Wybrane problemy osób starszych

Wybrane problemy osób starszych

Podtytuł: 978-83-7587-370-2
ISBN:
34,80 zł
Wzrost populacji ludzi w starszym wieku powoduje, że w wielu krajach obserwuje się rosnące zainteresowanie tą generacją. Sytuacja życiowa i problemy ludzi starych stały się przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych pedagogów, psychologów, socjologów, polityków, ekonomistów, demografów. Starzejące się społeczeństwo i zaspokajanie jego potrzeb jest wyzwaniem dla służb społecznych...
Ilość

Wzrost populacji ludzi w starszym wieku powoduje, że w wielu krajach obserwuje się rosnące zainteresowanie tą generacją. Sytuacja życiowa i problemy ludzi starych stały się przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych pedagogów, psychologów, socjologów, polityków, ekonomistów, demografów. Starzejące się społeczeństwo i zaspokajanie jego potrzeb jest wyzwaniem dla służb społecznych.

Zwrócenie uwagi na wybrane problemy osób w starszym wieku, było przesłaniem niniejszego opracowania, które składa się z trzech uporządkowanych problemowo części.

Pierwszą część poświęcono biologicznym, psychologicznym i społecznym aspektom starzenia się i starości. W drugiej części znajdują się rozważania na temat funkcjonowania osób starszych w różnych środowiskach (rodzina, dom pomocy społecznej) oraz ról społecznych oraz związanych z tym trudnościami. W trzeciej części przedstawiono problematykę dotyczącą wybranych form aktywności i terapii ludzi starych.

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

 

            

 

 


 

Książka polecana przez serwis:

978-83-7587-370-2

Nowicka Agnieszka

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalności: pedagogika specjalna. Specjalizuje się także w rewalidacji. Pracownik Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim

Rozprawa doktorska obejmowała zagadnienie Psychospołecznej integracji dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=110683&lang=pl

Wybrane problemy osób starszych

Spis treści

 

Wstęp

 

Część pierwsza

Biologiczne, psychologiczne i społeczne aspekty starzenia się i starości

 

Starość jako faza życia człowieka

Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów

Historyczne uwarunkowania postrzegania roli człowieka starego w społeczeństwie

Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie osób starszych a społeczne stereotypy i uprzedzenia dotyczące starzenia się i starości

Postrzeganie starości przez młodzież z wadą słuchu

Zaburzenia psychiczne i ryzyko samobójstwa u osób w starszym wieku

Śmierć jako kres życia ludzkiego

Rozpaczać, aby żyć – żałoba w życiu człowieka

 

Część druga

Funkcjonowanie osób starszych w różnych środowiskach i rolach społecznych

 

Macierzyństwo w okresie starości

Osoby starsze w roli dziadków

Trzy historie. Trzy oblicza starości osób z niepełnosprawnością intelektualną

Psychospołeczne aspekty przystosowania się osób starszych do warunków życia w domu pomocy społecznej

Poczucie jakości życia ludzi starych mieszkających w domach pomocy społecznej

 

Część trzecia

Wybrane formy aktywności i terapii osób w starszym wieku

 

Sprawność mechanizmów immunologicznych u osób starszych i możliwości terapeutycznego oddziaływania z wykorzystaniem masażu klasycznego

Książka w rehabilitacji niewidzących seniorów. Uwagi o biblioterapii reminiscencyjnej

Preferowane formy wykorzystania czasu wolnego przez uczestników Klubu Seniora w Nowym Tomyślu

Aktywność zabawowa podopiecznych Domów Dziennego Pobytu w Zielonej Górze

Aktywność seniorów – słuchaczy Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Informacja o autorach

 

 

 

 

Wybrane problemy osób starszych

Książka jest zbiorem prac kilkunastu autorów. Trzy uporządkowane problemowo czyści zawierają eseje na temat funkcjonowania osób starszych w różnych środowiskach oraz wybranych form aktywności i terapii seniorów. Opisane są tu także biologiczne, psychologiczne, i społeczne aspekty starości i procesu starzenia się.
Uważam, że każdy z rozdziałów zawiera istotne i interesujące treści. Mnie zaintrygowały prace o pionierskim charakterze i temacie, np. „Postrzeganie starości przez młodzież z wadą słuchu" lub „Geragogika specjalna - moralnym obowiązkiem naszych czasów”. Jednak szczególnie, polecam te części, które wydają się bardziej „codzienne"'. Adam Zych podzielił się z czytelnikami mądrą refleksją na temat żałoby w życiu człowieka, zaś Alicja Maciarz w krótkim eseju opisała zmiany obrazu macierzyństwa i relacji matki z dzieckiem w ciągu życia.
Pewne zagadnienia opisane są w książce kilkakrotnie, czytając można odnieść wrażenie, że wracamy do tego samego fragmentu, treść się powtarza. Jednak wartość całego zbioru rekompensuje ten fakt. Przypuszczalnie każdy z autorów opisał fazy starzenia się celem wprowadzenia, wstępu, co jest zrozumiałe i uzasadnione.
Polecani tę pozycję szczególnie osobom, które interesuje wielowymiarowy obraz starości.


Maria Kuźmicz

Dwumiesięcznik "Niebieska Linia" nr 4/57/2008

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło