Problemy edukacji w szkole wyższej

Podtytuł: 978-83-7308-793-4
ISBN:
48,00 zł
Jest to zbiór szkiców, który powinien pomóc spojrzeć młodym nauczycielom akademickim oraz doktorantom na własną rolę w szkole wyższej. Książka wprowadzi Czytelników w problemy,
które w istotnym stopniu dynamizują funkcjonowanie współczesnej szkoły wyższej...
Ilość

Jest to zbiór szkiców, który powinien pomóc spojrzeć młodym nauczycielom akademickim oraz doktorantom na własną rolę w szkole wyższej. Książka wprowadzi Czytelników w problemy, które w istotnym stopniu dynamizują funkcjonowanie współczesnej szkoły wyższej.

Autorzy proponują ogląd podjętej problematyki w następujących kontekstach:
w odniesieniu do podstawowych obszarów aktywności nauczyciela akademickiego, kreowanych przez funkcje, jakie pełni szkoła wyższa, etykę zawodową, proces badawczy, czy jakość kształcenia pedagogicznego; przez pryzmat różnych czynników wyznaczających pełnienie funkcji nauczyciela akademickiego;
w odniesieniu do procesu kształcenia w szkole wyższej oraz z uwzględnieniem sytuacji studentów niepełnosprawnych, ponieważ praca dydaktyczna z takimi studentami wymaga w szczególności dostosowania procesu kształcenia do ich możliwości i potrzeb.

 

978-83-7308-793-4

Szerląg Alicja

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Pedagogiki na tym Uniwersytecie oraz kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej.

Jest specjalistką w zakresie wielokulturowości i międzykulturowości (edukacja oraz komunikacja międzykulturowa). Tematyce tej poświęciła swoje liczne publikacje.

Była inicjatorką i kierowniczką naukową wielu krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencji naukowych poświęconych mniejszościom narodowym, etnicznym i wyznaniowym.

Sprawuje opiekę naukową nad pracami magisterskimi i doktorskimi, które dotyczą

problematyki wielokulturowości i dialogu na kulturowych pograniczach.

Jest również animatorką działań środowiskowych na rzecz zrozumienia, porozumienia i współdziałania środowisk odmiennych kulturowo.

 

Problemy edukacji w szkole wyższej

Spis treści:

 

Przedmowa

 

Część I

Obszary aktywności zawodowej nauczyciela akademickiego

 

Funkcje szkoły wyższej w kontekście Procesu Bolońskiego

Etyka i kodeksy uczonych

Warsztat badawczy młodego naukowca

Jakość kształcenia pedagogicznego w świetle obowiązujących standardów

 

Część II

Kontekstualny charakter roli nauczyciela akademickiego

 

Mistrz-nauczyciel w kalejdoskopie tradycji i ponowoczesności

Stawanie się refleksyjnym nauczycielem akademickim

Nauczyciel akademicki wobec wyzwań transformacji socjokulturowych

Trening edukacyjny a kształcenie. Jakich kompetencji potrzebuje współczesny nauczyciel?

 

Część III

Proces kształcenia w szkole wyższej w jego formalnych i podmiotowych odniesieniach

 

Dydaktyka szkoły wyższej – ujęcie dyscyplinarne

Podmiotowość człowieka jako podstawa edukacji akademickiej

Procedury kształcenia w szkole wyższej – ujęcia modelowe

Semiotyka wykładu akademickiego. Między sceną a widownią

 

Część IV

Student niepełnosprawny w szkole wyższej – bariery i oczekiwania

 

Osoba niepełnosprawna w roli studenta

Problemy niepełnosprawnych studentów litewskich uniwersytetów w procesie integracji wyzwaniem dla nauczycieli szkół wyższych

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło