Zarys dydaktyki filozofii

Podtytuł: 83-88030-90-6
ISBN:
10,00 zł
Książka ta stanowi pierwsze po II wojnie światowej opracowanie dydaktyki filozofii uwzględniając współczesne badania z dydaktyki...
Ilość

Książka ta stanowi pierwsze po II wojnie światowej opracowanie dydaktyki filozofii uwzględniając współczesne badania z dydaktyki. Zawarto w niej przedmiot i metody badań dydaktyki filozofii, propozycję uwzględnienia w dydaktyce filozofii kształcenia wielostronnego, omówienie dialogu i pracy z tekstem - metod najczęściej wykorzystywanych na zajęciach z filozofii w szkole średniej.

83-88030-90-6
100 Przedmioty

Śleziński Krzysztof

Śleziński Krzysztof

 

Zarys dydaktyki filozofii

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

1. Dydaktyka filozofii jako dyscyplina naukowa

1.1. Przedmiot dydaktyka filozofii

1.2. Metody badań dydaktyki filozofii

1.3. Funkcje dydaktyki filozofii

 

1.        Kształcenie wielostronne na zajęciach z filozofii

1.1. Zasadność stosowania kształcenia wielostronnego

1.2. Wzmaganie aktywności ucznia na zajęciach z filozofii

1.3. Cele nauczania filozofii

1.3.1.     Cele ogólne

1.3.2.     Operacjonalizacja celów ogólnych

1.4. Organizacja kształcenia wielostronnego

1.5. Główne zasady nauczania na zajęciach z filozofii

1.6. Toki i metody w nauczaniu filozofii

1.6.1.     Tok podający

1.6.2.     Tok problemowy

1.6.3.     Tok eksponujący

1.6.4.     Tok praktyczny

1.6.5.     Tok mieszany

1.7. Kontrola i ocena pracy ucznia na zajęciach z filozofii

1.7.1.     Kontrola i ocena bieżąca

1.7.2.     Pomiar dydaktyczny

1.8. Z doświadczeń nauczyciela filozofii

 

3.Filozoficzne uwarunkowania metody dialogu i interpretacji tekstu

3.1.     Dialog edukacyjny na zajęciach z filozofii

3.1.1.  Od monologu do dialogu dydaktycznego

3.1.2.  Pytania i ich znaczenie w procesie dydaktycznym

3.1.3.  Dyskusja jako metoda dialogu

3.2.     Hermeneutyka tekstu filozoficznego

3.2.1.  Językowa wykładnia świata

3.2.2.  Wybrane koncepcje rozumienia tekstu

3.2.3.  Przykłady zastosowania metody hermeneutycznej w filozofii

 

Bibliografia

Pozycja adresowana do wykładowców i studentów oraz nauczycieli szkół średnich oraz gimnazjów.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło