Sacrum - sztuka - wychowanie

Podtytuł: 978-83-7308-783-5
ISBN:
29,80 zł
Zestawienie trzech terminów w tytule tej pracy jest rodzajem pojęciowych powiązań łączących je w logiczną całość. Świętość i sztuka mają doniosłe znaczenie dla wychowania, tworzą jego humanistyczny wymiar, wiążąc piękno idei z pięknem ludzi tworzących dzieła sztuki, z pięknem jej doznawania przez odbiorców. Sztuka zaś w wychowaniu miała i ma miejsce równie znaczące jak inne dziedziny wiedzy i umiejętności...
Ilość

Zestawienie trzech terminów w tytule tej pracy jest rodzajem pojęciowych powiązań łączących je w logiczną całość. Świętość i sztuka mają doniosłe znaczenie dla wychowania, tworzą jego humanistyczny wymiar, wiążąc piękno idei z pięknem ludzi tworzących dzieła sztuki, z pięknem jej doznawania przez odbiorców. Sztuka zaś w wychowaniu miała i ma miejsce równie znaczące jak inne dziedziny wiedzy i umiejętności.

Obecnie poszukuje się w sztuce nowych, nieodkrytych obszarów dla wychowania, szczególnie z perspektywy humanistycznej, stąd autorzy zbioru przedstawiają różne aspekty powyższej triady pojęciowej, odnosząc swoje poglądy do poszczególnych dziedzin sztuki oraz różnych stanowisk teoretycznych. Większość podkreśla wartość sztuki dla wychowania, sztuki o wysokim poziomie artystycznym, pełnej piękna, dobra i prawdy.

 

978-83-7308-783-5

Sacher Wiesława Aleksandra

Profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany.

Absolwentka wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademii Muzycznej), profesor nadzwyczajny. Doktorat i habilitację uzyskała w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogiki.

Autorka trzech książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych obejmujących szeroko rozumianą pedagogikę muzyczną z implikacjami dla procesów rozwojowych dzieci o harmonijnym i nieharmonijnym rozwoju, redaktorka wielu prac zbiorowych.

Od dwóch lat tworzy szkołę metodologiczną dla środowiska zajmującego się problematyką edukacji artystycznej.

Pracuje w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych.

Sacrum

Spis treści:

 

 

Wprowadzenie

 

Wychowawcze wartości sztuki sakralnej

 

Program dydaktyczno-wychowawczy w Pieśniach nabożnych Franciszka Karpińskiego

 

Lekcja miłości do Sacrum – o języku poezji ks. Jana Twardowskiego

 

Twórczość sakralna Lucjana Laprusa

 

Społeczo-wychowawcze wartości działalności przykościelnych organizacji kobiecych na Górnym Śląsku w II Rzeczpospolitej

 

Edukacja muzyczna jako dyskurs

 

Rozumienie pojęć aksjologicznych przez dzieci w sytuacji koncertowej edukacji muzycznej

 

Przygotowanie słowackiego śpiewnika liturgicznego

 

Psychospołeczny wymiar edukacji muzycznej - między transmisją kulturową a modelem interakcyjnym

 

Ludzka autentyczność – uznanie dla prawdy o interakcjach wychowawczych

 

Miejsce współczesnej scholi cantorum w powszechnej edukacji muzycznej dzieci i młodzieży

 

Wartości sacrum a problemy ekspresji muzyczno-ruchowej

 

Muzyka w kształtowaniu wartości duchowych (rekonesans metodyczny)

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło