Psychopatologia okresu dorastania

Psychopatologia okresu dorastania

Podtytuł: 978-83-7308-761-3
ISBN:
39,80 zł

W książce przedstawiono biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania najczęściej występujących zaburzeń u młodzieży w okresie dojrzewania – odżywiania się (anoreksja, bulimia), zespołu depresyjnego, zachowań agresywnych i autoagresywnych, prób samobójczych, schizofrenii katatonicznej oraz transseksualizmu. Publikacja stanowi uzupełnienie aktualnych podręczników psychiatrii wieku rozwojowego. Teksty przedstawione w książce są wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy autorami ̵

Ilość

W książce przedstawiono biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń występujących u młodzieży - odżywiania się (anoreksja, bulimia), zespołu depresyjnego, zachowań agresywnych i autoagresywnych, prób samobójczych, schizofrenii katatonicznej oraz transseksualizmu. Publikacja stanowi uzupełnienie aktualnych podręczników psychiatrii wieku rozwojowego. Teksty przedstawione w książce są wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy autorami – lekarzami psychiatrami i psychologami.

Adresatami podręcznika są lekarze psychiatrzy, psychologowie i pedagodzy, a także studenci wymienionych kierunków. Praca na pewno okaże się przydatnym narzędziem w codziennej praktyce zawodowej tych osób, tym bardziej, że zawiera wiele praktycznych przykładów.

978-83-7308-761-3

Radziwiłłowicz Wioletta

dr psychologii, pracuje w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest autorką monografii Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym (2004) oraz współredaktorem publikacji zbiorowej Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia (2006). Prowadzi badania z zakresu psychologii klinicznej młodzieży. Ich wyniki publikuje w czasopismach psychologicznych i psychiatrycznych oraz na konferencjach krajowych i zagranicznych. Współpracuje z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, w którym zrealizowała m.in. projekt badawczy dotyczący uwarunkowań depresji u dzieci i młodzieży, oraz wykłada na studiach podyplomowych z psychologii klinicznej. Jest promotorem blisko stu prac magisterskich na kierunku psychologia (Instytut Psychologii UG oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie).

Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń dotyczących wspomagania rozwoju, diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Tworzy i realizuje szkolenia skierowane do nauczycieli i rodziców (w ramach współpracy z Funduszem na Rzecz Dzieci w Warszawie). Pełniła rolę koordynatora i trenera dwóch programów europejskich “Młodzież w działaniu”.

Sumiła Anita

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Wprowadzenie

Kreska, barwa i słowo w diagnozie zaburzeń okresu adolescencji

Analiza porównawcza procesu terapeutycznego pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego – studium dwóch przypadków

Psychospołeczne funkcjonowanie dziewcząt z rozpoznaniem bulimii psychicznej

Depresja młodzieży w kontekście funkcjonowania rodziny

Zachowania agresywne u młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie

Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży hospitalizowanych psychiatrycznie

Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi przez młodzież podejmującą próbę samobójczą

Postać katatoniczna schizofrenii – opis dwóch przypadków

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło