Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie

Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie

Podtytuł: 978-83-7308-753-8
ISBN:
44,90 zł
Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: co w zakresie psychologii rodzaju jest kulturowe, społeczne, a co wrodzone? Z drugiej strony książka stanowi zbiór prac związanych ze zmieniającymi się stereotypami płci i rodzaju. W podręczniku przyjęto perspektywę wielowymiarowej analizy doświadczeń życiowych kobiet i mężczyzn, także w aspekcie kulturowym. Założono, że kobiecość i męskość rozwijają się w społeczeństwie, dzięki niemu, a czasem pokonując społeczne czy kulturowe bariery. Stąd w ksią
Ilość

Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: co w zakresie psychologii rodzaju jest kulturowe, społeczne, a co wrodzone? Z drugiej strony książka stanowi zbiór prac związanych ze zmieniającymi się stereotypami płci i rodzaju. W podręczniku przyjęto perspektywę wielowymiarowej analizy doświadczeń życiowych kobiet i mężczyzn, także w aspekcie kulturowym. Założono, że kobiecość i męskość rozwijają się w społeczeństwie, dzięki niemu, a czasem pokonując społeczne czy kulturowe bariery. Stąd w książce Czytelnik znajdzie naukowe teksty dotyczące problematyki płci w obszarze życia zawodowego, rodzinnego, w zakresie tematyki zdrowia czy ogólnego funkcjonowania kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza traktuje o męskości i kobiecości w ujęciu międzykulturowym, któremu w poszczególnych publikacjach przyglądają się specjaliści z różnych dziedzin. Druga część książki omawia wymiar męskości – kobiecości z perspektywy psychologii społecznej. W tej części są analizowane problemy, z jakimi spotykają się kobiety polskiej rzeczywistości. Artykuły w niej zgromadzone wieloaspektowo omawiają specyfikę funkcjonowania kobiet w Polsce: od funkcjonowania w życiu rodzinnym, zawodowym, intymnym, aż po zaburzenia związane ze zdrowiem.

Książka może być wykorzystana jako lektura na zajęciach dydaktycznych ze studentami filozofii, socjologii, historii, psychologii, nauk o edukacji czy kulturze, a także kadrę akademicką prowadzącą zajęcia z problematyki dotyczącej płci kulturowej.

 

 

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

 

            

978-83-7308-753-8

Chybicka Aneta

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, rekomendowany trener warsztatu i treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mistrz i praktyk Neurolingwistycznego Programowania.

Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Od kilku lat zajmuje się prowadzeniem zajęć aktywizujących psychologiczny potencjał i możliwości twórczego realizowania siebie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z twórczym myśleniem i psychologią międzykulturową.

Autorka książki Otwarty umysł oraz licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Jej pasje to: synek Łukasz, koty oraz prowadzenie badań postaw wobec płci w różnych kulturach (badania przeprowadziła dotychczas w Polsce, Niemczech, Egipcie i Indiach).

Kaźmierczak Maria

Kobieta w kulturze

Spis treści:

 

Wstęp

 

Część pierwsza

 

Kobiecość/męskość – perspektywa międzykulturowa

 

Męskość – Kobiecość jako wymiar kulturowy

Koncepcje – problemy – pytania – badania

 

Trzy sari i samochód za pana młodego

 

Rola empatii i percepcji partnera w związkach romantycznych w Indiach w kontekście badań polskich

 

Kobiety w stereotypowych i niestereotypowych rolach płciowych – Polska i Indie. Porównanie międzykulturowe

 

K jak kobieta, K jak kochać

 

Utajona postawa kobiet egipskich wobec płci własnej i przeciwnej

 

Międzykulturowa analiza wpływu norm kulturowych na zachowanie – badania polsko-egipskie

 

Opowieść sudańska

 

„Dyskretny urok kobiety”. Historia jednego filmu

 

Czarna kobieta w tyglu północnoamerykańskim

 

Kobieta w starożytności – u źródeł konfliktu

 

 

Część druga

 

Kobiecość-męskość w społeczeństwie polskim

 

Płeć psychologiczna mężczyzn naruszających normy prawne a postrzeganie kobiety

 

Dlaczego kobietom trudniej jest odnieść sukces zawodowy? Utajone stereotypy i uprzedzenia wobec kobiet w pracy

 

Związek pomiędzy płcią, typem płci psychologicznej a autoprezentacją pośrednią

 

Dlaczego pary homoseksualne mają być gorszymi rodzicami? Czyli o uprzedzeniach względem rodzicielstwa osób homoseksualnych

 

Przestępczość a płeć

 

Pokusy i ich wpływ na natężenie wyznawanych wartości wśród młodych kobiet o mężczyzn

 

Atena czy Hestia? Postawa polskich studentek wobec osiągnięć

 

Związki zachodzące pomiędzy niektórymi zmiennymi kulturowymi a wzorami konsumpcji

 

Ocena własnej atrakcyjności przez kobiety w różnym wieku

 

Spostrzeganie społeczne „krytykantów” i „pochlebców” przez kobiety i mężczyzn

 

Wpływ emocji na pamięć kobiet i mężczyzn

Czy to prawda, że dziewczynki czytają lepiej niż chłopcy? Rozwój sprawności czytania w języku polskim w kontekście płci

 

Natężenie cech składających się na syndrom orientacji prorozwojowej w zależności od płci osób badanych

 

Ocena zachowań społecznych związanych z wyborem partnera a płeć

 

Kobieta a charakter pracy jej męża – dynamika zmian osobowościowych u żon marynarzy

 

Jakość życia i poczucie sensu życia w wybranych grupach kobiet leczonych ginekologicznie

 

Neuropsychologiczne następstwa hormonalnych terapii zastępczych

 

Jakość życia kobiet leczonych z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu w badaniu Kwestionariuszem Zdrowia Kingsa a warunki biometeorologiczne

 

Płeć a mózgowe mechanizmy słuchowej percepcji emocji w świetle badań funkcjonalnych metodą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej

Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie

„Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne” pod red. naukową Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak
To kolejna ważna pozycja książkowa pochylająca się nad zagadnieniem „gender” – płci kulturowej. To plon konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która wzbudziła duże zainteresowanie środowiska naukowego i studenckiego. Zawiera wieloaspektowe ujęcie tej problematyki dzięki temu, że jest zbiorem artykułów różnych autorów. Pozwala zrozumieć, że istnieją różnice między płcią biologiczną i psychologiczną. Ukazuje zmienność w czasie typowych ról kobiecych i męskich oraz ich stereotypizację.
Publikacja ta kontynuuje popularne obecnie badania z zakresu „gender studies”. Prezentuje analizę różnych doświadczeń życiowych kobiet i mężczyzn w aspekcie kulturowym, społecznym i gospodarczym. Ukazuje, jak kobiecość i męskość funkcjonują i rozwijają się w społeczeństwie, pokonując ograniczenia różnego rodzaju. Autorzy poruszają problematykę płci w różnych wymiarach – życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Szukają odpowiedzi na pytanie, czy postrzeganie ról kobiet i mężczyzn jest podobne w różnych kulturach i jak obie płcie wzajemnie się postrzegają. Wyznacza system wartości oraz norm ważnych dla kobiet i mężczyzn.
Układ publikacji pozwala na odpowiedni podział zawartych w niej treści. Część pierwsza ujmuje męskość i kobiecość w wymiarze wielokulturowym i poprzez pryzmat badań naukowców z różnych dziedzin. Urozmaiceniem dobrze ilustrującym omawiane zagadnienia są reportaże zawarte w kilku tekstach. Dowiadujemy się też, jak na przestrzeni dziejów funkcjonowały społeczności matriarchalne i patriarchalne. Nie brak też naukowego spojrzenia na erotyczne relacje damsko-męskie w różnych kulturach oraz na obecne w nich stereotypy płci. W części drugiej  kwestie tożsamości płciowej są omówione z perspektywy psychologii społecznej. Spotykamy tu omówienie wielu aspektów życia i funkcjonowania kobiet w Polsce.
Dużym atutem tej książki jest praktyczne podejście do badanej tematyki, przedstawiające wyniki konkretnych badań na dany temat. Poznajemy realia różnych krajów i kultur – od Sudanu po Indie – ukazane z dwojakiej perspektywy: badaczy i żyjących tam ludzi.. Co nieco zaskakujące, okazuje się, że nasz kraj jest bardziej sfeminizowany niż np. Niemcy. Z kolei w Indiach nadal codziennością są aranżowane małżeństwa.
To nie tylko pozycja z pogranicza socjologii i psychologii – to również cenne dzieło z dziedziny kulturoznawstwa. Autorzy nie pomijają tu tematów trudnych i kontrowersyjnych, np. kwestii operacji plastycznych z zakresu waginoplastii. Poznajemy też wyobrażenia kulturowe na temat  kobiet istniejące zarówno w starożytności, jak i dziś.
Dowiadujemy się, czemu kobietom trudnej osiągnąć sukces na polu zawodowym i jakimi stereotypami są obciążone. Czemu pary homoseksualne są traktowane z rezerwą w kwestii rodzicielstwa. Poznajemy wyobrażenia kobiet na swój temat oraz badania związku między płcią a popełnianiem przestępstw.. Nie zostały pominięte również kwestie zdrowotne związane z kobietami.
To książka, która z pewnością wejdzie do kanonu lektur osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu „gender” nie tylko w rozumieniu naukowym, ale również związanym z potrzebą świadomego funkcjonowania w naszej rzeczywistości. Czytałam ją z prawdziwą przyjemnością, a kolejne teksty odkrywały przede mną kolejne tajniki wiedzy. Zapraszam więc także Was w tę intelektualną podróż.

Kinga P.
http://urodaizdrowie.pl/

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło