Nauczycielskie rozpoznanie cech inteligencji i myślenia twórczego

Podtytuł: 83-7308-269-7
ISBN:
19,80 zł
Głównym celem niniejszej publikacji jest naświetlenie problematyki zdolności intelektualnych i twórczych, udzielenie pomocy w konstruowaniu narzędzi do ich analizy i oceny oraz zarysowanie sposobów stymulowania - w procesie kształcenia i wychowania...
Ilość

Głównym celem niniejszej publikacji jest naświetlenie problematyki zdolności intelektualnych i twórczych, udzielenie pomocy w konstruowaniu narzędzi do ich analizy i oceny oraz zarysowanie sposobów stymulowania - w procesie kształcenia i wychowania - poszczególnych cech inteligencji i myślenia twórczego.

            Książka skierowana jest do studentów przygotowujących się do pracy z dziećmi i młodzieżą, nauczycieli wszystkich przedmiotów i szczebli nauczania, wychowawców, którzy organizują dla dzieci i młodzieży różnorodne zajęcia, kadry kierowniczej edukacji, rodziców pragnących stworzyć swoim dzieciom szansę rozwoju ich zdolności oraz osób, które szukają sposobów kierowania swoim własnym rozwojem.

83-7308-269-7
100 Przedmioty

Bieluga Krystyna

Doktor nauk humanistycznych.

Całe życie zawodowe poświęciła kształceniu nauczycieli. Rozpoczęła pracę w I Studium Nauczycielskim w Lublinie, następnie kontynuowała ją na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, prowadziła też zajęcia ze studentami WSP ZNP w Warszawie i WSH w Pułtusku.

Realizowała zajęcia dydaktyczne z zakresu pedagogiki, dydaktyki ogólnej – prowadząc wykłady, ćwiczenia, zajęcia fakultatywne, seminaria licencjackie i magisterskie.

 

Nauczycielskie rozpoznanie cech inteligencji i myślenia twórczego

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

I. Cechy intelektualne i ich rozpoznawanie

1. Analiza pojęcia „zdolność”

2. Teorie inteligencji

3. Poznawanie poziomu cech intelektualnych jednostki

3.1. Łatwość wypowiedzi werbalnych

3.2. Bogaty zasób słownictwa

3.3. Znajomość pojęć wykraczających poza program nauczania

3.4. Szeroki zakres wiedzy z interesujących jednostkę dziedzin

3.5. Systematyczne czytelnictwo

3.6. Rozumienie trudniejszych treści

3.7. Sensowność wypowiedzi

3.8. Logiczne wyciąganie wniosków

3.9. Szybkie znajdowanie rozwiązań w nowych sytuacjach

3.10. Łatwość skupiania uwagi

3.11. Spostrzegawczość – zwracanie uwagi na istotne elementy

3.12. Łatwość tworzenia wyobrażeń przestrzennych

3.13. Stosowanie skutecznych sposobów uczenia się

i zapamiętywania wiedzy

3.14. Brak trudności w procesie uczenia się

4. Dlaczego nauczyciele i rodzice powinni poznawać poziom inteligencji

dzieci i młodzieży?

 

II. Myślenie twórcze i jego rozpoznawanie

1. Teorie twórczości

2. Rozpoznawanie poziomu myślenia twórczego

2.1. Obserwacyjne przejawy poziomu myślenia dywergencyjnego

2.2. Testy myślenia dywergencyjnego

3. Znaczenie analizy poziomu myślenia twórczego

 

III. Stymulowanie cech indywidualnych w procesie kształcenia

1. Podstawowe założenia

2. Zakres i sposoby stymulowania cech intelektualnych

3. Zakres i sposoby stymulowania myślenia twórczego

3.1. Twórczy nauczyciele

3.2. Działania rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży

 

IV. Uwagi końcowe

Aneks

Literatura

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło