Wielkie "małe ojczyzny"

Podtytuł: 978-83-7308-730-9
ISBN:
32,00 zł
Książka poświęcona aktywności społeczno-kulturalnej polskiej społeczności lokalnej Kalisza to druga z trzech monografii powstałych pod wspólnym hasłem – wielkie „małe ojczyzny”, przedstawiająca aktywność społeczną i kulturalną polskich społeczności lokalnych w Wielkopolsce
w Drugiej Rzeczypospolitej na terenie historycznej Wielkopolski...
Ilość

            Książka poświęcona aktywności społeczno-kulturalnej polskiej społeczności lokalnej Kalisza to druga z trzech monografii powstałych pod wspólnym hasłem – wielkie „małe ojczyzny”, przedstawiająca aktywność społeczną i kulturalną polskich społeczności lokalnych w Wielkopolsce w Drugiej Rzeczypospolitej na terenie historycznej Wielkopolski.

            Praca składa się z siedmiu rozdziałów omawiających kolejno: sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną, szkolnictwo kaliskie i stowarzyszenia młodzieżowe, ruch stowarzyszeniowy, ruch czytelniczy, działalność muzeum kaliskiego, ruch teatralny, prasę lokalną i działalność społeczników. Ważnym uzupełnieniem pracy jest zamieszczony w końcowej części aneks, zawierający spisy towarzystw i organizacji kaliskich i spis czasopism kaliskich z okresu międzywojennego.

            Przyjęte ramy chronologiczne nawiązują do powszechnie stosowanego okresu periodyzacji dziejów Polski. Przy wyjaśnieniu i analizie historycznych uwarunkowań aktywności społecznej
i kulturalnej autor odwołuje się do okresu zaborów (1795-1918 r).

 

978-83-7308-730-9

Piwowarczyk Mirosław

 

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalnościach: historia oświaty i wychowania,  oraz socjologia. Specjalizuje się także w organizacji i zarządzaniu oświata. Rozprawa doktorska autora obejmowała tematykę aktywności społeczno-kulturalnej polskich społeczeństw lokalnych Wielkopolski w okresie II Rzeczpospolitej i jej uwarunkowań historycznych. Pełni stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=82859&lang=pl

Wielkie małe ojczyzny - Kalisz

Spis treści:

 

Rozdział I

Społeczne, polityczne i gospodarcze uwarunkowania aktywności społeczno-kulturalnej w Kaliszu

 

Rozdział II

Szkoły kaliskie jako ośrodki aktywności społeczno-kulturalnej. Stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe

 

Rozdział III

Kaliski ruch stowarzyszeniowy. Towarzystwa społeczno-kulturane i gospodarcze

 

Rozdział IV

Rola i znaczenie kaliskich bibliotek, czyteleni i muzeów w pobudzaniu aktywności społecznej i kulturalnej.

 

Rozdział V

Kaliski ruch teatralny

 

Rozdział VI

Kaliska prasa i jej wpływ na aktywizację życia społecznego i kulturalnego w Kaliszu

 

Rozdział VII

Organizatorzy życia społeczno-kulturalnego. Kaliscy społecznicy i regionaliści

 

Zakończenie

 

Aneks

 

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło