Wielowymiarowość procesu rehabilitacji

Podtytuł: 978-83-7308-749-1
ISBN:
29,80 zł
Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany w podejściu do procesu terapii, edukacji, socjalizacji i rehabilitacji...
Ilość

            Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany w podejściu do procesu terapii, edukacji, socjalizacji i rehabilitacji.

            Obecnie poglądy na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wskazują na celowość i trafność w podejmowaniu przez nie same decyzji i branie odpowiedzialności za swoje postawy i rozwój. W książce znajdziemy m.in. rozważania na temat poczucia jakości życia niepełnosprawnych, pozytywnych postaw społecznych warunkujących skuteczną rehabilitację, problemu zapomnianych niepełnosprawnych pacjentów, psychologicznych wyznaczników walki z chorobą, statusu osób niepełnosprawnych, metod terapii wobec dzieci z defektami.

            Zawarte w publikacji treści powinny przyczynić się do poszerzenia i upowszechnienia wiedzy w obszarze tak trudnym i skomplikowanym, jakim jest praca z osobami niepełnosprawnymi.

 

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

 

            

978-83-7308-749-1

Rottermund Jerzy

doktor nauk medycznych w zakresie medycyny o specjalności rehabilitacja. Jego rozprawa doktorska obejmowała cechy plantograficzne stóp kobiet zatrudnionych w handlu.

 

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=97349&lang=pl

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

Introduction

 

Poczucie jakości życia niepełnosprawnych jako czynnik determinujący rozwój jednostki i jej postępy w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej

 

Pozytywne postawy społeczne warunkiem skutecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

Zapomniani niepełnosprawni pacjenci

 

Czy dzieci mają prawo do prawdy o chorobie?

 

Psychologiczne wyznaczniki skutecznego zmagania się z chorobą i niepełnosprawnością

 

Choroba i uzdrowienie w wybranych fragmentach Biblii

 

Odwaga przezwyciężania cierpienia, rozpaczy i defetyzmu w postawie osób niepełnosprawnych

 

Fenomenologiczny aspekt niepełnosprawności

 

Poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Rola wychowawcza środowiska integracyjnego

 

Status osoby niepełnosprawnej

 

Rola pediatry we wczesnym wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy

 

Zabawy słuchowe w rehabilitacji dzieci niesłyszących

 

Zdrowie jako wartość w edukacji i socjalizacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

 

Metody terapii stosowane wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce szkolnej. Propozycje programów stymulujących

 

W kręgu sztuki i arteterapii. Słowa, które mają uzdrawiającą moc

 

Socjodrama sposobem na przekroczenie barier

 

 

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło