Rozwiązywanie problemów przez dzieci

Podtytuł: 83-86994-39-8
ISBN:
5,00 zł
Przedszkole i klasa szkolna sprzyjają powstawaniu naturalnych warunków do podejmowania przez dziecko aktywności w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów wynikających z codziennych zajęć, zabaw i gier dydaktycznych.
Ilość

Przedszkole i klasa szkolna sprzyjają powstawaniu naturalnych warunków do podejmowania przez dziecko aktywności w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów wynikających z codziennych zajęć, zabaw i gier dydaktycznych. Nauczyciele przedszkoli i klas I-III jako pierwsi w całym systemie edukacji pomagają dziecku w sformułowaniu problemu i zachęcają go do podejmowania samodzielnych prób w szukaniu twórczych i niekonwencjonalnych rozwiązań.
Zawarte w książce myśli i propozycje skierowane są do tych nauczycieli przedszkoli i klas I-III, którym zależy na rozbudzaniu dziecięcej wrażliwości i sprawności intelektualnej.
            Autorka pokazuje jak nauczyć dzieci radzenia sobie w różnych sytuacjach, zrozumienia niełatwych spraw egzystencji, ciężkich warunków materialnych, konfliktów międzyludzkich i cudzej agresji. Jednocześnie pomaga kształtować samodzielne dochodzenie ucznia do wiedzy i rozwijać jego cechy indywidualne. Autor omawia sytuację szkolną i pozaszkolną uczniów z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi. Analizuje trudności w uczeniu się matematyki i w początkowej nauce czytania i pisania. Przedstawia diagnostykę i profilaktykę tych problemów.

83-86994-39-8
100 Przedmioty

Adamek Irena

            Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej oraz kierownika Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej   W kręgu zainteresowań naukowych: dydaktyka, pedeutologia, edukacja zintegrowana.

Autorka ponad 100 publikacji, w tym monografii: Umiejętności dydaktyczne nauczyciela klas I – III (1988); Praktyka rozwojowa w wychowaniu małego dziecka (1996, 1998); Przygotowanie dzieci do szkoły w rozwijającym się systemie wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich (II polowa XIX wieku – do 1918 roku (1999, 2000). Ponadto opublikowała książki z zakresu edukacji wczesnoszkolnej: Rozwiązywanie problemów przez dzieci ( 1995, 1997); Podstawy edukacji wczesnoszkolnej (1997, 2000); pod  red. Idee i strategie kształcenia nauczycieli klas I – III   i przedszkoli; Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej (2001); Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej (2002); Kształcenie zintegrowane. Planowanie działań edukacyjnych (2003), programy kształcenia zintegrowanego a standardy ich konstruowania (2005).

Pełni funkcję rzeczoznawcy MENiS-u ds. oceny programów,  podręczników  oraz środków dydaktycznych (od 12 lat).

Autorka  wdrożonego trzykrotnie programu kształcenia nauczycieli klas  I–III (przyznane granty w ramach konkursu ogłoszonego i finansowanego  przez  MENiS) w zakresie edukacji zintegrowanej na studiach podyplomowych.

            Aktualnie zajmuje się problematyką standaryzacji kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika wczesnoszkolna w Unii Europejskiej. Drugi penetrowany obszar  to zachowanie dziedzictwa  kultury i tradycji  polskiej w programach szkół polonijnych i w Polsce.

 

Członek: Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Komisji Nauk Pedagogicznych PAN-u, Komitetu Redakcyjnego  „Życie Szkoły”

 

 

Rozwiązywanie problemów przez dzieci

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

 

  1. Znaczenie problemu w rozwijaniu aktywności dziecka

1.1.           Pojęcie problemu

1.2.           Rodzaje problemów

1.3.           Usytuowanie rozwiązywanie problemów w kształceniu dzieci

1.4.           Aktywność dziecka warunkiem efektywności jego uczenia się

 

  1. Teoretyczne podstawy rozwiązywanie problemów przez dzieci

2.1.           Rozwiązywanie problemów dynamicznym procesem uczenia się

2.2.           Rola zadań problemowych

2.3.           Pojęcie wiedzy u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

  1. Czynniki warunkujące uczenie się dzieci

3.1.           Konstruowanie wiedzy przez dzieci

3.1.1.     Czynność (działalność) jako wartość w opinii dziecka

3.1.2.     Zachęcanie do podejmowania decyzji

3.1.3.     Zespołowe rozwiązywanie zadań

3.2.           Negatywne skutki uczenia się pamięciowego

3.3.           Rozwiązywanie problemu jako aktywny proces

3.4.           Rola nauczyciela w organizowaniu strategii rozwiązywania problemu

 

  1. Rozwiązywanie problemów w procesie kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

4.1.           Przygotowanie się nauczyciela do rozwiązywania problemów

4.2.           Dobór odpowiednich problemów

4.3.           Stworzenie warunków do rozwiązywania problemów

4.4.           Stosowane techniki rozwiązywania problemów

4.5.           Strategie postępowania w sytuacji problemowej

 

  1. Wskazówki metodyczne dla nauczycieli w przedszkolu

5.1.           Rodzaje działalności dzieci podczas rozwiązywania problemów

5.2.           Planowanie zajęć

5.3.           Ranga edukacji przedszkolnej

 

  1. Wskazówki metodyczne dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej

6.1.           Wskazówki dla nauczycieli klasy pierwszej

6.1.1.     Obserwacja dzieci

6.1.2.     Plany lekcyjne

6.2.           Wskazówki dla nauczycieli klasy drugiej

6.2.1.      Plany lekcyjne – indywidualizowanie uczenia się

6.3.           Wskazówki dla nauczycieli klasy trzeciej

 

Zakończenie

Literatura

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło