Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku

Podtytuł: 83-7308-103-8
ISBN:
20,00 zł
Jest to I zbiór referatów wygłoszonych podczas IV międzynarodowej konferencji "Edukacja Alternatywna", która odbyła się w Łodzi, w dn. 17-19.10.2001...
Ilość

Jest to I  zbiór referatów wygłoszonych podczas IV międzynarodowej konferencji "Edukacja Alternatywna", która odbyła się w Łodzi, w dn. 17-19.10.2001. Praca stanowi forum dyskusyjne zogniskowane wokół kształcenia alternatywnego. Materiały te przydatne będą naukowcom zajmującym się problematyką edukacji oraz studentom kierunków pedagogicznych.

83-7308-103-8
100 Przedmioty

Śliwerski Bogusław

Prof. dr hab. BOGUSŁAW ŚLIWERSKI – badacz współczesnej myśli pedagogicznej, teorii wychowania, polityki oświatowej i edukacji alternatywnej na świecie; w latach 1977–2008 związany naukowo z Uniwersytetem Łódzkim, a następnie jako prof. zw. z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi i z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu; wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

W ostatnich latach wydał m.in. książki:

          Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania

            (Impuls, Kraków 2009);

          Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP

            (WAiP, Warszawa 2009);

          Ped@gog w blogosferze 2008–2009 (Impuls, Kraków 2009);

          Przyrzeczenie harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje

            (Impuls, Kraków 2009);

          [red.] Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej (Impuls, Kraków 2009);

          Ped@gog w blogosferze (Impuls, Kraków 2008);

          Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu (GWP, Gdańsk 2007);

          [red.] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje,

            t. I: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych

            (Impuls, Kraków 2007);

          [red.] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje,

            t. II: Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne (Impuls, Kraków 2007);

          [red.] Pedagogika, t. I–III (GWP, Gdańsk 2006);

          [współred. Z. Kwieciński] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. I–II

            (PWN, Warszawa 2003).

 

e-mail: boguslawsliwerski@gmail.com

blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku

Wstęp

 

o       Edukacja a przemiany kultury współczesnej. Implikacje dla teorii i praktyki

o       Nowy obraz dziecka w pedagogice — koncepcja „autosocjalizacji”

o       Pedagogika antropologiczna, czyli pytania spoza alternatywy

o       Dialog dylematyczny wobec wyzwań postmodernizmu

o       Inność w kulturze — nowe obszary pedagogiki współczesnej

o       Wpływ japońskiej mangi na dzieci i młodzież

o       Realia wychowawcze — wymagania wobec rodziny i postawa oczekiwania wobec szkoły

o       Rodzina postmodernistyczna jako partner szkoły. Ukierunkowanie na dzieci w różnorodności światów wychowawczych

o       Kobieta wiktoriańska i współczesna — reprezentacje ciała i tożsamości

o       Alternatywność jako „pulsująca” kategoria pedagogiczna i edukacyjna

o       Racjonalizm jako alternatywa edukacyjna

o       My – Oni. Obcość w szkole jako kategoria antropologiczna
Relacja wychowanie – manipulacja w perspektywie hermeneutycznej

o       Czy mamy do czynienia z upadkiem autorytetu w wychowaniu

o       Wychowanie dzieci do odpowiedzialności

o       Dekonstrukcja w edukacji — tworzenie światów alternatywnego rozumienia i odmiennego zaangażowania

o       Cele edukacji w ujęciu alternatywnym

o       Społeczny kontekst edukacji (także alternatywnej)

o       Edukacja i procesy stratyfikacji społecznej, czyli — czy można sprawiedliwie skonstruować nierówność?

o       Edukacja i „choroba dyplomu” — analiza wybranych kontekstów

o       Alternatywne formy uczenia się w świetle koncepcji autonomicznego uczenia się

o       Twórczość w edukacji — ekofilozoficzne inspiracje i pedagogiczne konsekwencje

o       Szkolne inhibitory twórczej aktywności uczniów w świetle wyników badań typu action research

o       Ocena jakości kształcenia — problem kontrowersyjny i wciąż aktualny

o       Różnorodność rozwiązań systemowych w zarządzaniu             jakością w edukacji

o       Ewaluacja w edukacji

o       Polityka oświatowa wobec programów szkolnych w Republice Czeskiej

o       Bilans wschodnioniemieckich szkół alternatywnych i szkół pedagogiki reform od roku 1990

o       Szkoły społeczne prekursorem reformy edukacji

o       Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego a edukacja alternatywna

o       Ukryta funkcja wychowania przedszkolnego

o       Ukryty program szkół alternatywnych — projekt badań

o       Dialog w edukacji autorskiej

o       Szkoła dla ucznia. „Kim jest uczeń?”

o       Źródła i inspiracje alternatyw edukacyjnych w szkołach

o       Alternatywy lepszej edukacji. Od wizji do praktyki Wrocławskiej Szkoły Przyszłości

o       Funkcje edukacji alternatywnej wobec szans i zagrożeń współczesności

o       Powrót do źródła. Alternatywność jako dialog i ewolucja na przykładzie funkcjonowania Ekologicznego Liceum Ogólnokształcącego „Kastalia” w Olsztynie

o       Montessoriańska szkoła doświadczania życia społecznego.
Teoria i praktyka szkół ponadpodstawowych w zakresie pedagogiki Montessori

o       Ośrodek „Lebensgemeinschaft Bingenheim”

o       Plan Daltoński w Brnie

o       Pedagogika Gestalt — jako sztuka kontaktu nauczyciela z uczniem. Próba wglądu w alternatywę edukacyjną

o       Działalność pedagogiczna Józefa Kalasancjusza — analiza biografii w perspektywie antropologii filozoficznej K. Wojtyły

o       Fenomenologia pedagogiki steinerowskiej

o       Johann Friedrich Herbart — filozof wśród pedagogów i pedagog wśród filozofów

o       Korczakowska pedagogika emancypacyjna

o       Dialog Martina Bubera z Paulo Freire’em

o       Wychowanie jako aktualizowanie się wartości w koncepcji S. Brzozowskiego

o       Pedagogia personalistyczna wsparciem kształtującego się systemu wychowania u początków XXI wieku

o       U podstaw pedagogii pełnomocności

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło