Dziecko ryzyka a wychowanie

Podtytuł: 83-7308-537-8
ISBN:
24,80 zł
W prezentowanym opracowaniu znaleźć można informacje na temat rozwoju małego dziecka i czynników wspomagających ów rozwój...
Ilość

W prezentowanym opracowaniu znaleźć można informacje na temat rozwoju małego dziecka i czynników wspomagających ów rozwój. Opisuje on wskaźniki ułatwiające poznanie dziecka, jego możliwości i potrzeby. Zawiera ponadto m.in. program psychostymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci z zaburzeniami w rozwoju, kwestionariusz do badania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, arkusz zachowania się dziecka w zabawie, przykłady zabawek aktywizujących dziecko, rysowanych wierszyków i zagadek służących do rozwijania funkcji spostrzegania wzrokowego i słuchowego, pamięci, uwagi, wyobraźni, myślenia, mówienia i rozumienia, a także usprawniania rączek.

 Książka adresowana jest do rodziców (zwłaszcza dzieci ryzyka: wcześniactwo, ryzyka porodowych urazów mózgu, wad genetycznych - Zespół Downa), opiekunów, nauczycieli placówek przedszkolnych i szkolnych, studentów psychologii i pedagogiki (zwłaszcza pedagogiki specjalnej i opiekuńczo-wychowawczej), pracowników domów pomocy, społecznej oraz ośrodków wczesnej interwencji.

83-7308-537-8
100 Przedmioty

Minczakiewicz Elżbieta

Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny (oligofrenopedagogika i resocjalizacja) oraz neurologopeda. Zdobyła także gruntowne wykształcenie z zakresu muzyki i wychowania fizycznego.

Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę wychowania dziecka specjalnej troski i pomocy rodzinie. Prowadzi seminaria dla rodziców dzieci z zespołem Downa.

Autorka bardzo wielu publikacji z wyżej wymienionych dziedzin.

Elementarz dla rodziców

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

Dziecko jest jak roślinka wymagająca troski i czułości. Ile rodzicielskiej miłości, tyle w sercu i umyśle dziecka dumy i radości

            Karta obserwacyjna z inwentarzem wskaźników rozwoju psychomotorycznego dzieci od urodzenia do 3(5) roku życia

 

Prawidłowo funkcjonujący słuch to podstawa rozwoju mowy dziecka

            Wybrane przykłady

 

Model wychowania dziecka w rodzinie dziecka w rodzinie znaczącym predyktorem jego wychowania

            Narodziny dziecka jako czynnik kształtujący relacje i więzi w rodzinie

            Ojciec w rodzinie i jego szczególna rola w wychowaniu dziecka

            Modelowe wzorce funkcjonowania rodzin wychowujących dziecko

            Obarczone deficytami rozwoju

                        Model 1

                        Model 2

                        Model 3

                        Model 4

 

Jak pomagać dziecku poznawać świat I jego tajemnice?

 

Zabawa, która sprawia radość dziecku, a rodzicom ukazuje jego sukcesy i efekty rozwoju

            Propozycja 1

            Propozycja 2

            Propozycja 3

            Propozycja 4

            Propozycja 5

            Propozycja 6

            Propozycja 7

 

Co słyszy nienarodzone dziecko?

 

Znaczenie wsparcia społecznego w życiu rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne

 

Aneks

 

Program stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych u małych dzieci oraz u dzieci z zaburzeniami rozwoju

            Percepcja wzrokowa

            Percepcja słuchowa

            Percepcja dotykowa

            Percepcja węchowa

            Percepcja smakowa

            Percepcja ruchów ciała i sposobów uczenia się ich poprzez naśladowanie

 

Przykład prostej wielofunkcyjnej zabawki dla małych dzieci oraz dla niektórych dzieci z opóźnieniem rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych

 

Specjalne pomoce do ćwiczeń manualnych – płytki manipulacyjne

I.                     Środki dydaktyczne dla dzieci głębiej i głęboko upośledzonych umysłowo

II.                   Ćwiczenia manualne

III.                  Płytki manipulacyjne

IV.               Opis wykonania płytek manipulacyjnych

Zestaw pomocniczy do ćwiczeń manualnych układanka-szablon

                        Instrukcja zabawki

Przykłady zabaw dla dzieci z dysfunkcją narządu słuchu i tych, które zabawa ta może zainspirować i zainteresować

 

Przykłady wzorów dokumentów

 

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

            Charakter i zakres wsparcia społecznego

 

Bibliografia

Ośrodki i punkty wczesnej interwencji i pomocy Rodzinie

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło