Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych.Tom 1br /

Podtytuł: 83-7308-660-9
ISBN:
39,80 zł
Tom I opracowania, zatytułowany „Zdolności i stymulowanie ich rozwoju”, podzielony został na trzy rozdziały zawierające teksty na temat zdolności, metod ich kształcenia oraz rozwoju. Rozdział pierwszy porusza problematykę teoretycznych i praktycznych problemów zdolności. W drugim rozdziale opisano temat rozwijania zdolności twórczych, a w trzecim – rozwój i kształcenie zdolności muzycznych...
Ilość

Dwuczęściowa publikacja „Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych” powstała dzięki spotkaniu wybitnych specjalistów: pedagogów, psychologów i nauczycieli zajmujących się problematyką zdolności.

Tom I opracowania, zatytułowany „Zdolności i stymulowanie ich rozwoju”, podzielony został na trzy rozdziały zawierające teksty na temat zdolności, metod ich kształcenia oraz rozwoju. Rozdział pierwszy porusza problematykę teoretycznych i praktycznych problemów zdolności. W drugim rozdziale opisano temat rozwijania zdolności twórczych, a w trzecim – rozwój i kształcenie zdolności muzycznych.

Publikacja adresowana jest do szerokiego grona humanistów, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogów, nauczycieli oraz studentów kierunków związanych z nauczaniem, a także psychologów.

83-7308-660-9

Limont Wiesława

psycholog sztuki i edukacji, profesor na Wydziale Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej w Instytucie Artystycznym, członek Rady programowej Gimnazjum i Liceum Akademickiego, w którym kształci się młodzież szczególnie zdolna, autorka programów Podyplomowych Studiów Pedagogiki Zdolności i Twórczości.  Ekspert: polski ds. wybitnych zdolności w U; w NESSE - Network of Experts in Social  Sciences of Education and Training,  Directorate-General for Education and Culture;  w zakresie uzdolnień plastycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci; delegat Polski w World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC). Członkowstwo: European Council for High Ability  (ECHA); World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC); The International Association of Empirical Aesthetics (IAEA).

Autorka licznych publikacji naukowych I popularnych, w tym opracowań książkowych, redakcji tomów oraz rozdziałów w książkach i artykułów.

Zainteresowania naukowe obejmują psychologię i pedagogikę zdolności twórczości oraz psychologię sztuki,  innowację w procesie kształcenia, programów  rozwijających zdolności i wyobraźnię twórczą, myślenie metaforyczne i wizualne w procesie twórczym, język wizualny.

 

Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zd. t1

SPIS TREŚCI:

 

Wprowadzenie ........................................................................................ 11

 

 

Rozdział 1

Teoretyczne i praktyczne problemy zdolności

 

Maria Manturzewska

Systemy wykrywania, promowania i kształcenia talentów

w wybranych krajach (z perspektywy historycznej) .......................... 21

 

Maria Ledzińska

Znaczenie inteligencji jednostki w dobie informacyjnego zalewu .... 41

 

Ewa Czerniawska

O złożonych związkach między zdolnościami i metapoznaniem ... 53

 

Sylwia Bedyńska, Joanna Dreszer

Stracone talenty. Negatywny stereotyp jako czynnik odpowiedzialny

za niskie osiągnięcia szkolne uczniów zdolnych ............................. 75

 

Michał H. Chruszczewski

Teoretyczne problemy z uzdolnieniami

oraz pomysł na ich rozwiązanie ........................................................ 87

 

Andrzej Krzywka

Inteligencja emocjonalna a zdolności ............................................... 105

 

Janina Uszyńska-Jarmoc

Sposoby identyfikacji rozwojowego potencjału intelektualnego

a modele stymulowania rozwoju uzdolnień dzieci

we wczesnym dzieciństwie ................................................................ 117

 

Monika Wróblewska

Zróżnicowanie typów zdolności i umiejętności

– analiza wyznaczników w świetle teorii inteligencji

wielorakich H. Gardnera ................................................................... 141

 

Rozdział 2

Rozwijanie zdolności twórczych

 

Aleksander Nalaskowski

Szkoła – katalizator i inhibitor zdolności twórczych ........................ 155

 

Krzysztof J. Szmidt

Paula Torrance’a inkubacyjny model

kształcenia uczniów zdolnych ........................................................... 175

 

Natalia Mrozkowiak-Nastrożna

Autokreacja i samoświadomość

w kontekście zdolności twórczych ......................................................... 195

 

Monika Modrzejewska-Świgulska

Twórczość przez małe „t” – wstępna analiza

koncepcji Anny Craft .......................................................................... 209

 

Marta Galewska-Kustra

Kształcenie twórczych zdolności uczniów na przykładzie analizy

wybranych programów dydaktycznych ............................................ 225

 

Danuta Krzywoń

Diagnoza zdolności twórczych oraz sposoby ich rozwijania

u dzieci i młodzieży ............................................................................ 243

 

 

Rozdział 3

Rozwój i kształcenie zdolności muzycznych

 

Beata Bonna

Zdolności muzyczne – ich rozwój i uwarunkowania.

Wybrane koncepcje uzdolnienia muzycznego ................................. 255

 

Ewa A. Zwolińska

Jakość edukacji muzycznej w świetle teorii uczenia się muzyki

 

Erwina E. Gordona ............................................................................. 271

 

Krystyna Żuchelkowska

Metody twórcze i ich wpływ na rozwój zdolności muzycznych

u dzieci w młodszym wieku szkolnym ............................................... 287

 

Ewa Szatan

Kształcenie ucznia zdolnego na przykładzie Ogólnokształcącej

Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku ....................................... 299

 

Wiesława A. Sacher

Orientacja nauczycieli w poziomie uzdolnień muzycznych

dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych ..................... 311

 

Małgorzata Sierszeńska-Leraczyk

Rola środowiska rodzinnego w rozwoju zdolności muzycznych ..... 327

 

Agnieszka Maliszewska

Wybrane aspekty pracy zespołowej z dziećmi uzdolnionymi

muzycznie. Z doświadczeń praktyka ................................................. 339

 

Indeks nazwisk ....................................................................................... 351

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło