Polityka kobiecości jako pedagogika różnic

Podtytuł: 83-7308-200-X
ISBN:
29,80 zł
Prezentowana książka wpisuje się w nurt feministycznych rozważań poświęconych problematyce odtwarzania nierówności płciowych. Nie jest to temat często poruszany w dyscyplinach pedagogów...
Ilość

Prezentowana książka wpisuje się w nurt feministycznych rozważań poświęconych problematyce odtwarzania nierówności płciowych. Nie jest to temat często poruszany w dyscyplinach pedagogów. Publikacja zawiera interpretacje badań empirycznych, dotyczących kwestii kobiecości. Czytelnicy zainteresowani problemami "wieloznaczeniowości znaczeń kobiecości" znajdą w książce bogatą literaturę polsko-francuską, angielskojęzyczną, szerokie omówienie nurtów zarówno strukturalistycznego, jak i poststruktualistycznego myślenia na ten temat. Pozycja ta prezentuje bogaty repertuar teorii i orientacji feministycznych, nie dość jeszcze upowszechnionych na polskim rynku wydawniczym, takich jak np.: feminizm radykalny, liberalny, socjalistyczny. Autorka szeroko omawia teorie inicjujące dyskurs feministyczny. Książka kierowana jest głównie do nauczycieli, pedagogów, organizatorów kultury, rodziców i młodzieży, studentów, socjo- i psychoterapeutów.

 

83-7308-200-X
100 Przedmioty

Kopciewicz Lucyna

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych Uniwersytetu Gdańskiego.

Zainteresowania naukowe autorki obejmują: problematykę gender, socjalizację rodzajową, sukces szkolny dziewcząt, pedagogikę feministyczną.

 

 

Polityka kobiecości jako pedagogika różnic

SPIS TREŚCI

 

Przedmowa

 

Wprowadzenie. Kłopotliwe konteksty analiz współczesności – rodzaj, polityka, pedagogika

 

Publiczne – prywatne a dylematy feministycznej polityki tożsamości

Feministyczne zmagania z kobiecością

Kobiecość jako kategoria epistemologiczna

Kobiecość jako kategoria polityczna

Deterytorializacja pedagogiki

Pedagogika codzienności – studia kulturowe

Pedagogiczny wymiar odtwarzania kultury

Pedagogika krytyczna i problem różnic

Pedagogika różnic – próba definicji

 

Rozdział 1

Psychologiczna i socjologiczna perspektywa analiz procesu nabywania tożsamości płci

 

Psychologiczne mechanizmy kształtowania się tożsamości płciowej

Perspektywa freudowska – identyfikacja i separacja

Koncepcja uczenia się społecznego

Kształtowanie się tożsamości płciowej a procesy poznawcze

Role płciowe, stereotypy płci

Socjologiczna perspektywa analiz procesu nabywania tożsamości płci

Odtwarzanie kultury – teoria „głosu” B. Bernsteina

Habitus jako „zmysł społeczny”. Teoria społeczna P. Bourdieu

Pedagogika różnic jako polityka płci – feministyczna krytyka rodzajowego przygotowania do uczestnictwa w życiu społecznym

Myślenie o płci/rodzaju w kontekście kultury polskiej.

Przedpole badań

 

 

Rozdział

Kulturowe znaczenia kobiecości a pedagogika różnic – badania własne

 

Problem i cel badań

Konstrukcja narzędzia badawczego

Metoda badań

Analiza fenomenograficzna a problematyka badania wiedzy ‘codziennej”

Lebenswelt – fenomenologiczny świat życia

Etnometodologia – badanie codzienności

Codzienność jako praktyka podtrzymywania iluzji wspólnego świata – teoria społeczna P. Bourdieu

Fenomenografia

Konstrukcja próby badawczej

Czas przeprowadzania badań empirycznych

Procedura interpretacji wyników badań fenomenograficznych

Procedura interpretacji materiału badawczego z punktu widzenia teorii społecznej P. Bourdieu oraz teorii „odtwarzania głosu” B. Bernsteina

Problem uogólnień wyników badań fenomenograficznych

Sposób prezentacji wyników badań i konstrukcji empirycznej części pracy

 

Rozdział 3

Kulturowe znaczenia kobiecości

 

Interpretacja wyników badań

Atrakcyjny wygląd

Kobiece zachowanie

Prawdziwe wnętrze

Fizjologia

Umysł

Natura czy kultura – skąd pochodzi kobiecość?

Kobiecość – niekobiecość. Poszukiwanie granic „legalnych” reprezentacji

Kobiecość „zewnętrzna” jako kapitał kulturowy

Androcentryzm i przymusowa heteroseksualność

 

Rozdział 4

Kobiecość i męskość jako kategorie polityczne. Pedagogika różnic a „wyczucie miejsca” (le sens du placement)

 

Rozdział 5

Kobiecość a reprezentacje płciowego podziału pracy – czyli o iluzji doskonałego podziału świata

 

Rozdział 6

Obraz świata niemożliwego a habitusowy mechanizm reprodukcji różnic rodzajowych

 

Proces socjalizacji jako nabywanie „zmysłu” społecznego

Koncepcja „utraty świata” P. Bourdieu w badaniu problematyki odtwarzania porządku społecznego

Androgynia a koncepcja „utraty świata”

Przemoc jako początek porządku społecznego

Uwagi na marginesie – natura i oczywistość

 

Rozdział 7

Kobieta wyzwolona. Nowe kategorie samoidentyfikacji a zdrowy rozsądek

 

Zakończenie

 

Kobiecość edukacja. Czym jest pedagogika feministyczna?

Pole społeczne edukacji a ograniczenia pedagogiki feministycznej.

 

Bibliografia

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło