Edukacja i jej historiografia

Podtytuł: 978-83-7308-713-2
ISBN:
34,80 zł
W prezentowanej publikacji grono naukowców starało się udzielić odpowiedzi na dwa nadrzędne pytania: w jakim zakresie i stopniu środowisko pedagogów uczestniczy w dialogu z edukacyjną przeszłością oraz w jakiej mierze historycy oświaty i wychowania, analizując bliższą i dalszą przeszłość edukacyjną, powinni mieć na uwadze zachodzące dzisiaj w edukacji przemiany?
Ilość

W prezentowanej publikacji grono naukowców starało się udzielić odpowiedzi na dwa nadrzędne pytania: w jakim zakresie i stopniu środowisko pedagogów uczestniczy w dialogu z edukacyjną przeszłością oraz w jakiej mierze historycy oświaty i wychowania, analizując bliższą i dalszą przeszłość edukacyjną, powinni mieć na uwadze zachodzące dzisiaj w edukacji przemiany?

Książka stanowi zbiór referatów oraz podsumowań dyskusji, które miały miejsce podczas V Zjazdu Pedagogicznego we Wrocławiu. Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły m.in. teraźniejszości w dialogu z edukacyjną przeszłością, najnowszej historii edukacji wobec potrzeb pedagogiki, źródeł napięć oraz obszarów współpracy między badaniami teraźniejszości edukacyjnej, relacji pedagogów z przeszłością.

978-83-7308-713-2

Sztobryn Sławomir

pedagog, historyk myśli pedagogicznej, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

W 1988 roku obronił napisaną pod kierunkiem prof. dr Eugenii Podgórskiej rozprawę doktorską „Myśl pedagogiczna Sergiusza Hessena”. Kolejna książka zatytułowana „Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939 w świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne” wydana w 2000 roku została przedłożona Radzie Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego jako rozprawa habilitacyjna. Obie prace były nominowane do nagrody Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Od 1979 r. pracuje na UŁ z dwuletnią przerwą na współpracę z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Od 2005 r. kieruje Zakładem Pedagogiki Filozoficznej  WNoWUŁ, a od 2008 roku pełni jednocześnie funkcję kierownika  Katedry Teorii Wychowania.

Główną dziedziną badań naukowych Sztobryna jest historia doktryn i myśli pedagogicznej, historia idei oraz metodologia badań historyczno-pedagogicznych. Jest uczestnikiem i animatorem ruchu naukowego w środowisku historyków wychowania i pedagogów. Należy do grona założycieli, Zarządu oraz Rady Wydawniczej Sekcji Historii Wychowania Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz jest członkiem Towarzystwa Historii Edukacji. Od 2002 roku jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wraz z prof. B. Śliwerskim rozpoczął w 2003 r. redagowanie serii naukowej zatytułowanej „Pedagogika filozoficzna”. W latach 2005-2008 redagował również czasopismo "Edukacja Alternatywna". Od 2006 r. jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz założycielem i prezesem Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego. W ramach wortalu  poświęconego filozofii wychowania (www.pedagogika-filozoficzna.edu.pl) utworzył i redaguje czasopismo elektroniczne „Pedagogika Filozoficzna on-line”.

Strona WWW: www.sztobryn.eu

 

Edukacja i jej historiografia

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Część I

Referaty

 

Teraźniejszość w dialogu z edukacyjną przeszłością (po 1989 roku)

 

Najnowsza historia edukacji wobec potrzeb pedagogiki

 

Historyzm i antyhistoryzm w polskiej myśli pedagogicznej XIX i XX wieku

 

Znaczenie refleksji historycznej w pedagogice

 

Badacze teraźniejszości edukacyjnej wobec badaczy przeszłości edukacyjnej – źródła napięć oraz obszary współpracy

 

Kultura, wychowanie i przyszłość w socjologizującym nurcie polskiej pedagogiki kultury (Florian Znaniecki i Bogdan Suchodolski)

 

O wartości i znaczeniu przeszłości historyczno-oświatowej w pedagogice. Poglądy Antoniego Karbowiaka

 

Idea wychowania narodowego na łamach czasopisma pedagogicznego Szkoła – jej ważność i aktualność

 

Program wychowawczy duszpasterstw agademickich w Krakowie w latach 1945-1989

 

 

Część II

Dyskusja

 

Głos w dyskusji

 

Refleksja na temat „historii żywej”, czyli o relacjach pedagogów z przeszłością

 

Historia jako synonim antywiedzy

 

Głos w dyskusji

 

Zakończenie polemiczne

 

 

 

Indeks nazwisk

 

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło