• Obniżka
  • Nowy
Jak i dlaczego otrzymana pomoc wpływa na samoocenę. Znaczenie poczucia zdolności go działania

Jak i dlaczego otrzymana pomoc wpływa na samoocenę. Znaczenie poczucia zdolności go działania

ISBN: 978-83-8095-872-2
48,00 zł
44,00 zł Zniżka 4,00 zł

Premiera wydawnicza 2020

Książka dr Justyny Śniecińskiej stanowi cenne źródło wiedzy o samoocenie jednostki, zarówno dla psychologów, lekarzy czy studentów, jak i osób niezwiązanych profesjonalnie z psychologią...

Ilość

Samoocena stanowi przedmiot zainteresowania badaczy od ponad stu lat. Przez ten czas zyskała pozycję jednej z ważniejszych dyspozycji, która jest istotnym regulatorem zachowania jednostki. Liczne metaanalizy i przeglądy badań pokazują bowiem, że samoocena wyznacza zachowania oraz stanowi predyktor przystosowania i satysfakcji w wielu różnych dziedzinach funkcjonowania – od życia zawodowego po relacje z innymi ludźmi

Autorka w zaproponowanej publikacji przeprowadziła trzy badania. Pierwsze z nich miało dostarczyć dodatkowych wskazówek dotyczących sposobu reagowania na dostarczoną pomoc przez osoby o różnym poziomie samooceny w warunkach, gdy dostarcza jej niepodobny bądź podobny do biorcy dawca (gdy pomoc może stanowić zagrożenie dla samooceny). Okazuje się bowiem, że wsparcie może nieść ze sobą dwie informacje – pozytywną, wskazującą na troskę i opiekuńczość, oraz negatywną, uwypuklającą niższość i zależność jednostki wobec dawcy pomocy. Uwypuklenie słabości i niedostatków biorcy pomocy jest bardziej prawdopodobne wtedy, kiedy wsparcie pochodzi od kogoś podobnego.

Drugie i trzecie badanie stanowiło próbę ustalenia, jakie są warunki i mechanizmy, za pośrednictwem których bezpośrednio dostarczana pomoc wpływa na samoocenę. W eksperymentach jako przykład pomocy wykorzystano wsparcie instrumentalne, czyli konkretną wskazówkę, wspomagającą rozwiązanie zadania. Wybór ten podyktowany był dążeniem do uzyskania takiego rodzaju oddziaływania społecznego, które zostanie jednoznacznie zinterpretowane przez wszystkie osoby. Choć zawęziło to w pewnym stopniu możliwość uogólnienia wyników, pozwoliło jednocześnie zobaczyć reakcje osób na taki rodzaj pomocy w szerszej perspektywie.

Przeprowadzone badania pozwoliły zatem na określenie wzajemnych relacji między społecznymi a intrapsychicznymi uwarunkowaniami samooceny na przykładzie otrzymanego wsparcia społecznego – jako czynnika społecznego oraz poczucia zdolności do działania i radzenia sobie – jako czynnika intrapsychicznego. Nie miały one na celu wskazania, które ze źródeł są ważniejsze, ale raczej wyjaśnienie, w jaki sposób mogą one łącznie oddziaływać na poziom samooceny jednostki.

100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Justyna Śniecińska

psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki Ja, w szczególności źródeł i funkcji samooceny i wiedzy, oraz wsparcia społecznego - skutków otrzymywania go, a także jego osobowościowych korelatów.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Justyna Śniecińska

ISBN druk

978-83-8095-872-2

ISBN e-book

 

Objętość

176 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

WSTĘP


1. SAMOOCENA

1.1. Koncepcje samooceny wskazujące na rolę czynników społecznych
1.2. Badania nad społecznymi źródłami samooceny
1.2.1. Samoocena a odzwierciedlone oceny innych
1.2.2. Samoocena a style przywiązania
1.2.3. Samoocena a doświadczenia akceptacji i odrzucenia
1.2.4. Samoocena a status społeczny
1.2.5. Samoocena a śmiertelna trwoga
1.2.6. Samoocena a sukcesy i porażki
1.2.7. Podsumowanie
1.3. Intrapsychiczne źródła samooceny
1.3.1. Związki samooceny z temperamentem i emocjami
1.3.2. Samoocena jako monitor poczucia zdolności do działania i radzenia sobie
1.4. Podsumowanie

2. WSPARCIE SPOŁECZNE

2.1. Otrzymywane wsparcie społeczne
2.1.1. Źródła spostrzeżeń dotyczących otrzymanej pomocy
2.1.2. Dopasowanie otrzymywanego wsparcia
2.1.3. Teorie wyjaśniające zróżnicowane reakcje na pomoc
2.2. Podsumowanie

3. WSPARCIE SPOŁECZNE A SAMOOCENA

3.1. Otrzymywane wsparcie społeczne a samoocena
3.1.1. Spostrzeżenia dotyczące ilości otrzymanego wsparcia a samoocena
3.1.2. Konkretne akty pomocy a samoocena
3.2. Mechanizmy wpływu innych ludzi na samoocenę – synteza wyników badań z dziedziny wsparcia i samooceny
3.3. Podsumowani

4. BADANIA WŁASNE

4.1. Proponowany model
4.2. Badanie pierwsze: reakcje na wsparcie w zależności od poziomu samooceny oraz stopnia zagrożenia zawartego w pomocy
4.2.1. Przewidywania i hipotezy
4.2.2. Osoby badane
4.2.3. Procedura badania
4.2.4. Metody
4.2.5. Wyniki
4.2.6. Dyskusja
4.3. Badanie drugie: reakcje na pomoc dostarczoną bezpośrednio przez niezagrażającego dawcę
4.3.1. Przewidywania i hipotezy
4.3.2. Osoby badane
4.3.3. Procedura badania
4.3.4. Metody
4.3.5. Wyniki
4.3.6. Dyskusja
4.4. Badanie trzecie: reakcje na pomoc od zagrażającego dawcy
4.4.1. Przewidywania i hipotezy
4.4.2. Osoby badane
4.4.3. Procedura badania
4.4.4. Metody
4.4.5. Wyniki
4.4.6. Dyskusja

5. INTERPRETACJA, OGRANICZENIA PREZENTOWANYCH BADAŃ ORAZ DALSZE PLANY BADAWCZE

5.1. Mechanizmy wpływu wsparcia społecznego na samoocenę
5.2. Reakcje na zagrożenie samooceny wynikające z uzyskania pomocy
5.3. Funkcjonowanie osób o wysokiej i niskiej samoocenie
5.4. Uzyskane wyniki a koncepcje upatrujące źródeł samooceny w czynnikach społecznych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

fragment

Zagadnienie samooceny to bardzo intensywnie badany temat. Nie znaczy to jednak, że nasza wiedza o nim jest kompletna. Dlatego należy z zadowoleniem przyjąć każde kolejne badania dotyczące tego problemu. […]

Książka dr Justyny Śniecińskiej […] pod względem merytorycznym napisana jest kompetentnie. Może stanowić cenne źródło wiedzy o samoocenie jednostki, zarówno dla psychologów, lekarzy czy studentów, jak i osób niezwiązanych profesjonalnie z psychologią.

Z recenzji dr hab. Malwiny Szpitalak, prof. UJ

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło