszukiwanie zmian dokonujących się w edukacji. Przedstawione w książce artykuły mogą posłużyć zarówno nauczycielom, studentom, pedagogom, językoznawcom jako pomoc w zajęciach dydaktycznych, jak i stanowić będą dla zainteresowanych materiał do dalszych samodzielnych i pogłębionych studiów.

 

            Tom I porusza problematykę kształcenia języka ojczystego dziecka, problematykę glottodydaktyczną z uwzględnieniem języka angielskiego, tematy konkurencyjności języków obcych w komunikacji kulturowej i społecznej, nauczania języka polskiego jako języka ojczystego, jak i obcego, kształcenia językowego nauczycieli oraz przezwyciężania wszelkiego rodzaju zaburzeń i dysfunkcji o podłożu patologicznym, rozwojowym i społecznym.

83-7308-112-7
100 Przedmioty

Michalewska Maria Teresa

prof. dr hab. Maria Michalewska, - Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownik Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej na tym Wydziale. Członek Komisji Senackiej, rady Wydawniczej. Była wybitnym językoznawcą, specjalistą w dziedzinie badań nad formowaniem się języka polskiego w ubiegłych wiekach oraz edukacji lingwistycznej, organizatorem pierwszego w Polsce zakładu edukacji lingwistycznej i propagatorem nowych kierunków badawczych w lingwistyce. Była autorytetem z zakresu historii języka polskiego, gwary śląskiej i z zakresu metodyki nauczania języka polskiego dla cudzoziemców oraz autorką wielu publikacji i artykułów publikowanych w kraju i za granicą. Prof. Marię Michalewską wielokrotnie wyróżniano i nagradzano za działalność naukową. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Problemy edukacji lingwistycznej - Tom 1

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

 

o       System i komunikacja w kształceniu językowym i w edukacji lingwistycznej nauczycieli

o       Dziecko i prawda

o       Retoryka w kształceniu polonistycznym

o       Dziecko w świecie języka pisanego

o       Determinanty kształcenia językowego w klasach początkowych

o       Klasyfikacja rodzajów wnioskowania lingwistycznego realizowanego w procesie recepcji tekstu

o       Słownictwo wypowiedzi pisemnych uczniów klas początkowych (z badań nad opowiadaniem i opisem) Pojęcia ekonomiczne w edukacji szkolnej

o       Wczesna nauka czytania jako wskaźnik jakości edukacji przedszkolnej

o       Tekst poetycki jako inspiracja twórczości językowej dzieci

o       Alternatywność podręczników w edukacji polonistycznej w klasach I–III szkoły podstawowej

o       Aktywność słowna uczniów okresu wczesnoszkolnego w nauczaniu zintegrowanym

o       Wpływ sytuacji          motywacyjnej na efekty edukacji językowej dzieci (na przykładzie listu)

o       Twórcze przyswajanie i używanie języka przez    dziecko

o       Stymulacja sprawności językowej dziecka w młodszym wieku szkolnym

o       „Odpowiednie dać uczuciu — słowo”, czyli o po trzebie kształcenia sprawności językowej uczniów w zakresie werbalizacji przeżyć uczuciowych

o       Metody i techniki stymulowania aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

o       Zajęcia „swobodnego tekstu” jako metoda stymulowania aktywności jezykowej dziecka

o       Aktywność językowa dziecka w koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta

o       Rozwijanie umiejętności narracyjnych dziecka w edukacji wczesnoszkolnej

o       Z wybranych problemów edukacji lingwistycznej na tle przemian współczesnych

o       Językowy obraz wsi w oficjalnych wypowiedziach uczniów klas I–III z Orawy Moje miejsce w „Małej Ojczyźnie”. Teoria i praktyka edukacji regionalnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Tychach

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło