Sztuka w treściach nauczaniabr / &8211 na tropie korelacji i integracji w liceumbr /

Podtytuł: 83-7308-097-X
ISBN:
12,00 zł
Książka pomyślana jest jako przewodnik dla nauczycieli liceów...
Ilość

Książka pomyślana jest jako przewodnik dla nauczycieli liceów (głównie polonistów, choć nie tylko), umożliwiający zapoznanie się z bogactwem i wielowymiarowością związków pomiędzy sztukami oraz projektowanie zajęć w duchu poznawania rzeczywistości przez pryzmat sztuki.

83-7308-097-X
100 Przedmioty

Górniok-Naglik Alina

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Śląski w Katowicach – w 1997 ), doktor nauk humanistycznych w dziedzinie teorii muzyki i pedagogiki (Uniwersytet Ostrawski, Czechy – w 2006). Pracuje na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Dzięki wykształceniu muzycznemu działalność w szkolnictwie wyższym poprzedził 6-letni okres pracy w Państwowej Szkole Muzycznej w Cieszynie.

            Autorka zajmuje się problematyką kształcenia, a zwłaszcza komunikacją w procesach  dydaktycznych. Systematycznie i udatnie łączy pielęgnowanie zainteresowań pedagogicznych z muzycznymi. Podejmuje rozwiązywanie problematyki z pogranicza dyscyplin – obecnie pedagogiki humanistycznej, edukacji estetycznej i dydaktyki eksponując potrzebę i podejmując próby całościowego ujmowania osoby człowieka, jego rozwoju i edukacji.

            Dr Alina Górniok-Naglik jest autorką trzech książek: Sztuka w treściach nauczania – na tropie korelacji i integracji w liceum (2002), Założone a rzeczywiste funkcje nauczyciela w procesie edukacji wczesnoszkolnej (2003)oraz W dialogu sztuki z edukacją (2007). Do znaczących publikacji zaliczyć należy współredakcję naukową książki: Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji. Redakcja naukowa: H. Rusek,A. Górniok-Naglik,J .Oleksy (2008).Jest również współautorką XVII tomu serii Nauczyciele – Nauczycielom redagowanej przez B. Dymarę. B. Dymara, A. Górniok-Naglik, J. Uchyła-Zroski: Dziecko w świecie zabawy. Zabawa i radość w literaturze,muzyce i życiu codziennym (2009).Opublikowała też kilkadziesiąt artykułów oraz rozdziałów w pracach zbiorowych, w tym w  książkach z wspomnianej powyżej serii.

Sztuka w treściach nauczania

SPIS TREŚCI

 

 

Zagadnienia wstępne

 

I. Ogólny rys związków muzyczno-literackich od starożytność do romantyzmu

1. Wprowadzenie

2. Deklamacyjność muzyki starogreckiej i co z niej wynika?

3. Słów kilka o średniowiecznej ascezie i surowości

4. Renesansowy humanizm – prostota w muzyce i literaturze

5. Przepych, bogactwo stylistyczne, bel canto, teoria afektów i inne osobliwości doby baroku

6. Przeobrażenia treściowo-formalne w dobie klasycyzmu – o operze, pieśniach i filozofii

7. Treściowa i formalna synteza sztuk w dobie romantyzmu

 

II. Synteza sztuk w okresie Młodej Polski

1. Symbolizm w sztuce młodopolskiej

2. Impresjonizm w plastyce, muzyce i literaturze

3. Powiązania literacko-symboliczne w muzyce

4. Muzyczność słowa w poezji młodopolskiej

5. Zależności muzyczne i plastyczne w dramacie młodopolskim oraz terminologiczno-strukturalne powiązania muzyki z secesyjną plastyką

 

III. Estetyka i antyestetyka w sztuce XX wieku – rozdarcie

1. Założenia estetyczne – kryzys estetyki (antyestetyka, antysztuka)

2. Korelacja sztuk w XX wieku

3. Neoklasycyzm w sztuce

4. Awangarda w sztuce

5. W poszukiwaniu nowych rozwiązań warsztatowo-kompozycyjnych

 

IV. Podstawy programowe i rozwiązania metodyczne

1. Program autorski w zakresie realizacji ścieżki edukacyjnej Uczestnictwo w kulturze

2. Propozycje schematów odzwierciedlających struktury kompleksów zajęć zintegrowanych

 

Zamiast zakończenia

Aneks

1. Wybrane wiersze poesji młodopolskiej i współczesnej

2. Tablice

 

Bibliografia

Indeks nazwisk

Ilustracje

 

Zausammenfassung

Summary

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło