Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowymbr /

Podtytuł: 83-88030-38-8
ISBN:
15,00 zł
Książka ta, to filozoficzna rozprawa dążąca do wyjaśnienia istoty podejścia dialogicznego w pedagogicznym badaniu jakościowym, fenomenologii słowa oraz...
Ilość

Książka ta, to filozoficzna rozprawa dążąca do wyjaśnienia istoty podejścia dialogicznego w pedagogicznym badaniu jakościowym, fenomenologii słowa oraz zagadnienia języka dialogu. W centrum rozważań autorki stoi koncepcja dialogu dwu- i wielopodmiotowego jak również międzypodmiotowa przestrzeń dialogiczna.

83-88030-38-8
100 Przedmioty

Ostrowska Urszula

 

Prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska pracuje w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW, jest kierownikiem Katedry Aksjologii Pedagogicznej i Metodologii Badań.

Wiodące zainteresowania badawcze: elementy antroposfery aksjologicznej (w tym wieloletnie badania własne takich wartości, jak: autorytet, wolność, odpowiedzialność, mądrość, godność), aksjologiczne podstawy edukacji, badania jakościowe w konwencji hermeneutyczno-fenomenologicznej, dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, badania w działaniu. Aktualnym przedmiotem zainteresowań badawczych jest język edukacji akademickiej, zwłaszcza w ujęciu z perspektywy – między odtwarzaniem, przyswajaniem a inspiracją twórczą (w toku monografia na ten temat) oraz doskonalenie autorskiej koncepcji badań jakościowych - action education research.

Autorka wielu książek i ponad dwustu artykułów o tematyce koncentrującej się głównie na zagadnieniach aksjologicznych w edukacji.

Wydała między innymi następujące rozprawy:
Doświadczanie wartości edukacyjnych w szkole wyższej. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, ss. 335;
Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000, ss. 207;
Studenci wobec godności. Między nieodzownością a kontestacją, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004, ss. 327.

Jest redaktorem naukowym kilku książek, w tym między innymi:
Aspekty aksjologiczne w edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2000, ss. 267;
Edukacja przełomu wieków wobec kwestii aksjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2001, ss. 316;
Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002, ss.229.
Ponadto jest współredaktorką prac zbiorowych:
Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego W Olsztynie, Bydgoszcz – Olsztyn 2002, ss. 221 oraz
Kreatywność – kluczem do sukcesu w edukacji, Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 263.

Oprócz tego jest autorką rozdziału szóstego w międzynarodowym podręczniku akademickim Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, pod red. B. Śliwerskiego, tom 1, wydanego nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Pedagogicznego, Gdańsk 2006, pt. Aksjologiczne podstawy wychowania.

http://www.wydawnictwo.ukw.edu.pl/autorzy.php?id=182

Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym

Wstęp

Rozdział I

Prolegomena przez pryzmat dialogu w toku dziejów myśli ludzkiej

1.       Potęga dialogu – viva vox docet

2.       Odkrywanie dialogicznej struktury

3.       Zarys koncepcji dialogicznego postępowania badawczego

 

Rozdział II

„Nadzwyczajny” dla dialogicznego postępowania badawczego w pedagogicznym badaniu jakościowym – fenomen spotkania

 1. Filozofia spotkania
 2. Warianty spotkań
 3. Konieczność powrotu i motyw sumienia

 

Rozdział III

Istota podejścia dialogicznego w pedagogicznym badaniu jakościowym

 1. problem przemilczenia/milczenia
 2. Dialogiczne współ-bycie
 3. Kwestia pytań
 4. Dialog prawdziwy i dialog pozorny
 5. Niezdolność do rozmowy i niezdolność do słuchania

 

Rozdział IV

Fenomenologia „słowa” w aspekcie dla dialogicznego postępowania badawczego w pedagogicznym badaniu jakościowym

 1. Moc słowa
 2. Co powiedziało słowo
 3. Deformowanie słów
 4. Człowiek w obliczu rangi słów
 5. Blask pryzmatu słowa i smuga cienia po-Słow(i)a

 

Rozdział V

Język dialogu w pedagogicznym badaniu jakościowym

 1. Możemy myśleć tylko w języku
 2. Niewola języka czy transcendencja językowa
 3. Język jako centrum ludzkiego bytowania
 4. Tworzyć ciągle cos nowego dla języka

 

Rozdział VI

Metafora w dialogicznym postępowaniu badawczym

 1. Szczególny przypadek analogii
 2. Świadomie doświadczam, przeto istnieję
 3. Obrazotwórcza i pojęciowo-intelektualna rola metafory

 

Rozdział VII

Dialog dwupodmiotowy i wielopodmiotowy w pedagogicznym badaniu jakościowym

 1. Zgubny dla autentycznego dialogu nadmiar „inżynierskich normatywnych” ambicji
 2. Wzajemny związek Ja–Ty–My
 3. Kwestia różnic
 4. Działania motywowane przez miłość
 5. Nadmiar, pustka i homo xerox oraz rozumna akceptacja wielości stanowisk

 

Rozdział VIII

Międzypodmiotowa przestrzeń dialogiczna „POMIĘDZY” w pedagogicznym badaniu jakościowym

 1. „Pomiędzy” w leksykonach i w literaturze przedmiotu
 2. Wzniesienie się do wyższej ogólności
 3. Nadmierna apologia refleksyjności
 4. Doskonałość jako cel do zakwestionowania
 5. Przyimek czy odrębna kategoria?

 

Rozdział IX

Zasada „tria iuncta in uno” w międzypodmiotowej przestrzeni dialogicznej w pedagogicznym badaniu jakościowym

 1. Znaczące trychotomie
 2. Sekwencje triady w przestrzeni badawczej
 3. Problem rozumienia autora
 4. Policentryzowanie osobowości

 

Rozdział X

Etyczne aspekty dialogicznego postępowania badawczego w  pedagogicznym badaniu jakościowym

 1. Powrót retoryki, „pani i królowej” humanistycznego wykształcenia
 2. Podstawy kształtowania więzi dialogicznej
 3. Kultura postępowania dialogicznego

 

Zakończenia

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło