Spór o piękno

Podtytuł: 83-7308-163-1
ISBN:
19,80 zł
W książce Autor próbuje przemierzyć drogę, którą pokonały losy piękna. Piękno rozpatrywane jest z punktu widzenia filozofii, estetyki oraz sztuki. "Piękno, dobro i prawda przez długie wieki z jednej strony wyznaczały w kulturze europejskiej dążenia człowi
Ilość

W książce Autor próbuje przemierzyć drogę, którą pokonały losy piękna. Piękno rozpatrywane jest z punktu widzenia filozofii, estetyki oraz sztuki. "Piękno, dobro i prawda przez długie wieki z jednej strony wyznaczały w kulturze europejskiej dążenia człowieka. Towarzyszyły kulturze greckiej, rzymskiej, a później średniowiecznej. Ze względu zaś na to, że przysługiwały bytowi, rzeczywistości, były wzajemnie o sobie orzekane: to co piękne jest za razem prawdziwe i dobre, a co dobre - prawdziwe i piękne. Ich wyjątkowej pozycji wcale nie naruszał fakt, że nie zawsze potrafiono je wyraźnie oddzielić i zadowalająco zdefiniować..." (z Wprowadzenia).

83-7308-163-1
100 Przedmioty

Jaroszyński Piotr

doktor habilitowany, profesor KUL. Kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL (od 1991), prof. nadzw. KUL (od 1993), prof. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (od 2003), członek Senatu Akademickiego (od 2007).

Członek m.in.: Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu.

Członek komitetu naukowego „Powszechnej Encyklopedii Filozofii" wydawanej staraniem polskiego oddziału SITA (Societa Internazionale Tomaso d'Aquino), organizator corocznych międzynarodowych kongresów z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (od 2002 r.), prezes Fundacji Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej.

Wybrane publikacje:            

  1. Metafizyka piękna", Redakcja Wydawnictw KUL Lublin 1986.
  2. Estetyka czy filozofia piękna?" Redakcja Wydawnictw KUL Lublin 1990.
  3. Spór o piękno", Fonopol Poznań 1992, ss. 222; Kraków 2002, 2 wyd. przejrzane i poprawione.
  4. Wprowadzenie do filozofii" (współautor, obok O. M.A. Krąpca i s. Z. Zdybickiej) Redakcja Wydawnictw KUL Lublin 1992; wyd. 2 poszerzone Lublin 1996; wyd. 3 Instytut Edukacji Narodowej Lublin 2000; RW KUL 2003, wyd. 4.
  5. Podstawy retoryki klasycznej", (współautor), Warszawa 1998, ss. 168; 2002, wyd. 2.
  6. Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury", Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008.
  7. Czesław Jaroszyński, Piotr Jaroszyński, „Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej", Szczecinek 2008.

Strony WWW autora:

http://www.kul.pl/1804.html

http://www.piotrjaroszynski.pl/index.php

 

Spór o piękno

SPIS TREŚCI

 

 

Wprowadzenie

 

 

Część I

U źródeł sporu — teorie piękna w starożytności i średniowieczu

 

Rozdział 1

Trzy wielkie teorie piękna

    1. Teoria harmonii

    2. Teoria formy

    3. Teoria relacjonistyczna

 

Rozdział 2

Jednoznaczność, wieloznaczność czy analogiczność?

 

Rozdział 3

Dlaczego nie sztuki piękne?

    1. Co to jest sztuka?

    2. Sztuka jest piękna

        Podsumowanie

Część II

Piękno w estetyce

 

Rozdział 1

Co to jest estetyka?

    1. Geneza estetyki

    2. Główne nurty

    3. Status piękna w estetyce

 

Rozdział 2

Oderwanie piękna od bytu

    1. Niepoznawalność bytu

    2. Recepcja szkotowskiej teorii bytu

 

Rozdział 3

Oderwanie piękna od natury

    1. Natura jako pojęcie czysto systemowe

    2. Natura jako korelat nauk szczegółowych

    3. Natura jako podłoże przedmiotu estetycznego

 

Rozdział 4

Identyfikacja piękna z wartością estetyczną

 

Rozdział 5

Teorie piękna

    1. Piękno jako własność podmiotu

    2. Piękno jako ekspresja

    3. Piękno: u progu myśli i wolności

 

Rozdział 6

Kryzys piękna w estetyce

 

 

Część III

W stronę filozofii piękna

 

Rozdział 1

Między bytem a osobą

 

Rozdział 2

Piękno jako pierwsze uderzenie bytu

 

Rozdział 3

Piękno jako odpowiedź osoby na byt

 

Rozdział 4

Piękno transcendentalne

    1. Natura relacji

        A) relatio secundum esse

        B) relatio secundum dici

    2. Status piękna jako transcendentalnej własności bytu

 

Rozdział 5

Analogiczność piękna

Paradoks brzydoty

 

Zakończenie 

 

Summary

 

Bibliografia

 

Indeks nazwisk

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło