Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Tom 2br / br /

Podtytuł: 83-7308-661-7
ISBN:
39,80 zł
Tom II zatytułowany „Uczeń – Nauczyciel – Edukacja” zawiera artykuły napisane przez autorów
z kraju i zza granicy. Tom tworzy pięć rozdziałów. W książce Czytelnik może się zapoznać m.in.
z psychologicznymi i neurobiologicznymi podstawami rozwoju zdolności, rolą nauczyciela w pracy
z uczniem zdolnym, programami edukacyjnymi dla dzieci zdolnych. Jeden z rozdziałów poświęcony jest Gimnazjum i Liceum Akademickiemu w Toruniu – jedynej tego typu szkole
Ilość

Dwuczęściowa publikacja „Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych” powstała dzięki spotkaniu wybitnych specjalistów: pedagogów, psychologów i nauczycieli zajmujących się problematyką zdolności.

Tom II zatytułowany „Uczeń – Nauczyciel – Edukacja” zawiera artykuły napisane przez autorówz kraju i zza granicy. Tom tworzy pięć rozdziałów. W książce Czytelnik może się zapoznać m.in. z psychologicznymi i neurobiologicznymi podstawami rozwoju zdolności, rolą nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym, programami edukacyjnymi dla dzieci zdolnych. Jeden z rozdziałów poświęcony jest Gimnazjum i Liceum Akademickiemu w Toruniu – jedynej tego typu szkole w Polsce – powołanej
w celu kształcenia uczniów szczególnie zdolnych.

Publikacja adresowana jest do szerokiego grona humanistów, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów, nauczycieli oraz studentów kierunków związanych z nauczaniem, a także psychologów.

83-7308-661-7

Limont Wiesława

psycholog sztuki i edukacji, profesor na Wydziale Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej w Instytucie Artystycznym, członek Rady programowej Gimnazjum i Liceum Akademickiego, w którym kształci się młodzież szczególnie zdolna, autorka programów Podyplomowych Studiów Pedagogiki Zdolności i Twórczości.  Ekspert: polski ds. wybitnych zdolności w U; w NESSE - Network of Experts in Social  Sciences of Education and Training,  Directorate-General for Education and Culture;  w zakresie uzdolnień plastycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci; delegat Polski w World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC). Członkowstwo: European Council for High Ability  (ECHA); World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC); The International Association of Empirical Aesthetics (IAEA).

Autorka licznych publikacji naukowych I popularnych, w tym opracowań książkowych, redakcji tomów oraz rozdziałów w książkach i artykułów.

Zainteresowania naukowe obejmują psychologię i pedagogikę zdolności twórczości oraz psychologię sztuki,  innowację w procesie kształcenia, programów  rozwijających zdolności i wyobraźnię twórczą, myślenie metaforyczne i wizualne w procesie twórczym, język wizualny.

 

Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zd. t2

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie   

Rozdział 1
Psychologiczne i neurobiologiczne podstawy rozwoju zdolności

Andrzej Strzałecki
Sprawność osobowości: tożsamość, stabilność i integracja
osobowości młodzieży uzdolnionej   

Aleksandra Tokarz
Procesy motywacyjne a dyspozycje do wybitnych osiągnięć
w kontekście rozwoju   


Daniela Ostatníková, Peter Celec
Neurobiologiczne podłoże zdolności intelektualnych   

Joanna Dreszer, Sylwia Bedyńska
Neuropoznawczy metronom: czy różnice w funkcjonowaniu
poznawczym człowieka można wyjaśniać w kontekście
subiektywnej percepcji czasu? Przyczynek do badań   


Rozdział 2
Uczeń zdolny a środowisko

Franz J. Mönks, Robin Pflüger
Szkolna motywacja uczniów zdolnych – stan rzeczy   

Jolana Laznibatová
Uczeń zdolny na Słowacji – koncepcja opieki na podstawie projektu alternatywnej opieki nad uzdolnionymi dziećmi   

Wiesława Limont
Uczeń zdolny jako problem wychowawczy   

Marzena Trela
Akcjotopowy model zdolności Alberta Zieglera a edukacja   

Teresa Giza
Uczniowie zdolni w opiniach nauczycieli   


Rozdział 3
Nauczyciel w pracy z uczniem zdolnym

Andrzej Sękowski
Rozwijanie inteligencji i mądrości w kształceniu i wspomaganiu
ucznia szczególnie zdolnego   

Bogusława Dorota Gołębniak
Edukacja nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym   


Joanna Cieślikowska
Nauczyciel ucznia zdolnego w teorii i badaniach   


Katarzyna Krasoń
Rozpoznawanie potencjału twórczego ucznia
– dysonans deklaracji i możliwości nauczycieli   


Rozdział 4
„Gimnazjum i Liceum Akademickie” w Toruniu
– szkoła dla uczniów zdolnych

Wiesława Limont
Koncepcja organizacji i struktury opieki i kształcenia uczniów
szczególnie zdolnych   


Edward Maliszewski
Partycypacyjny model zarządzania szkołą dla uczniów
szczególnie zdolnych. Zarys koncepcji   

Zofia Jóźwicka
Internat „Gimnazjum i Liceum Akademickiego” jako ważne
ogniwo w procesie edukacji uczniów szczególnie zdolnych   

Anna Tomczyk-Churska
Biblioteka jako szczególne miejsce szkoły   

Hanna Kiedewicz-Nappi
Znaczenie wolontariatu w uspołecznieniu uczniów
„Gimnazjum i Liceum Akademickiego”   

Bożena Kmiecik
Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych na lekcjach biologii   


Rozdział 5
Programy edukacyjne dla dzieci zdolnych

Ewa Antonina Muzioł
Indywidualny program lub tok nauki w świetle prawa oświatowego i w praktyce szkolnej na przykładzie szkoły muzycznej   

Elżbieta Szefler
Strategie kształcenia ucznia zdolnego w młodszym wieku
szkolnym w wybranych koncepcjach podręczników
do kształcenia literackiego i językowego   

Anna Staszewska
Sprawozdanie z realizacji projektu kształcenia językowego
„Okna na trzy strony czasu” – wnioski i podsumowanie   

Małgorzata Sławińska
Zdolności intelektualne jako zaniedbany obszar
wczesnej edukacji   


Aleksandra Kozłowska
Wpływ treningu twórczości na stymulację rozwoju młodzieży
gimnazjalnej. Podsumowanie programu „Dookoła roku
w poszukiwaniu świata”   

Karolina Wojteczek
Rytmika Jaques’a-Dalcroze’a – metoda wielu możliwości.
Rozwijanie kreatywności na zajęciach rytmiki   

Jolanta Łysakowska-Blok, Renata Świerczewska
Metody pracy stosowane w przedszkolu a dziecko zdolne   

Indeks nazwisk   

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło