Pedagogika kultury

Podtytuł: 978-83-7587-344-3
ISBN:
34,80 zł
Książka włącza się w naukowe poszukiwania wiedzy o edukacji kulturalnej. Autor koncentruje się na edukacji kulturalnej rozumianej jako wychowanie do uczestnictwa w kulturze symbolicznej
i wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowego człowieka w toku rozwijanej przez niego całożyciowej aktywności kulturalnej...
Ilość

Książka włącza się w naukowe poszukiwania wiedzy o edukacji kulturalnej. Autor koncentruje się na edukacji kulturalnej rozumianej jako wychowanie do uczestnictwa w kulturze symbolicznej i wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowego człowieka w toku rozwijanej przez niego całożyciowej aktywności kulturalnej.

W 11 rozdziałach publikacji poruszono następujące główne tematy: pojęcie edukacji kulturalnej, aktywność i działalność kulturalna, klaryfikacja wartości w drodze uczestnictwa kulturalnego, upowszechnianie kultury i animacja kulturalna, czas wolny a kultura, permanentna edukacja kulturalna, autoedukacja jako warunek podmiotowego uczestnictwa kulturalnego jednostki, człowiek dorosły jako współkreator swojego środowiska edukacyjnego i kulturalnego, ewolucja i przydatność domu kultury. Książka jest zaopatrzona w liczne przypisy bibliograficzne.

Odbiorcami książki są nauczyciele akademiccy zajmujący się pedagogiką ogólną, pedagogiką społeczną, socjologią edukacji, socjologią kultury, studenci studiów pedagogicznych, pedagogiczno-artystycznych i kulturoznawczych, pracownicy instytucji upowszechniania kultury i animacji kulturalnej (muzeów, bibliotek, domów kultury, stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, samorządów lokalnych), a także nauczyciele szkół artystycznych różnych stopni oraz dziennikarze działów kultury redakcji gazet, radia i telewizji.

 

 

978-83-7587-344-3

Jankowski Dzierżymir

profesor nauk humanistycznych, pedagog. Emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, z siedzibą w Kaliszu. Obecnie pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie i Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” w Gnieźnie.

 

W latach 1986-1989 przewodniczył Zespołowi Edukacji i Kultury Narodowej Rady Kultury w Warszawie oraz był członkiem Rady Naukowej Instytutu Kultury w Warszawie. W latach 1999-2002 był członkiem Senatu UAM w Poznaniu.

 

Uczestniczy w pracach Zespołu Edukacji i Kultury Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk; przy Komitecie Nauk Pedagogicznych w pracach Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej oraz Zespołu Pedagogiki Dorosłych. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Rocznika „Pedagogika Kultury” UMCS w Lublinie.

 

Jest autorem około 200 publikacji naukowych, w tym 9 monografii, współautorem 4 podręczników i skryptów oraz redaktorem naukowym i współautorem 8 prac zbiorowych.

 

Strona internetowa: www.jan.dzier.pl

Pedagogika kultury - dzierżymir


SPIS TREŚCI


Wprowadzenie Pedagogika kultury wiedzą o edukacji kulturalnej

Rozdział I
Edukacja kulturalna wyzwaniem czasu wielkich przyspieszeń i zmian

Geneza zjawiska
Koncepcje i praktyka
Konieczność nowego spojrzenia na edukację kulturalną
Orientacja ku wartościom

Rozdział II
Aktywność kulturalna jako składnik stylu życia

Pojęcie uczestnictwa w kulturze i aktywności kulturalnej
Typologia uczestnictwa w kulturze/aktywności kulturalnej
Modele aktywności kulturalnej preferowane i pożądane

Rozdział III
Działalność kulturalna w trudnym dziele klaryfikacji systemu wartości

Wstęp
Wartości i działalność
Sztuka i aktywność artystyczna wartością czy środkiem edukacji?
Sens rozpoznania paradygmatów działalności kulturalnej

Rozdział IV
Rozumienie i funkcje upowszechniania kultury

Upowszechnianie anachronizmem w czasie ponowoczesnym?
Trzy nurty w upowszechnianiu kultury
Istota procesu upowszechniania kultury w dobie współczesnej

Rozdział V
Animacja kulturalna i animator kultury w dziele
aktywizacji jednostki i środowiska

Animacja a upowszechnianie
Dwa pytania o rozumienie praktyki animacji kulturalnej
Animator kultury – edukatorem?
Przemiana społecznej roli animatora
Autoedukacja koniecznością i szansą

Rozdział VI
Psychologiczne i pedagogiczne implikacje paradygmatu
edukacji kulturalnej

Rozdział VII
Czas wolny istotnym czynnikiem jakości życia i wyzwania dla edukacji kulturalnej

Czas wolny a edukacja kulturalna
Źródła osłabienia pedagogicznego rozpoznawania czasu wolnego
Kontrowersyjność i złożoność współczesnej problematyki czasu wolnego
Zadania nowej pedagogiki czasu wolnego i edukacji kulturalnej

Rozdział VIII
Zaniedbywane obszary permanentnej edukacji

Główne obszary edukacji
Wielość dróg edukacji: możliwość – szansa – konieczność!

Rozdział IX
Autoedukacja warunkiem pełni indywidualnego rozwoju człowieka

Autoedukacja i jej konteksty
Pełny indywidualny rozwój, czyli jaki?

Rozdział X
Człowiek dorosły współkreatorem swojego środowiska edukacyjnego i kulturalnego

Środowisko edukacyjne osoby dorosłej
Złożoność środowiska edukacyjnego człowieka dorosłego
Potrzeba podmiotowego podejścia
Środowisko kulturalne człowieka dorosłego jako istotna
płaszczyzna jego rozwoju osobowego i jakości życia

Rozdział XI
Dom kultury. Ewolucja instytucji i jej współczesna przydatność

Charakterystyka ogólna
Geneza domów kultury w Polsce
Rozwój domów kultury i ich współczesne odmiany
Definicje, wzorce i działalność
Perspektywy

Bibliografia


 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło