Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Tom Ibr /

Podtytuł: 83-7308-332-4
ISBN:
29,80 zł
W tomie pierwszym dzieła zebrano opracowania dotyczące problemów osobowości i zachowania się osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także dotyczące ich rodzin oraz edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z różnym stopniem niepełnosprawności.
Ilość

W tomie pierwszym dzieła zebrano opracowania dotyczące problemów osobowości i zachowania się osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także dotyczące ich rodzin oraz edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży dotkniętych różnym stopniem tej niepełnosprawności. Autorzy szczególnie akcentują i uzasadniają potrzebę społecznego wspierania osób niepełnosprawnych, podkreślają podmiotowość rodziców w procesie rehabilitacji dziecka oraz ich obciążenie związane z koniecznością aktywnego uczestnictwa w tym procesie. Książka zawiera opracowania ukazujące możliwości oraz trudności w realizacji edukacyjnej integracji dzieci i młodzieży z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

            Autorzy mają nadzieję, że pozycja ta przyczyni się do poszerzenia i upowszechnienia wiedzy na temat trudności, ograniczeń, ale także możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych zakresach ich funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości, i będzie inspiracją do poszukiwania nowych, lepszych i bardziej skutecznych rozwiązań ciągle trudnej i złożonej sytuacji tych osób.

83-7308-332-4
100 Przedmioty

Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w logopedii i pedagogice specjalnej. Rozprawa doktorska obejmowała tematykę znaczenia samooceny w integracji społecznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Pracuje w Zakładzie Resocjalizacji i Psychologii Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=86985&lang=pl

 

 

Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Tom I

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Szanse i zagrożenia efektywności funkcjonowania pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkolnictwie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

I. Problemy osobowości i zachowania się osób z umysłową niepełnosprawnością

·         Warunki rozwoju samodzielności i autonomii małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

·         Zaburzenia zachowania u dzieci z zespołem Downa.

·         Samoocena dzieci niepełnosprawnych umysłowo uczęszczających do klas integracyjnych

·         Poziom samoakceptacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

·         Wpływ przemocy rodzinnej na samoocenę i samoakceptację uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym

·         Samoocena dziewcząt z niepełnosprawnością umysłową zagrożonych zaburzeniami odżywiania się

 

II. Problemy rodzin osób z umysłową niepełnosprawnością

               

·         Wczesne wspomaganie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie.

·         Rodzice jako partnerzy i rehabilitanci własnego dziecka niepełnosprawnego

·         Wybrane aspekty sytuacji rodzin wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym

·         Sytuacja rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa na tle rodzin okresu przemian transformacyjnych

·         Postawy wobec rehabilitacji rodzin wychowujących dziecko z zespołem Downa

·         Zjawisko wypalania się sił macierzyńskich u kobiet wychowujących dziecko niepełnosprawne.

·         Zawieranie związków małżeńskich przez osoby z lekkim upośledzeniem             umysłowym na przykładzie absolwentów szkół zawodowych specjalnych

·         Sytuacja rodziców dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością umysłową

·         Osoba z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w obliczu śmierci rodziców

 

III. Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową

 

·         Kształcenie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim — historia a rzeczywistość

·         Aktualna dyskusja o nauczaniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami poznawczymi w RFN

·         Znaczenie edukacji dzieci w rodzicielskich koncepcjach wychowania

·         Problemy integracji w szkole ogólnodostępnej — koncepcje kontra ekonomia

·         Dziecko autystyczne na tle środowiska szkoły ogólnodostępnej bez klas integracyjnych

·         Psychospołeczna sytuacja dzieci z niepełnosprawnością umysłową w klasach integracyjnych.

·         Klasy z częściową integracją przykładem rozwiązań edukacyjnych dla uczniów z zespołem Downa

·         Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gimnazjum. Poziom funkcjonowania społecznego i zdolności adaptacyjnych

·         Samoocena i jej wpływ na społeczne przystosowanie w szkole dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną

·         Kompetencje szkolne uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną

·         Drużyny Nieprzetartego Szlaku szansą społecznej integracji dzieci upośledzonych umysłowo

·         “Nieprzetarty szlak” formą integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło