DZISIEJSZE CZASY

Podtytuł: 978-83-7308-769-9
ISBN:
44,80 zł
Prezentowana książka jest głosem w dyskusji nad poszukiwaniem nowych zadań stojących przed edukacją w dzisiejszym świecie. Pojawia się wiele pytań: Czy rzeczywiście „dzisiejsze czasy” zagrażają psychicznej kondycji człowieka? W jaki sposób „elektroniczna wioska” zmieniła jej mieszkańców? Jak oni sobie radzą w nowej rzeczywistości? Jaka jest rola edukacji w przygotowaniu współczesnego człowieka do sprawnego funkcjonowania w złożonym, wielowymiarowym świecie? Czy i w jakim
Ilość

Prezentowana książka jest głosem w dyskusji nad poszukiwaniem nowych zadań stojących przed edukacją w dzisiejszym świecie. Pojawia się wiele pytań: Czy rzeczywiście „dzisiejsze czasy” zagrażają psychicznej kondycji człowieka? W jaki sposób „elektroniczna wioska” zmieniła jej mieszkańców? Jak oni sobie radzą w nowej rzeczywistości? Jaka jest rola edukacji w przygotowaniu współczesnego człowieka do sprawnego funkcjonowania w złożonym, wielowymiarowym świecie? Czy i w jakim stopniu instytucje edukacyjne wywiązują się z tego zadania?

Książka jest próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania. Stanowi ona pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu, która odbyła się w dniach 28-29 października 2005 roku w ramach XVIII Forum Pedagogów. Znajdują się w niej zarówno teksty teoretyczne, jak i te powstałe na podstawie określonych badań.

 

978-83-7308-769-9

Jakubowski Witold

pedagog, filmoznawca, pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskie-go, gdzie kieruje Zakładem Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych. Jego badania mieszczą się na pograniczu kulturoznawstwa i pedagogiki. Szczególnie interesują go związki kultury i edukacji, a zwłaszcza edukacyjny potencjał kultury popularnej. Jest autorem książek: Lęk w filmie (refleksje pedagoga), Impuls, Kraków 1997; Edukacja i kultura popularna, Impuls, Kraków 2001 oraz Edukacja w świecie kultury popularnej, Impuls, Kraków 2006 (wyd. I). Pod je-go redakcją ukazały się również opracowania zbiorowe: Media – kultura popularna – edukacja, Impuls, Kraków 2005; „Dzisiejsze czasy” – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, Impuls, Kraków 2006 oraz Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), Impuls, Kraków 2008 (wznowienie 2010). Jest również współredaktorem książek: Edukacyjne konteksty kultury popularnej, Impuls, Kraków 2002 (z Edytą Zierkiewicz) oraz Kultura popularna –tożsamość – edukacja, Impuls, Kraków 2010 (z Darią Hejwosz).

 

Dzisiejsze czasy

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Część I

„Dzisiejsze czasy” – pytania podstawowe

 

Piotr Morciniec – Humanizm Jana Pawła II jako inspiracja kulturowo-wychowawcza

Krystyna Ferenz – Edukacja kulturalna jako rozszerzenie horyzontów świata społecznego człowieka

Maria Ledzińska – Kult informacji jako wyzwanie edukacyjne

Grażyna Lubowicka – Pozapolityczne źródła moralności

Janusz Maj – Emmanuela Levinasa Paideia Innego jako propozycja dla pedagogiki ponowoczesnej

Agnieszka Nowak-Łojewska – Edukacja zintegrowana w obliczu nowych zadań i problemów współczesnego świata

Barbara Szymańska – Refleksje w związku z pytaniem o sens edukacji estetycznej w dobie współczesnych przemian kulturowych

 

Część II

Edukacyjne dylematy ludzi dorosłych we współczesnym świecie

 

Ewa Czerniewska – Style uczenia się studentów: dopasowanie do kierunku i roku studiów

Jolanta Kosteczka – Studenci o sukcesie

Justyna Jakubowska-Baranek – Postawy adaptacyjne studentów wobec nowych – edukacyjnych i społecznych – aspektów życia uczelnianego

Anna Klim-Klimaszewska, Jan Maciejewski – Innowacje pedagogiczne a jakość kształcenia w szkole wyższej

Mirosław Garncarz – Dom kultury – nadzieja na przyszłość  czy przeżytek?

Barbara Jezierska – Oczekiwania pracowników placówek resocjalizacyjnych wobec instytucji kształcących pedagogów specjalnych

 

Część III

Media i kultura popularna jako wyzwanie edukacyjne

 

Anna Bieganowska – Telewizja jako medium kształtujące postawy wobec osób niepełnosprawnych

Monika Kempa-Balicka – Telewizja w życiu codziennym rodziny

Andrzej Krzysztof Ładyżyński – Komórka w plecaku, czyli o wpływie technologii na młodych

Witold Jakubowski – Dlaczego wstydzimy się kultury popularnej, czyli o nowych zadaniach edukacji kulturalnej

Małgorzata Olejarz – „Artyści” – absolwenci pedagogiki kulturalno-oświatowej o (w) kulturze popularnej

Jarosław Klebaniuk – Legitymizujące mity w masowej propagandzie

Izabella M. Łukasik – Magia reklamy a poczucie własnej skuteczności i kontroli nad negatywnymi emocjami

 

Autorzy

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło