• Nowy
Prawa ucznia

Prawa ucznia

ISBN: 978-83-8095-836-4
30,00 zł

Zapowiedź wydawnicza 2020!

Polecana monografia ma na celu zebranie w jednej publikacji praw ucznia, które są (lub mają być) powszechnie respektowane w polskich szkołach. Jest ona adresowana przede wszystkim do uczniów, by uświadamiać ich w przysługujących im prawach.

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Bez wątpienia, pomimo młodego wieku Autora, mamy do czynienia z ekspertem podejmowanej w książce tematyki, rzetelnym przekazem informacji, ale też krytyczną opinią osoby, której problematyka, rzeczywistość tworzona przez mniej lub bardziej funkcjonalne regulacje praw ucznia dotyczy. Jest to niezwykle cenny głos. Głos, który powinien być usłyszany [...]

Z recenzji dr hab. Ewy Jarosz, prof. UŚ.

Uczniowie mają swoje prawa i obowiązki. Te gwarantuje im zresztą Prawo oświatowe. Co jednak ważne nie ma jednego ustawowego czy określonego w rozporządzeniu ministra ds. edukacji katalogu tychże praw. Dlatego też autor postanowił napisać niniejszą monografię. Ma ona bowiem na celu zebranie w jednej publikacji praw ucznia, które są (lub mają być) powszechnie respektowane w polskich szkołach.

Książka opisuje, najpierw, prawne uregulowania praw ucznia, a następnie opisuje i wyjaśnia każde z nich, tłumacząc, jak uczniowie mogą z nich korzystać. Następnie przedstawiony zostaje stan dotychczasowych badań oraz badań własnych w zakresie wiedzy o prawach ucznia wśród uczniów oraz ich przestrzegania przez osoby, które są do tego zobligowane.

Temat staje się coraz bardziej aktualny. Uczniowie coraz częściej chcą tego, by ich prawa były przestrzegane (przykładami są facebookowe grupy dotyczące praw ucznia, których członkami są tysiące osób). Książka jest, z tego, co wiem, pierwszym w Polsce opracowaniem monograficznym o prawach ucznia i jako pierwsza wymienia katalog 13 praw, które powinny być każdemu uczniowi zagwarantowane. Książka ma na celu uświadomić jeszcze więcej osób w zakresie przysługujących im praw oraz poszerzyć wiedzę osób zainteresowanych tym tematem.

Monografia jest adresowana przede wszystkim do uczniów, by uświadamiać ich w przysługujących im prawach. Poza tym stosowne treści znajdą dla siebie również nauczyciele, dyrektorzy szkół, a także wszyscy inni zainteresowani tą kwestią. Z powodzeniem z publikacji korzystać też mogą naukowcy badający instytucję praw dziecka. Dzieci w większości przypadków są bowiem również uczniami.
W monografii autor konsekwentnie korzysta z obowiązującego we wrześniu 2019 r. porządku prawnego. Pomimo tego przedstawia niektóre przepisy, które funkcjonowały dla na przykład gimnazjów czy zasadniczych szkół zawodowych formalnie zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia 2019 r. Ma to służyć pokazaniu, jakie akty mówiły o prawach ucznia w trzyetapowym systemie edukacji. Należy ponadto pamiętać, iż najprawdopodobniej podobne przepisy zostaną zapisane w aktach wykonawczych dla na przykład 8-letnich szkół podstawowych (nie wszystkie zostały jeszcze ogłoszone).

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Mikołaj Wolanin

Wolanin MIkołajurodzony w lipcu 2002 r. W chwili wydania książki jest niepełnoletnim uczniem uczęszczającym do II klasy o profilu prawniczym II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Założyciel i redaktor prowadzący czasopisma „Kongresy”. Marszałek XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Były redaktor naczelny gazety „Rycerstwo” oraz portalu „Młodzi w Polityce”. Korektor miesięcznika „Adeste”. Członek grupy organizacyjnej (od samego powstania) Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor publikacji naukowych. Prezes i Fundator Fundacji na rzecz Praw Ucznia, na której ustanowienie otrzymał, z racji swej niepełnoletności, specjalne sądowe zezwolenie.

Adres e-mail: mikolaj@mwolanin.pl

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Mikołaj Wolanin

ISBN druk

978-83-8095-836-4

ISBN e-book

Objętość

114 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wyjaśnienia


Prawne uregulowania instytucji praw ucznia

Przysługujące uczniom prawa i ich analiza

Prawo do nauki

Obowiązek czy prawo do nauki?

Darmowa edukacja

Religia lub etyka

Wychowanie do życia w rodzinie

Język, historia, kultura i geografia mniejszości oraz język regionalny

Nakazanie uczniowi opuszczenia sali

Nieobecności, usprawiedliwienia, klasyfikacja i zastrzeżenia dotyczące ocen

Zawieszenie w prawach ucznia, przeniesienie i skreślenie z listy uczniów

Prawo do wzięcia udziału w konkursie

Prawo do uzyskania pomocy materialnej

Pomoc o charakterze socjalnym

Pomoc o charakterze motywacyjnym

Inna pomoc

Prawo do informacji i sprawiedliwej oceny

Prawo do rozwijania zainteresowań

Prawo do bezpieczeństwa, wiedzy o bezpieczeństwie i uzyskania pomocy

Prawo do bezpieczeństwa

Prawo do wiedzy o bezpieczeństwie

Prawo do uzyskania pomocy medycznej i psychologicznej

Prawo do skonsumowania ciepłego posiłku

Prawo do swobody wypowiedzi, myśli, sumienia i wyznania

Swoboda wypowiedzi

Swoboda myśli, sumienia i wyznania

Prawo do prywatności

Prawo do czasu wolnego (właściwej organizacji życia szkolnego)

Prawo do godności

Prawo do angażowania się w życie szkoły

Prawo do złożenia skargi

Wiedza uczniów o przysługujących im prawach oraz poczucie ich przestrzegania

Stan badań

Metodologia

Wyniki badań i wnioski


Zakończenie

Bibliografia

Indeks tabeli

fragment

Bez wątpienia, pomimo młodego wieku Autora, mamy do czynienia z ekspertem podejmowanej w książce tematyki, rzetelnym przekazem informacji, ale też krytyczną opinią osoby, której problematyka, rzeczywistość tworzona przez mniej lub bardziej funkcjonalne regulacje praw ucznia dotyczy. Jest to niezwykle cenny głos. Głos, który powinien być usłyszany.

z recenzji dr hab. Ewy Jarosz, prof. UŚ.

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło