Współczesne tendencje we wczesnej interwencji u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych

Podtytuł: 978-83-7308-732-3
ISBN:
24,80 zł
Książka zawiera przegląd współczesnych tendencji w teorii i praktyce wczesnej interwencji.
W części teoretycznej omówiono między innymi środowiskowy kontekst rozwoju człowieka, współudział rodziny w tworzeniu i realizowaniu programów wczesnej interwencji, a także ważne aspekty życia rodziny z małym dzieckiem, a zwłaszcza kwestię powstawania we wczesnym okresie funkcjonowania rodziny uczuciowych relacji między dzieckiem a rodzicami, określanych jako przywiązanie...
Ilość

Książka zawiera przegląd współczesnych tendencji w teorii i praktyce wczesnej interwencji.
W części teoretycznej omówiono między innymi środowiskowy kontekst rozwoju człowieka, współudział rodziny w tworzeniu i realizowaniu programów wczesnej interwencji, a także ważne aspekty życia rodziny z małym dzieckiem, a zwłaszcza kwestię powstawania we wczesnym okresie funkcjonowania rodziny uczuciowych relacji między dzieckiem a rodzicami, określanych jako przywiązanie.

W części praktycznej przedstawiono wybrane sposoby wspomagania rozwoju dziecka, zwłaszcza stosunkowo proste i niewymagające specjalnych warunków do ich realizacji. Końcowa część książki zawiera doświadczenia wybranych krajów w zakresie stosowania wczesnej interwencji.

Adresatami publikacji są pedagodzy i psycholodzy pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością oraz rodzice, którym ta książka może pomóc w codziennym, pełnym miłości trudzie wspomagania rozwoju ich dzieci.

 

978-83-7308-732-3

Skórczyńska Małgorzata

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki o specjalności: pedagogika lecznicza. Specjalizuje się w pedagogice opiekuńczej. Rozprawa doktorska dotyczyła Wczesnej interwencji wychowawczej rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego w wieku 0-3 lat. Pełni funkcję adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

 

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=27226&lang=pl

 

Współczesne tendencje we wczesnej interwencji

Spis treści:

 

Rozdział I

 

Teoretyczne podstawy wczesnej interwencji

           

            Ekologiczna teoria rozwoju człowieka

            Systemowa teoria rodzin

                        Jakość życia rodzin

            Cele wczesnej interwencji

            Zasady wczesnej interwencji

 

Rozdział II

 

Rola rodziny we wczesnej interwencji

 

            Małe dziecko w rodzinie

                        Przywiązanie

Jakość wzajemnych relacji dziecka z matką (podstawowym opiekunem)

Strategie przywiązania

 

            „Specjalne” rodzicielstwo

            Proces diagnostyczny

                        Stres w rodzinie

 

 

Rozdział III

 

Praktyczne aspekty wczesnej interwencji

 

            Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka

            Sytuacyjne uczenie się

            Umiejętność dzielenia wspólnej uwagi

            Uczenie się przez pośrednictwo (Mediated Learning Experience – MLE)

            Czas podłogowy (floor time) według S. I. Greenspana

            Integracja sensoryczna

                        Słowniczek podstawowych terminów (za: V.F.Maas, 1998, s. 153-160)

 

 

Rozdział IV

 

Podstawy praktycznych rozwiązań we wczesnej interwencji w wybranych krajach

 

(Re)habilitacja rozwojowa w Szwecji (według: według. Björk-Åkesson, M. Granlund, 2003, 2005)

Austriacki model rozwojowego porozumiewania się między specjalistami a rodzicami (na podstawie: M. Pretis, 2005)

Praktyka wczesnej interwencji w Niemczech (za: F. Peterander, 2003)

Podstawowe aspekty opieki nad małym dzieckiem niepełnosprawnym we Włoszech (za: E. Del Giudice et.al., 2005)

 

 

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło