Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia

Podtytuł: 83-7308-305-7
ISBN:
19,80 zł
Proponowana publikacja dotyczy niemalże najbardziej newralgicznego problemu pracy szkoły w relacji nauczyciel-uczeń, a mianowicie oceniania szkolnego. Ujmuje ocenianie w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej, jako proces w obrębie całego systemu dydakty
Ilość

Proponowana publikacja dotyczy niemalże najbardziej newralgicznego problemu pracy szkoły w relacji nauczyciel-uczeń, a mianowicie oceniania szkolnego. Ujmuje ocenianie w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej, jako proces w obrębie całego systemu dydaktyczno-wychowawczego. Autorka odchodzi od rozumienia oceny jako jedynie sądu wartościującego. Ocenianie traktuje jako proces, w którym szczególną rolę odgrywa uczeń. Jest to swoista próba konfrontacji między powszechnie panującymi poglądami, wyrażonymi w stereotypowym myśleniu o ocenianiu, a ujęciem tego zagadnienia w kontekście wspierania rozwoju ucznia. Ponieważ problem oceniania budzi w ostatnich latach powszechne zainteresowanie, autorka - wychodząc naprzeciw zainteresowanym - ukazuje możliwości zmiany myślenia o ocenianiu jako niechlubnej tradycji szkolnego "straszka", wymuszanej, schematycznej procedury, pozostającej w oderwaniu od szeroko rozumianego wspierania rozwoju dziecka. Książka adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli klas początkowych, niezależnie od stażu pracy, ale również jej odbiorcami mogą być nauczyciele klas wyższych oraz studenci kierunków pedagogicznych.

83-7308-305-7
100 Przedmioty

Kopaczyńska Iwona

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się  w pedagogice wczesnoszkolnej. Rozprawa doktorska obejmowała tematykę przemian w procesie oceniania szkolnego. Pracownik Zakładu Edukacji Wczesnoszkolnej i Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim, oraz w Instytucie Humanistycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=110687&lang=pl

 

Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia

 

SPIS TREŚCI

 

SŁOWO WSTĘPNE

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 

Rozdział I

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ OCENIANIA SZKOLNEGO

1.Aktualność dylematów oceniania szkolnego

2.Ocenianie w procesie dydaktyczno-wychowawczym

2.1.Przedmiot oceniania

2.2.Funkcje oceniania

2.3.Procedura oceniania

2.4.Relacje między kontrolą i oceną

2.5.Poglądy na problem subiektywności i obiektywności oceniania

 

Rozdział II

WYBRANE KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE CZŁOWIEKA I ICH KONSEKWENCJE DLA OCENIANIA SZKOLNEGO

1.Wprowadzenie

2.Psychologia poznawcza i ocenianie szkolne

3.Psychologia humanistyczna i ocenianie szkolne

 

Rozdział III USTALENIA TERMINOLOGICZNE

1.Wprowadzenie

2.Ocena i ocenianie

3.Kontrola

4.Samokontrola

5.Samowiedza jako podstawa autorefleksji i jej znaczenie w procesie oceniania szkolnego

6.Samoregulacja w procesie uczenia się w kontekście oceniania szkolnego

7.Rozwój i wspieranie rozwoju

 

CZĘŚĆ METODOLOGICZNA

 

Rozdział IV

PROBLEMY I METODY BADAWCZE

1.Zastosowane podejście badawcze

2.Badania jakościowe

3.Badania ilościowe

4.Organizacja badań i charakterystyka badanej próby

 

CZĘŚĆ EMPIRYCZNA

 

Rozdział V

PRZEOBRAŻENIA OCENIANIA SZKOLNEGO W KLASACH POCZĄTKOWYCH W KATEGORIACH WSPIERANIA ROZWOJU UCZNIA

1.Wprowadzenie

2.Zmiany w ocenianiu postulowane w dokumentach oświatowych

2.1.Zmiany w ocenianiu przed reformą systemu edukacji w 1999r

2.2.Zmiany w ocenianiu wprowadzone reformą systemu edukacji w 1999r

3.Zmiany w ocenianiu tworzone oddolnie

3.1.Innowacje powstałe przed reformą jako inicjatywa nauczycieli

3.2.Stosowane rozwiązania wewnątrzszkolnego oceniania po wprowadzeniu reformy

4.Wnioski

 

Rozdział VI PRAKTYKA OCENIANIA SZKOLNEGO

1.Wprowadzenie

2.Poglądy nauczycieli na wartość oceniania szkolnego

3.Ocenianie szkolne w toku codziennej praktyki

4.Znajomość problematyki oceniania szkolnego przez nauczycieli

5.Podejmowanie innowacji w ocenianiu przez nauczycieli

6.Związek znajomości problematyki oceniania szkolnego z podejmowaniem zmian w ocenianiu i interpretacja wyników badań

7.Wnioski

 

Rozdział VII PRAWIDŁOWOŚCI OCENIANIA SZKOLNEGO WSPIERAJĄCEGO ROZWÓJ

 

BIBLIOGRAFIA

WYKAZ DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH

SPIS TABEL

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło