Wiedza praktyczna nauczyciela

Podtytuł: 83-7308-366-9
ISBN:
28,00 zł
Prezentowana publikacja mieści się w nurcie badań dotyczących nauczyciela, a głównym jej tematem jest wiedza praktyczna. Studium składa się z czterech części...
Ilość

 

Prezentowana publikacja mieści się w nurcie badań dotyczących nauczyciela,
a głównym jej tematem jest wiedza praktyczna. Studium składa się z czterech części. W pierwszej omówiono badania i studia dotyczące epistemologii wiedzy nauczycielskiej oraz zagadnienia związane z wiedzą praktyczną. Część druga jest poświęcona zagadnieniom metodologicznym. W trzeciej części uwaga Czytelników zostaje skierowana na problem wiedzy praktycznej badanego nauczyciela matematyki. Część czwarta zawiera opis struktury wiedzy praktycznej tego nauczyciela oraz drogi tworzenia się tej wiedzy. Książkę uzupełnia aneks
z transkrypcją jednego z wywiadów oraz szczegółowe omówienie zagadnienia dotyczącego procesów metapoznawczych oraz kodeksów zawodowych.

Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków pedagogicznych, kadry akademickiej kierunków nauczycielskich oraz nauczycieli-praktyków.

 

83-7308-366-9
100 Przedmioty

Kawecki Ireneusz

 

 

profesor doktor habilitowany, dziekan Wydziału Pedagogicznego oraz  członek Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Wiedza praktyczna nauczyciela

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Część I. O wiedzy nauczyciela

            1. Czy nauczanie jest profesją?

            2. Naukowe podstawy profesjonalnego nauczania

            3. Wiedza nauczyciela

            4. Epistemologiczne aspekty wiedzy nauczycielskiej

            5. Pojęcie wiedzy praktycznej nauczyciela

            6. Nauczycielska wiedza przedmiotowa – struktura i znaczenie

 

Część II. O metodologii badań i metodzie

            7. Badanie wiedzy nauczycielskiej

            8. Teoria – interakcjonizm symboliczny

            9. Metoda – Wywiad i obserwacja     

            10. Analiza danych      

 

Część III. Wiedza praktyczna polskiego nauczyciela matematyki – studium przypadku           

            11. Charakterystyka Adeli – badanego nauczyciela     

            12. Być nauczycielem, czyli role nauczycielskie w ujęciu Adeli

            13. Adela o sobie i swoich możliwościach       

            14. Adela i jej wizja nauczyciela matematyki   

            15. Adela o matematyce, jako przedmiocie nauczania szkolnego        

            16. Uczeń według koncepcji Adeli      

            17. Źródła wiedzy Adeli          

 

Część IV. Zakończenie           

            18. Wiedza praktyczna badanego nauczyciela i jej struktura    

 

ZAŁĄCZNIKI  

         

Załącznik I. Pierwszy wywiad z Adelą 

Załącznik II. Metapoznanie – istota i właściwości        

Załącznik III. Kodeksy zawodowe nauczycieli

 

Bibliografia

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło