Pedagogika upośledzonych umysłowo

Podtytuł: 978-83-7587-616-1
ISBN:
28,00 zł
Opracowanie niniejsze postało w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów pedagogiki specjalnej. Książka obejmuje trzy grupy zagadnień...
Ilość

         Opracowanie niniejsze powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów pedagogiki specjalnej. Książka obejmuje trzy grupy zagadnień. W pierwszej znalazły się wstępne wiadomości dotyczące oligofrenopedagogiki jako nauki Pokazuje ona wzajemny związek między stopniem upośledzenia a planowaniem postępowania rewalidacyjnego. Druga część książki zawiera ogólne założenia organizacji szkolnictwa specjalnego dla upośledzonych umysłowo w Polsce i dotyczy głównie placówek w formie zorganizowanych zakładów opieki szkolnej i zdrowotnej. Część trzecia zawiera materiał dotyczący opieki nad dzieckiem upośledzonym umysłowo we Francji i w Belgii. Na dołaczonej do książki płytce CD umieszczono wybrane przepisy regulujące działalność placówek specjalnych dla upośledzonych umysłowo oraz dotyczące zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w szkołach publicznych.

978-83-7587-616-1
100 Przedmioty

Wyczesany Janina

prof. dr hab. Janina Wyczesany - W 1999 roku uzyskała tytuł profesora z zakresu nauk humanistycznych. Specjalizuje się dydaktyką ogólną, oligofrenopedagogiką oraz pedagogiką resocjalizacyjną. Pracuje w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytucie Pedagogicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu oraz w Katedrze Pedagogiki Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku, gdzie pełni także funkcje kierownika Katedry. Jest promotorem i recenzentem wielu prac dyplomowych  w tym doktorskich i habilitacyjnych.

 

Pedagogika uposledzonych umysłowo

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

 

Część I

Wprowadzenie do pedagogiki upośledzonych umysłowo

Przedmiot, cele i zadania pedagogiki upośledzonych umysłowo

Pojęcie upośledzenia umysłowego, kryteria, klasyfikacje i wskaźniki

Kryteria i klasyfikacje upośledzeń umysłowych

Upośledzenie umysłowe lekkie

Upośledzenie umysłowe umiarkowane i znaczne

Wskaźniki występowania upośledzenia umysłowego

Czynniki etiologiczne upośledzenia umysłowego

Podstawowe założenia pracy rewalidacyjnej z upośledzonymi umysłowo, zasady rewalidacji

Orzecznictwo, poradnictwo i kwalifikacje dzieci upośledzonych umysłowo do szkół placówek specjalnych

Zakres badań w pedagogice upośledzonych umysłowo

Zagadnienia

 

Część II

Rozwój opieki i szkolnictwa specjalnego dla osób upośledzonych umysłowo w Polsce

Rys historyczny

Okres międzywojenny w Polsce

Okres po II wojnie światowej

Informacje w sprawie rozwoju szkolnictwa specjalnego i integracyjnego w Polsce

Placówki rewalidacyjne dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

      Szkoła specjalna. Jej cele i zadania w systemie oświaty i wychowania

      Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach podstawowych specjalnych, w zasadniczych zawodowych specjalnych klasach specjalnych przy szkołach publicznych

      Klasy specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo, przy szkołach podstawowych

      Szkoły zawodowe specjalne

      Nauczanie indywidualne w środowisku rodzinnym

Placówki rewalidacyjne dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

      Wczesna terapia i pomoc

      Ogólna charakterystyka metod rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz mózgowym porażeniem dziecięcym

      Przedszkola specjalne

      Szkoły podstawowe specjalne dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, tzw. „Szkoły życia”

      Cele i zadania „Szkoły życia”

      Organizacja placówki

      Dzienne ośrodki usprawniania

      Zespoły przygotowania do pracy

      Zakłady pracy chronionej

      Warsztaty terapii zajęciowej

      Domy pomocy społecznej dla dzieci upośledzonych umysłowo

      Alternatywne formy mieszkalnictwa chronionego

Integracja upośledzonych umysłowo w społeczeństwie

Problemy psychospołeczne rodziny dziecka upośledzonego umysłowo

Rola nauczyciela-wychowawcy wobec problemów edukacji osób upośledzonych umysłowo

Dekalog nauczyciela i wychowawcy na podstawie Małego Księcia Antoine’a de Exupéry’ego

Zagadnienia

 

Część III

Rozwój opieki i edukacji specjalnej w niektórych krajach europejskich

Rozwój szkolnictwa specjalnego dla osób upośledzonych umysłowo we Francji

      Kwalifikowanie dzieci do różnych form pomocy kształcenia specjalnego

      Problem integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisk dzieci zdrowych

            Problemy samodzielnego życia i pracy osób dorosłych niepełnosprawnych

      Szkolnictwo specjalne dla osób upośledzonych umysłowo w Belgii

      Organizacje przychodzące z pomocą osobom upośledzonym umysłowo

      Działalność UNESCO na rzecz dzieci i młodzieży upośledzonej

      Zagadnienia

 

Bibliografia

Dodatek (akty prawne)

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło