Szkolne problemy uczniów

Podtytuł: 978-83-7587-649-9
ISBN:
28,00 zł
Niniejsza książka jest zbiorem artykułów podejmujących niektóre aspekty szkolnych problemów uczniów. Powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie oddolne, jako wynik konsultacji, spotkań, pytań,
Ilość

   Niniejsza książka jest zbiorem artykułów podejmujących niektóre aspekty szkolnych problemów uczniów. Powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie oddolne, jako wynik konsultacji, spotkań, pytań, wątpliwości czy próśb o konkretne propozycje rozwiązań uczniowskich kłopotów w nauce – przedstawianych przez pracowników placówek szkolnych i opiekuńczych: nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych.

  Autorka (jako psycholog w służbie zdrowia, a następnie w oświacie, ostatnio zaś w poradni psychologiczno-pedagogicznej) zarysowuje ogólne zagadnienia (choć powołując się na konkretne przypadki uczniów) problemów związanych z edukacją i przedstawia propozycje niektórych bezpośrednich oddziaływań stymulujących rozwój dzieci i młodzieży. Są to głównie scenariusze zajęć i dotyczą: technik przyspieszonego uczenia się, treningu widzenia, rozwijania zdolności czy też kontaktów interpersonalnych. Można je zastosować już w starszych klasach (trzecich) młodszego wieku szkolnego (np. trening widzenia, rozwijanie zdolności), także w starszych klasach szkół podstawowych, jak również w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zajęcia integrujące, trening widzenia, techniki przyśpieszonego uczenia się – pełny zestaw ćwiczeń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjum).

 

  [...] książka jest [...] poradnikiem dla nauczycieli, pedagogów, którzy mają na co dzień problemy z uczniami sprawiającymi określone trudności. [...] Autorka jest psychologiem od lat zajmującym się wspomaganiem nauczycieli. [...] wszystko, co nawiązuje do jej osobistych doświadczeń klinicznych, jest jak najbardziej przydatne dla każdego, kto zajmuje się dziećmi o specjalnych po- trzebach edukacyjnych. [...]

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

 

 

 

 


 

978-83-7587-649-9

Brak recenzji użytkowników.

Witkoś Maria

psycholog, terapeuta, pedagog logopeda, rewalidator; lider wspierania uzdolnień; ukończyła staże specjalistyczne z psychologii klinicznej (neuropsychologii, psychosomatyki, psychiatrii dorosłych, klinicznej psychologii dzieci i mło- dzieży); ma certyfikaty II° EEG Biofeedback oraz Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym”; autorka publikacji psychologicznych; członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji, a także Polskiego Sto- warzyszenia Kinezjologów. Pracowała w sektorze oświaty oraz służbie zdrowia (z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, m.in. w klinice pediatrycznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, przy-
chodni rehabilitacji inwalidów, poradni psychologicznej).

Zamiast wstępu        9

Trudności szkolne uczniów w świetle diagnozy psychologicznej (na wybranych przykładach opinii psychologicznych dotyczących dzieci w różnym wieku rozwojowym)       13

Historia jednego przypadku
Z obserwacji przebiegu psychoedukacyjnego rozwoju dziecka
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się       29

Problematyka uzdolnień. Wprowadzenie       45

Wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego. Scenariusze zajęć       57

Trening widzenia. Scenariusze zajęć       81

Techniki skutecznego uczenia się. Scenariusze zajęć       93

Zajęcia integrująco-wyciszające. Scenariusz zajęć      107

Szkolne problemy uczniów

    [...] książka jest [...] poradnikiem dla nauczycieli, pedagogów, którzy mają na co dzień problemy z uczniami sprawiającymi określone trudności. [...] Autorka jest psychologiem od lat zajmującym się wspomaganiem nauczycieli. [...] wszystko, co nawiązuje do jej osobistych doświadczeń klinicznych, jest jak najbardziej przydatne dla każdego, kto zajmuje się dziećmi o specjalnych po- trzebach edukacyjnych.
Zaproponowane [...] opisy przypadków, choć być może w pew- nym zakresie są niepowtarzalne, to jednak ze względu na pojawiające się w ich analizie prawidłowości nie tylko pozwalają na uwzględnienie tego, w jaki sposób można do nich podejść, by mieć na uwadze dobro wychowanka, ale także stają się bardzo ciekawym materiałem do kształcenia przyszłych pedagogów czy psychologów szkolnych.
[...] warto może zachęcić edukatorów nauczycieli (kształcących ich zarówno w systemie akademickim, jak i w toku doskonalenia zawodowego), by skorzystali z tych propozycji do własnych za- jęć, uwrażliwiając przyszłych lub już pracujących nauczycieli na możliwości refleksyjnego i odpowiedzialnego poszukiwania roz- wiązań pedagogicznych, które uwzględniałyby dobrą diagnozę określonego przypadku czy wydarzenia.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło