Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej - TOM I

Podtytuł: 978-83-7308-714-9
ISBN:
34,80 zł
Tematyka zawartej w dwóch tomach pracy stanowi kontynuację poprzednich publikacji,
a zwłaszcza dzieła „Edukacja – szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka”. Nowe dzieło przygotowano z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej wybitnego polskiego pedagoga prof. zw. dr hab. Józefa Kuźmy.
Ilość

Tematyka zawartej w dwóch tomach pracy stanowi kontynuację poprzednich publikacji, a zwłaszcza dzieła „Edukacja – szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka”. Nowe dzieło przygotowano z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej wybitnego polskiego pedagoga prof. zw. dr  hab. Józefa Kuźmy.

            I tom książki pt. „Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej” można podzielić na dwie części. W pierwszej nakreślono sylwetkę uczonego Józefa Kuźmy, zarówno Jego życiorys, jak i przebieg kariery naukowej, zawodowej i społeczno-oświatowej.

Część druga jest już w całości poświęcona omówieniu zagadnienia zawartego w tytule pracy zbiorowej. Zamieszczono w nim większość referatów przedstawionych na ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Pedagogiczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie 30 listopada 2005 r.

 

978-83-7308-714-9

Muchacka Bożena

Profesor, długoletni pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

   Jest specjalistą z zakresu pedagogiki przedszkolnej, prowadzi badania nad zabawą jako podstawową formą aktywnści dziecka i metodą stymulowania aktywności poznawczej dziecka. Posiada status członka wielu organizacji naukowych skupiających się wokół tego zagadnienia.

   Jest ona także autorką wielu publikacji naukowych, z zakresu pedagogiki przedszkolnej i szkolnej.

   Szczegółowy życiorys i dorobek naukowy znajduje się na stronie: http://ultra.ap.krakow.pl/~bozenam/publikacje.html.

szkoła w nauce i praktyce Tom 1

Spis treści:

 

Wprowadzenie

Życie i działalność naukowa Jubilata Józefa Kuźmy

 

 

Rozdział I

Refleksje o roli współczesnej cywilizacji, społeczeństwa, demokracji oraz jednostki w drodze ku dobrej szkole

 

 

Scholiologia szansą dla przyszłej szkoły

Państwo, społeczeństwo, jednostki a szkoła – uwagi na kanwie Nauki o szkole Józefa Kuźmy

W stronę dobrej szkoły

Antropologiczne aspekty dziedzictwa kulturowego w świetle przeprowadzonych badań

Zadania i cechy dobrej szkoły jako organizacji uczącej się i doskonalącej

Szkoła jako instytucja otwarta

Miejsce zabawy w koncepcji scholiologii

Uczniowie i nauczyciele – ku nowej koncepcji kształcenia ogólnego

Kierunki rozwoju szkolnictwa rolniczego po przełomie ustrojowym

 

Rozdział II

Neuropedagogika – nowe orientacje dydaktyczne

 

Neurodydaktyka w służbie szkole i scholiologii

Wpływ wybranych niezintegrowanych odruchów neurologicznych na powstanie zakłóceń emocjonalnych, poznawczych i ruchowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Orientacje dydaktyczne w teorii i praktyce kształcenia szkolnego

Marzenia o teorii nauczania

 

Rozdział III

Ku nowej jakości edukacji w szkole

 

Szkoła jakości – wizja nowoczesnej instytucji społeczno-edukacyjnej

Ewaluacja dla rozwoju szkoły

Zmiany jakościowe w szkole a przygotowanie nauczycieli do ich realizacji

Kompetencje i zadania nauczyciela w procesie przekształcania szkoły

Formy doskonalenia organizowane w latach 1999-2002 jako wsparcie nauczycieli w procesie przystępowania do kolejnych stopni awansu zawodowego

Dialog dziecko – nauczyciel a problemy progu szkolnego

Rola nauczyciela w funkcjonowaniu społecznym instytucji edukacyjnych

Jakość życia w autoocenie nauczycieli studiujących

Personalizm pedagogiczny a kultura pracy szkoły

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej środowiskiem wielostronnego wychowania dzieci i młodzieży

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło