Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacjibr /

Podtytuł: 83-7308-202-6
ISBN:
19,80 zł
Autorzy zawartych w niniejszym zbiorze artykułów - spoglądając z różnej perspektywy na problematykę relacji interpersonalnych w edukacji - wychodzą naprzeciw tym potrzebom, nie wyczerpując szerokiego spektrum aksjologicznych aspektów relacji interpersonal
Ilość

Autorzy zawartych w niniejszym zbiorze artykułów - spoglądając z różnej perspektywy na problematykę relacji interpersonalnych w edukacji - wychodzą naprzeciw tym potrzebom, nie wyczerpując szerokiego spektrum aksjologicznych aspektów relacji interpersonalnych w tej sferze. Praca zawiera czternaście artykułów ujętych w trzy części tematyczne:

1) Relacje interpersonalne istotnym problemem edukacyjnym;

2) Z zagadnień relacji między nauczycielami - uczniami - rodzicami;

3) Wartości w relacjach interpersonalnych w edukacji.

Teksty zawarte w pierwszej części traktują o relacjach interpersonalnych w edukacji jako o istotnym problemie edukacyjnym. Omawiają one różne typologie relacji interpersonalnych, zwłaszcza miedzy nauczycielami a uczniami, zwracają uwagę na relacje interpersonalną typu mistrz – uczeń oraz podejmują zagadnienie równości i partnerstwa w stosunkach międzyludzkich w przestrzeni edukacyjnej. Cześć druga ukazuje sylwetkę tzw. „dobrego nauczyciela”. Cześć trzecia mówi o szkodliwości alkoholizmu i propaguje tzw. ruchy trzeźwości, ukazuje sylwetkę J. Korczaka jako ponadczasowy wzór osobowy.

             Autorka ma nadzieję, że prezentowane w niniejszym zbirze teksty zainspirują studentów oraz naukowców do krytycznej dyskusji, a także do odkrywania zupełnie nowych, ustawicznie ewoluujących aspektów aksjologicznych w edukacji.

83-7308-202-6
100 Przedmioty

Ostrowska Urszula

 

Prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska pracuje w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW, jest kierownikiem Katedry Aksjologii Pedagogicznej i Metodologii Badań.

Wiodące zainteresowania badawcze: elementy antroposfery aksjologicznej (w tym wieloletnie badania własne takich wartości, jak: autorytet, wolność, odpowiedzialność, mądrość, godność), aksjologiczne podstawy edukacji, badania jakościowe w konwencji hermeneutyczno-fenomenologicznej, dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, badania w działaniu. Aktualnym przedmiotem zainteresowań badawczych jest język edukacji akademickiej, zwłaszcza w ujęciu z perspektywy – między odtwarzaniem, przyswajaniem a inspiracją twórczą (w toku monografia na ten temat) oraz doskonalenie autorskiej koncepcji badań jakościowych - action education research.

Autorka wielu książek i ponad dwustu artykułów o tematyce koncentrującej się głównie na zagadnieniach aksjologicznych w edukacji.

Wydała między innymi następujące rozprawy:
Doświadczanie wartości edukacyjnych w szkole wyższej. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, ss. 335;
Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000, ss. 207;
Studenci wobec godności. Między nieodzownością a kontestacją, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004, ss. 327.

Jest redaktorem naukowym kilku książek, w tym między innymi:
Aspekty aksjologiczne w edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2000, ss. 267;
Edukacja przełomu wieków wobec kwestii aksjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2001, ss. 316;
Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002, ss.229.
Ponadto jest współredaktorką prac zbiorowych:
Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego W Olsztynie, Bydgoszcz – Olsztyn 2002, ss. 221 oraz
Kreatywność – kluczem do sukcesu w edukacji, Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2006, ss. 263.

Oprócz tego jest autorką rozdziału szóstego w międzynarodowym podręczniku akademickim Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, pod red. B. Śliwerskiego, tom 1, wydanego nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Pedagogicznego, Gdańsk 2006, pt. Aksjologiczne podstawy wychowania.

http://www.wydawnictwo.ukw.edu.pl/autorzy.php?id=182

Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji

Wstęp

I. Relacje interpersonalne w edukacji istotnym problemem edukacyjnym

1. Relacje interpersonalne jako problem edukacyjny

2. Edukacyjny wymiar relacji interpersonalnych

3. Relacje interpersonalne w edukacji – ku idei dialogu

4. Z zagadnień relacji interpersonalnych w edukacji akademickiej

5. Przemoc, agresja i mobbing w relacjach interpersonalnych uczniów

 

II. Z zagadnień relacji interpersonalnych między nauczycielami – uczniami – rodzicami

1.      Relacje interpersonalne w edukacji jako przedmiot badań

2.      Nauczyciel w oczach uczniów klas 1-3 oraz ich rodziców

3.      Nauczyciel w oczach uczniów klas szóstych

4.      Wychowankowie zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze wychowawczym – efekt zaburzonych relacjach interpersonalnych w rodzinie

III. Wartości w relacjach interpersonalnych w edukacji

1.      Wartości integracyjne w działalności salezjańskiej w „społeczności postpegeerowskiej”

2.      Rola komunikacji interpersonalnej w edukacji i działaniach pracowników socjalnych

3.      Profilaktyka antyalkoholowa w ocenie młodzieży i pedagogów

4.      Trzeźwość jako wartość

5.     Problem wartości a moralne przesłanie pedagogiki Janusza Korczaka

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło