Jak pomóc dziecku z dysfunkcją narządu ruchubr /

Podtytuł: 83-7308-034-1
ISBN:
12,80 zł
Myślą przewodnią książki są słowa dziecka obarczonego schorzeniem narządu ruchu: „Życie jest moja miłością, mimo że jestem chory, urody tego świata nie zamieniłbym na nic innego”...
Ilość

Myślą przewodnia książki są słowa dziecka obarczonego schorzeniem narządu ruchu: „Życie jest moja miłością, mimo że jestem chory, urody tego świata nie zamieniłbym na nic innego”

            Książka napisana w oparciu o wyniki badań przeprowadzone przez autorkę wśród dzieci i młodzieży w wieku 7-20 lat. Część teoretyczna książki została poparta spostrzeżeniami autorki, przemyśleniami i długoletnim doświadczeniem. Głównym celem przyświecającym tej książce jest ukazanie całej prawdy o losach dziecka z dysfunkcją narządu ruchu. Ukazuje ona dziecko niepełnosprawne w interakcji ze środowiskiem, w którym żyje i na które składa się najbliższe otoczenie Pozycja skierowana jest do wszystkich, których te losy interesują, jak też do samych dzieci, które dotychczas nie znalazły jeszcze swojego miejsca w życiu.

 

83-7308-034-1
100 Przedmioty

Arusztowicz Barbara

Absolwentka rehabilitacji w Medycznym Studium Zawodowym w Konstancinie, studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej, wydział przewlekle chorych i kalekich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a także studiów podyplomowych z surdologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

27 lat pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, gdzie przez ostatnie 14 lat była szefem rehabilitacji oddziału dziecięcego.

 

Jak pomóc dziecku z dysfunkcją narządu ruchu

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

 

I.                     Koncepcja samego siebie

II.                   Akceptacja samego siebie

III.                  Akceptacja dziecka chorego przez otoczenie

IV.               Aspiracje i plany dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu

V.                 Psychologiczne i socjologiczne czynniki determinujące losy dziecka z dysfunkcją narządu ruchu

VI.               Sprawność fizyczna dziecka a jego powodzenie życiowe

VII.              Akceptacja dziecka z dysfunkcją narządu ruchu do życia w społeczeństwie

VIII.            Uczestnictwo dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w turystyce, sporcie i w życiu społeczno-kulturalnym

IX.               Dysproporcje pomiędzy założeniami a osiągnięciami dziecka niepełnosprawnego w porównaniu z jego zdrowymi rówieśnikami

X.                 Udział instytucji i organizacji w trosce o lepsze jutro dziecka z dysfunkcją narządu ruchu

XI.               Niektóre choroby powodujące zniekształcenia i zaburzenia funkcji w narządzie ruchu.

 

Zakończenie

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło