Zarys historii muzyki.br / Komentarz do treści i metod pracy

Podtytuł: 83-7308-028-7
ISBN:
5,00 zł
Komentarz przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy znajdą w nim merytoryczne i techniczne objaśnienia „Zarysu historii muzyki”...
Ilość

Komentarz przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy znajdą w nim merytoryczne i techniczne objaśnienia „Zarysu historii muzyki”. Głównym założeniem Komentarza jest przybliżenie zadań dydaktycznych i metodycznych do praktyki szkolnej. Pierwsza cześć książki poddaje analizie i syntezie treść dydaktyczną Zarysu, druga zaś wprowadza treści metodyczne wspomagające nauczyciela w przekazywaniu materiału nauczania i aktywizowaniu uczniów do udziału w pracach lekcyjnych.

83-7308-028-7
100 Przedmioty

Fangorowa Krystyna

Fangorowa Krystyna
 

 

Komentarz do treści i metod pracy

SPIS TREŚCI

 

Część dydaktyczna

 

Wstęp

 

O Zarysie historii muzyki

 

Treści dydaktyczne Zarysu

            Uwagi o materiale podstawowym

            Przegląd chronologiczny układu materiału podstawowego

            Odstępstwa od reguł

            Uwagi o materiale pomocniczym

 

Dyscypliny muzyczne

            O funkcji przedmiotów muzycznych

            O stylach w muzyce

 

Dyscypliny pozamuzyczne

            O integracji sztuk

            O integracji sztuk od strony metodycznej

            Dygresje autorskie

            Dyscypliny paramuzyczne

            O naukach ścisłych, elektronicznych i technicznych

            Zagadnienia humanistyczne

 

Grupy zagadnieniowe

            Etymologia

            Dla przypomnienia

            Na marginesie

 

Część metodyczna

 

Treści metodyczne Zarysu

  1. Co przekazać na lekcji
    1. Materiał pochodzący od nauczyciela
    2. Materiał pochodzący od uczniów
  2. Jak przeprowadzić lekcję

Metoda podająca

Metoda poszukująca – heurystyczna

Metody poboczne dla nauczycieli

Metody adaptowane przez uczniów

 

Podsumowanie

Merytoryczna i techniczna organizacja lekcji

            Merytoryczna organizacja lekcji

            Techniczna organizacja lekcji

Epilog

            Inicjatorzy i inspiratorzy metody „poszukującej” po II wojnie światowej

            Przykłady lekcji o „integracji sztuk”

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło